Các công cụ phổ biến để xác định xu hướng: Đường MACD và Chỉ báo Parabolic SAR (Phần 2)

Chia sẻ trên:    24129

1. Chỉ báo MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong giao dịch

MACD (Chuyển động trung bình hội tụ / phân kỳ) là chỉ báo phân tích kỹ thuật được tạo bởi Gerald Appel trong cuối những năm 1970. Được sử dụng để theo dõi những thay đổi về sức mạnh, xu hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng của giá cổ phiếu.

Chỉ số MACD là sự tính toán chênh lệch giữa hai đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) của giá đóng cửa. Sự khác biệt này được biểu đồ theo thời gian, bên cạnh mức trung bình động của chênh lệch. Sự khác biệt giữa hai được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc biểu đồ thanh. Đường trung bình theo hàm mũ làm nổi bật những thay đổi gần đây về giá của cổ phiếu. Bằng cách so sánh EMA của các thời kỳ khác nhau, đường MACD minh họa những thay đổi trong xu hướng của một cổ phiếu.

Sau đó, bằng cách so sánh sự khác biệt đó với mức trung bình, một nhà phân tích có thể biểu đồ sự thay đổi tinh tế trong xu hướng của cổ phiếu. Do chỉ số MACD dựa trên đường trung bình di động, nên vốn dĩ nó là một chỉ báo có độ trễ. Là một thước đo của xu hướng giá, chỉ số MACD ít có tác dụng hơn đối với các cổ phiếu không có xu hướng hoặc đang giao dịch thất thường. Lưu ý rằng thuật ngữ "MACD" được sử dụng nói chung, để chỉ toàn bộ chỉ báo.

 

Cấu thành cơ bản:

•Đường MACD (đường màu xanh): chênh lệch giữa các đường EMA 12 và 26 ngày

•Signal (đường màu đỏ): EMA 9 ngày của đường màu xanh

•Biểu đồ (biểu đồ thanh): sự khác biệt giữa các đường màu xanh và đỏ

 

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MACD cắt lên trên qua đường tín hiệu sẽ cho tín hiệu mua, động thái đi lên được gọi là sự giao nhau trong xu hướng tăng. Ngược lại, đường MACD cắt xuống dưới qua đường tín hiệu sẽ cho tín hiệu bán, động thái đi lên được gọi là sự giao nhau trong xu hướng giảm. Những biến động này chỉ ra rằng cổ phiếu sẽ có những biến động xắp xảy ra, ngược với xu hướng trung và dài hạn trước đây.
Một biểu đồ thu hẹp cho thấy một sự giao nhau có thể đang đến gần, và một biểu đồ mở rộng cho thấy rằng một xu hướng đang diễn ra có khả năng sẽ tiếp tục hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn. Về mặt lý thuyết xu hướng tăng/giảm sẽ có thể kéo dài vô thời hạn. Nhìn chung, tín hiệu mua được thiết lập khi đường MACD cắt trên đường tín hiệu và ngược lại khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.

Đường MACD là gì

>> Xem thêm: Sử dụng MACD trong giao dịch cổ phiếu

 

2. Chỉ báo Pabolic SAR là gì? Cách sử dụng Parabolic SAR trong giao dịch

Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, Parabolic SAR (SAR - dừng và đảo ngược) là một phương pháp được J. Welles Wilder, Jr. nghĩ ra để tìm xu hướng giá thị trường hoặc chứng khoán.

Chỉ báo có thể được sử dụng như một điểm dừng lỗ dựa trên giá có xu hướng ở trong một đường cong parabol trong một xu hướng mạnh mẽ. Khái niệm này dựa trên ý tưởng rằng thời gian là kẻ thù (tương tự như khái niệm phân rã thời gian của lý thuyết tùy chọn).

Chỉ báo Parabolic SAR thường hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng "kém hiệu quả” trong các giai đoạn không theo xu hướng hoặc đi ngang. Do đó, Wilder đề xuất thiết lập các công cụ xác định xu hướng và sức mạnh khác trước khi sử dụng SAR như chỉ báo trung bình động. Một parabola nằm dưới đường giá thường cho chúng ta thấy rõ xu hướng tăng, trong khi một parabola ở trên đường giá thường đưa ra những cảnh báo xu hướng giảm điểm.

 

Parabolic SAR là gì

 

>> Xem thêm:

Các công cụ để xác định xu hướng: Chỉ số ADX và đường trung bình động MA (Phần 1)

Cách giao dịch theo xu hướng

 

Hoàng Trung Thông - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC