Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

86%

Ngân hàng (23.8%)

87%

Bất động sản (22%)

77%

Thực phẩm và đồ uống (12%)

38%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

22%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

13%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

86%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

51%

Hóa chất (3.3%)

23%

Dầu khí (2.8%)

34%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

7%

Viễn thông (2.5%)

15%

Dịch vụ tài chính (2.1%)

83%

Bán lẻ (1.5%)

91%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

87%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

68%

Bảo hiểm (1.2%)

31%

Y tế (0.9%)

40%

Truyền thông (0.6%)

89%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

26%

VN30 (100%)

86%

Bán lẻ (1.5%)

91%

Truyền thông (0.6%)

89%

Ngân hàng (23.8%)

87%

Công nghệ Thông tin (1.3%)

87%

Tài nguyên Cơ bản (4.6%)

86%

Dịch vụ tài chính (2.1%)

83%

Bất động sản (22%)

77%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.3%)

68%

Xây dựng và Vật liệu (4.1%)

51%

Y tế (0.9%)

40%

Thực phẩm và đồ uống (12%)

38%

Dầu khí (2.8%)

34%

Bảo hiểm (1.2%)

31%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

26%

Hóa chất (3.3%)

23%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.6%)

22%

Viễn thông (2.5%)

15%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.1%)

13%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

7%
Tài nguyên Cơ bản
83
CP tiêu biểu:
HPG DHC HSG SMC NKG
Công nghệ Thông tin
72
CP tiêu biểu:
FPT
Truyền thông
68
CP tiêu biểu:
Dịch vụ tài chính
68
CP tiêu biểu:
VND VCI
Bán lẻ
67
CP tiêu biểu:
MWG DGW
Ngân hàng
63
CP tiêu biểu:
MBB LPB CTG VIB TCB
Bất động sản
57
CP tiêu biểu:
NVL PDR AGG KDH CRE
Hàng cá nhân & Gia dụng
56
CP tiêu biểu:
RAL PNJ GIL TCM MSH
Y tế
48
CP tiêu biểu:
IMP
Ô tô và phụ tùng
42
CP tiêu biểu:
HAX
Xây dựng và Vật liệu
38
CP tiêu biểu:
DPG THG
Dầu khí
38
CP tiêu biểu:
Thực phẩm và đồ uống
36
CP tiêu biểu:
MCH SLS TAC
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
32
CP tiêu biểu:
GEX HAH SWC GMD
Bảo hiểm
31
CP tiêu biểu:
BMI
Hóa chất
30
CP tiêu biểu:
DGC VFG LTG
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
30
CP tiêu biểu:
Du lịch và Giải trí
18
CP tiêu biểu:
Viễn thông
15
CP tiêu biểu:
FOX