Chứng quyền có bảo đảm - Covered Warrant

Nhà đầu tư sử dụng tài khoản cơ sở để đặt lệnh mua bán chứng quyền tương tự như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại HSX.

Nếu nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, mời đăng ký mở tài khoản chứng khoán online tại đây:

Mở tài khoản

I. PHÍ GIAO DỊCH

Phí giao dịch chứng quyền được tính tương tự phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:

Loại giao dịch
Mức phí
Chuyên viên môi giới
Quản lý
Kênh online
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày
1. Dưới 100 triệu đồng
0.35%
0.20%
2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng
0.30%
0.20%
3. Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng
0.25%
0.20%
4. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng
0.20%
0.20%
5. Từ 1 tỷ đồng trở lên
0.15%
0.15%
Trái phiếu
0.10%

II. THUẾ GIAO DỊCH

Trước ngày đáo hạn Tại ngày đáo hạn
Thuế giao dịch Thuế bán CW = Giá khớp lệnh CW x Số lượng CW x 0.1% Tiền Thuế = Giá thanh toán CKCS * (Số lượng CW)/(Tỷ lệ chuyển đổi) * 0.1%
Áp dụng cho Tất cả các giao dịch bán CW Chỉ các CW đáo hạn ở trạng thái có lãi
Ví dụ minh họa Nhà đầu tư mua 1,000 CVNM1905, tỷ lệ chuyển đổi 5:1, giá thực hiện 150,000 đ
  Nhà đầu tư bán CW tại giá 2,000 đ/CW và thu về 2,000,000 đ
Số thuế phải nộp khi bán :
Tiền thuế = 2,000 * 1,000 * 0,1% = 2,000 VNĐ
Nhà đầu tư giữ đến đáo hạn. Nếu giá thanh toán là 160,000 đ/ cổ phiếu thì CW đáo hạn trong trạng thái có lãi.
Nhà đầu tư nhận được 2,000,000 đ và phải nộp thuế :
Tiền Thuế = 160,000 * (1,000 )/5 * 0.1%=32,000 VNĐ

1. DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Dành cho:

  - Nhà đầu tư mới tìm hiểu về chứng quyền có bảo đảm

  - Nhà đầu tư chưa biết cách giao dịch chứng quyền có bảo đảm

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1 Bản tin chứng quyền 12.08.2020 Thời gian 24
2 Bản tin chứng quyền 11.08.2020 Thời gian 40
3 Bản tin chứng quyền 10.08.2020 Thời gian 33
4 Bản tin chứng quyền 07.08.2020 Thời gian 47
5 Bản tin chứng quyền 06.08.2020 Thời gian 29

Xem thêm

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng quyền (thuộc gói dịch vụ Tư vấn đầu tư) phục vụ các nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư không có thời gian nghiên cứu chuyên sâu...


Nhà đầu tư cá nhân được

- Nhận báo cáo phân tích chứng quyền hàng ngày,

- Theo dõi livestream tư vấn chứng quyền,

- Chat với chuyên viên tư vấn HSC Online trong phiên,

- Nhận danh sách tư vấn chứng quyền,

- Tư vấn điểm mua bán từng chứng quyền kết hợp các công cụ tính toán, kinh nghiệm giao dịch, kiến thức phân tích kỹ thuật chuyên sâu dựa trên đồ thị PTKT trực tuyến Trading Views,

- Kết nối với gói dịch vụ tư vấn đầu tư cổ phiếu, phái sinh để nâng cao hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa nguồn lực tài chính

Chứng quyền Cho người mới bắt đầu

2. Lựa chọn chứng quyền

Việc tìm kiếm chứng quyền phù hợp (giá mua hợp lý, tiềm năng tăng giá, thời gian đủ dài, quản trị rủi ro, nhà phát hành uy tín...) trong danh sách hàng chục, hàng trăm mã chứng quyền đang giao dịch luôn là một thách thức lớn đối với nhà đầu tư.

Sử dụng bộ tool chứng quyền để lựa chọn ra danh mục chứng quyền có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất:

3. Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng quyền (thuộc gói dịch vụ Tư vấn đầu tư) phục vụ các nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư không có thời gian nghiên cứu sâu...

Nhà đâu tư cá nhân được
  • Nhận báo cáo phân tích chứng quyền hằng ngày,
  • Theo dõi livestream tư vấn chứng quyền,
  • Chat với chuyên viên tư vấn HSC Online trong phiên,
  • Nhận danh mục tư vấn chứng quyền,
  • Tư vấn điểm mua bán từng chứng quyền kết hợp các công cụ tính toán, kinh nghiệm giao dịch, kiến thức phân tích kỹ thuật chuyên sâu dựa trên đồ thị PTKT trực tuyến Trading Views,
  • Kết nối với gói dịch vụ tư vấn đầu tư cổ phiếu, phái sinh để nâng cao hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa nguồn lực tài chính

4. Đặt lệnh

Hướng dẫn đặt lệnh chứng quyền có bảo đảm trên các phần mềm giao dịch của HSC