Thông tin chủ tài khoản

Khách hàng điền thông tin để đăng ký mở tài khoản tại đây:
Hotline hỗ trợ đăng ký mở tài khoản: 0865 909 968

* Lưu ý: Khách hàng điền thông tin bằng tiếng Việt, có đủ dấu.

I. Thông tin chủ tài khoản (Khách Hàng)

Họ và Tên *:
Ngày sinh *:
Quốc tịch:
Quốc tịch khác (nếu có):
Số *:
Ngày cấp:
Nơi cấp *:

II. Thông tin liên lạc

Địa chỉ thường trú *:   
Địa chỉ hiện tại / Liên lạc *:   
Điện thoại di động *:
Email *:

III. Loại tài khoản chứng khoán muốn mở? *

Nếu khách hàng muốn mở tài khoản chứng khoán phái sinh nhưng chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, vui lòng đánh dấu vào cả 2 ô.