Chứng quyền cho người mới bắt đầu

2. Chứng quyền là gì?

Chứng quyền (CW)

Chứng quyền là một loại chứng khoán phái sinh cho phép, nhưng không bắt buộc người chơi nắm giữ có thể mua / bán một chứng khoán cơ sở với một mức giá xác định tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Chứng quyền có bảo đảm:

Là chứng quyền được bảo đảm bới bên phát hành. Khi phát hành chứng quyền cho đầu tư, nhà phát hành sẽ có các biện pháp bảo đảm bằng cách mua chứng khoán cơ sở trên thị trường.


Có 2 loại chứng quyền: Chứng quyền mua (Call) và chứng quyền bán (Put)

Có 2 loại chứng quyền mua và chứng quyền bán

Ví dụ thực tế

Ví dụ về chứng quyền có bảo đảm

Khác với vế số, chứng quyền dựa trên phân tích về triển vọng của giá cổ phiếu cơ sở và giá chứng quyền.

Khi giao dịch chứng quyền, nhà đầu tư có thể bán chứng quyền trước ngày đáo hạn để phòng ngừa rủi ro và hạn chế khoản thua lỗ của mình.