Thông tin chủ tài khoản

Khách hàng điền thông tin để đăng ký mở tài khoản tại đây:
Hotline hỗ trợ đăng ký mở tài khoản: 0865 909 968

* Lưu ý: Khách hàng điền thông tin bằng tiếng Việt, có đủ dấu.

I. Thông tin chủ tài khoản (Khách Hàng)

Họ và Tên *:
Ngày sinh *:
Quốc tịch:
Quốc tịch khác (nếu có):
Số *:
Ngày cấp:
Nơi cấp *:

II. Thông tin liên lạc

Địa chỉ thường trú *:   
Địa chỉ hiện tại / Liên lạc *:   
Điện thoại di động *:
Email *:

III. Loại tài khoản chứng khoán muốn mở? *

Nếu khách hàng muốn mở tài khoản chứng khoán phái sinh nhưng chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, vui lòng đánh dấu vào cả 2 ô.

IV. Lựa chọn mô hình phục vụ

I. Định nghĩa Khách hàng tự giao dịch, có thể sử dụng thêm gói Tư vấn đầu tư/ Báo cáo phân tích riêng lẻ Khách hàng có chuyên viên môi giới hỗ trợ hướng dẫn giao dịch, đào tạo, tư vấn đầu tư, đặt lệnh
II. Phí giao dịch

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

1. Dưới 1 tỷ đồng 0.20%

2. Từ 1 tỷ đồng trở lên0.15%

Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

1. Dưới 100 triệu đồng 0.35%

2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 0.30%

3. Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0.25%

4. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0.20%

5. Từ 1 tỷ đồng trở lên 0.15%

Theo tổng khối lượng giao dịch trong ngày

TRÁI PHIẾU    0.10%
PHÁI SINH

1. Giao dịch mở, đóng     4.000 đồng/hđ

2. Đáo hạn hợp đồng    4.000 đồng/hđ
Phí trả cho sở giao dịch và trung tâm lưu ký
1. Phí trả cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán
a. Phí giao dịch HĐTL chỉ số 2,700 đồng/ hợp đồng
2. Phí trả cho Trung Tâm Lưu Ký
a. Phí quản lý vị thế 2,550 đồng/ hợp đồng/ 1 ngày
b. Phí quản lý tài sản ký quỹ 0.0024% x Lũy kế số dư ký quỹ /tháng
Tối đa 1,600,000 đồng/tháng
Tối thiểu 320,000 đồng/tháng
III. Các dịch vụ
1. Dịch vụ hướng dẫn khách hàng giao dịch Chuyên viên chăm sóc khách hàng online hướng dẫn khách hàng giao dịch (không thu phí) Chuyên viên môi giới thực hiện hướng dẫn khách hàng giao dịch (không thu phí)
2. Dịch vụ đào tạo chứng khoán Các khóa đào tạo được giảng dạy bởi các chuyên gia HSC Online:
1. Dành cho khách hàng mới bắt đầu:
Khóa đầu tư cổ phiếu, phái sinh HĐTL, chứng quyền (không thu phí)
2. Khóa hướng dẫn sử dụng chiến lược đầu tư (có thu phí)
3. Khóa phân tích kỹ thuật (có thu phí)
4. Khóa phân tích cơ bản (có thu phí)
Chuyên viên môi giới thực hiện các khóa đào tạo theo chương trình riêng (không thu phí)
3. Dịch vụ tư vấn đầu tư Dịch vụ tư vấn đầu tư được thực hiện bởi các chuyên gia HSC online.
(có thu phí) - hiện đang miễn phí
Chuyên viên môi giới cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư
(không thu phí)
4. Dịch vụ báo cáo phân tích - Kho BCPT miễn phí trên website hsc.com.vn
(không thu phí)
- Kho BCPT có thu phí trên website online.hsc.com.vn (được thiết kế dành riêng cho KH cá nhân)
- Kho BCPT miễn phí trên website hsc.com.vn (không thu phí)
- Kho BCPT có thu phí trên website online.hsc.com.vn (được thiết kế dành riêng cho KH cá nhân)