Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

82%

Ngân hàng (22.9%)

80%

Bất động sản (21.4%)

65%

Thực phẩm và đồ uống (13.3%)

39%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

28%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.3%)

38%

Tài nguyên Cơ bản (4.3%)

97%

Xây dựng và Vật liệu (3.9%)

64%

Hóa chất (3.6%)

88%

Viễn thông (2.9%)

100%

Dầu khí (2.5%)

41%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

61%

Dịch vụ tài chính (1.9%)

77%

Bảo hiểm (1.3%)

24%

Bán lẻ (1.3%)

86%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

88%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Y tế (0.9%)

28%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

89%

Truyền thông (0.4%)

13%

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

82%

Viễn thông (2.9%)

100%

Tài nguyên Cơ bản (4.3%)

97%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

91%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

89%

Hóa chất (3.6%)

88%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

88%

Bán lẻ (1.3%)

86%

Ngân hàng (22.9%)

80%

Dịch vụ tài chính (1.9%)

77%

Bất động sản (21.4%)

65%

Xây dựng và Vật liệu (3.9%)

64%

Du lịch và Giải trí (2.5%)

61%

Dầu khí (2.5%)

41%

Thực phẩm và đồ uống (13.3%)

39%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.3%)

38%

Y tế (0.9%)

28%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

28%

Bảo hiểm (1.3%)

24%

Truyền thông (0.4%)

13%
Viễn thông
88
CP tiêu biểu:
FOX VGI
Dịch vụ tài chính
82
CP tiêu biểu:
VCI SSI VND SHS VIX
Tài nguyên Cơ bản
82
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC NKG SMC
Hóa chất
82
CP tiêu biểu:
DGC GVR DCM DPR NHH
Công nghệ Thông tin
81
CP tiêu biểu:
FPT
Ngân hàng
66
CP tiêu biểu:
VPB TPB VIB TCB MBB
Ô tô và phụ tùng
66
CP tiêu biểu:
DRC HHS
Hàng cá nhân & Gia dụng
65
CP tiêu biểu:
GIL TCM RAL TNG STK
Bán lẻ
60
CP tiêu biểu:
PET VPG
Xây dựng và Vật liệu
60
CP tiêu biểu:
VCG VGC CTR THG LCG
Bất động sản
57
CP tiêu biểu:
PDR HDG HDC SIP HTN
Dầu khí
52
CP tiêu biểu:
PVD
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
49
CP tiêu biểu:
REE TMS PVT PVP VSC
Bảo hiểm
45
CP tiêu biểu:
MIG
Du lịch và Giải trí
42
CP tiêu biểu:
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
41
CP tiêu biểu:
PPC HND POW PGV SBA
Thực phẩm và đồ uống
40
CP tiêu biểu:
ASM DBC KDC MCH QNS
Y tế
40
CP tiêu biểu:
DP3
Truyền thông
13
CP tiêu biểu: