Chứng quyền cho người mới bắt đầu

6. Quản trị rủi ro khi giao dịch chứng quyền

 • Rủi ro thị trường
 • Đòn bẩy cao
 • Vòng đời giới hạn
 • Rủi ro nhà tạo lập

Rủi ro chứng quyền bao gồm :

 • Rủi ro thị trường

 • Rủi ro đòn bẩy cao

 • Rủi ro do vòng đời giới hạn

 • Rủi ro nhà tạo lập

Rủi ro thị trường: Rủi ro xuất phát từ các yếu tố thị trường như giá tài sản cơ sở, thời gian đáo hạn, lãi suất và cổ tức dự kiến có ảnh hưởng đến giá chứng quyền.

Rủi ro thị trường

 • Rủi ro thị trường
 • Đòn bẩy cao
 • Vòng đời giới hạn
 • Rủi ro nhà tạo lập

 • Đòn bẩy cao có thể là con dao hai lưỡi khi giao dịch chứng quyền.
 • Lợi nhuận tiềm năng có thể cao nhưng rủi ro cũng rất lớn.
Rủi ro thị trường
 • Rủi ro thị trường
 • Đòn bẩy cao
 • Vòng đời giới hạn
 • Rủi ro nhà tạo lập

 • Khác với cổ phiếu, mỗi chứng quyền có một vòng đời giới hạn. Nhà đầu tư cần lưu ý điều này khi giao dịch.
 • Với các chứng quyền mua đang trong trạng thái lỗ (OTM), chỉ còn giá trị thời gian, càng gần ngày đáo hạn, giá trị chứng quyền càng dần về 0.
 • Rủi ro thị trường

  • Rủi ro thị trường
  • Đòn bẩy cao
  • Vòng đời giới hạn
  • Rủi ro nhà tạo lập
  • Rủi ro khi nhà tạo lập không thể thanh toán cho các chứng quyền khi có lãi.
  • Rủi ro khi nhà tạo lập không đảm bảo tốt thanh khoản.

  Do đó nhà tạo lập cũng là một yếu tô cần được cân nhắc kỹ khi lựa chọn chứng quyền.


  1. QUẢN TRỊ RỦI RO


  Quản trị rủi ro là một khâu quan trọng khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm

  Ma trận phía dưới tóm tắt rủi ro của chứng quyền :

  • Chứng quyền có thời gian giao dịch càng ngắn, độ rủi ro càng cao.
  • Chứng quyền có mức độ đòn bẩy(gearing) càng cao, rủi ro càng cao.

  Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro, nhà đầu tư lựa chọn chứng quyền có đòn bẩy và thời gian đáo hạn phù hợp

  Quản trị rủi ro

  Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên thiết lập các ngưỡng cắt lỗ tương tự như cổ phiếu hoặc thực hiện chốt lời chủ động trước ngày đáo hạn để tránh rủi ro biến động giá thị trường của cổ phiếu và chứng quyền quanh thời điểm đáo hạn.

  2. NHÀ TẠO LẬP


  • Chất lượng và uy tiến của nhà tạo lập thị trường cũng là một trong những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn đầu tư vào chứng quyền.
  • Nhà tạo lập uy tín sẽ đảm bảo khả năng thanh toán và thanh khoản của thị trường, đảm bảo chứng quyền được giao dịch nhanh chóng và ít chi phí nhất.
  • Warrant Spread là một trong những yếu tố đánh giá nhà tạo lập, spread càng hẹp cho thấy CW được tạo lập càng tốt và nhà đầu tư tiết kiệm chi phí mua / bán chứng quyền.
  Nhà tạo lập cw

  3. CÁC CÔNG CỤ HSC


  HSC Online cung cấp các công cụ hữu ích hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lựa chọn danh mục chứng quyền bao gồm:

  • Tạo lập danh mục chứng quyền

  • Tính toán số lượng chứng quyền

  • Tra cứu chứng quyền

  • Định giá chứng quyền

  • So sánh chứng quyền