Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

17%

Ngân hàng (25.4%)

17%

Bất động sản (23.1%)

3%

Thực phẩm và đồ uống (13.4%)

16%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

13%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.5%)

3%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

34%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

1%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

4%

Dầu khí (2.7%)

0%

Viễn thông (2.5%)

100%

Hóa chất (2.1%)

77%

Bảo hiểm (1.6%)

6%

Bán lẻ (1.5%)

6%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

19%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

12%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

84%

Y tế (1%)

64%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

17%

Truyền thông (0.5%)

10%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

17%

Viễn thông (2.5%)

100%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

84%

Hóa chất (2.1%)

77%

Y tế (1%)

64%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

34%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

19%

Ngân hàng (25.4%)

17%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

17%

Thực phẩm và đồ uống (13.4%)

16%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

13%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

12%

Truyền thông (0.5%)

10%

Bảo hiểm (1.6%)

6%

Bán lẻ (1.5%)

6%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

4%

Bất động sản (23.1%)

3%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.5%)

3%

Du lịch và Giải trí (2.9%)

1%

Dầu khí (2.7%)

0%
Viễn thông
84
CP tiêu biểu:
VGI
Ô tô và phụ tùng
79
CP tiêu biểu:
TCH
Ngân hàng
73
CP tiêu biểu:
VIB VPB SHB CTG ACB
Công nghệ Thông tin
72
CP tiêu biểu:
FPT
Y tế
70
CP tiêu biểu:
DHG PME IMP
Hóa chất
59
CP tiêu biểu:
PHR NHH
Hàng cá nhân & Gia dụng
55
CP tiêu biểu:
STK TVT
Bán lẻ
52
CP tiêu biểu:
DGW
Tài nguyên Cơ bản
49
CP tiêu biểu:
NKG SMC
Xây dựng và Vật liệu
48
CP tiêu biểu:
CTR VGC VCP THG BDT
Dịch vụ tài chính
32
CP tiêu biểu:
EVF
Truyền thông
28
CP tiêu biểu:
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
28
CP tiêu biểu:
PPC HND
Bất động sản
26
CP tiêu biểu:
NTC VPI PDR FIR TIG
Bảo hiểm
21
CP tiêu biểu:
PTI
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
17
CP tiêu biểu:
CAV
Thực phẩm và đồ uống
16
CP tiêu biểu:
VCF SBT
Du lịch và Giải trí
12
CP tiêu biểu:
Dầu khí
12
CP tiêu biểu: