Cặp chỉ báo ADX + Stochastic và RSI + MACD cặp chỉ báo nào sử dụng hiệu quả hơn

Chia sẻ trên:    58971

I. Cặp chỉ báo ADX + Stochastic

1. Khái niệm

a. Chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX được sử dụng để đo lường độ mạnh của xu hướng, có thể là xu hướng tăng hoặc giảm. ADX dap động từ 0 đến 100, giá trị của ADX càng lớn thì xu hướng đó càng mạnh. ADX được cấu thành bởi trung bình dao động giá trong một khoảng thời gian, tính toán bao gồm các mức giá cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, mở cửa.

Giá trị ADX Độ mạnh của xu hướng

Từ 0-25: Yếu, thị trường không có xu hướng rõ ràng

Từ 25-50: Mạnh, bắt đầu báo hiệu một xu hướng mới và xu hướng này đang mạnh dần

50-75: Xu hướng hiện tại là rất mạnh

75-100: Siêu mạnh, điều này rất hiếm khi xảy ra

 

b. Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là chỉ báo đo lường dao động của giá, thể hiện giá đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Stochastich được tính toán dựa trên sự biến động giữa mức giá đóng cửa so với mức giá cao nhất và thấp nhất.

Điểm chung của 2 chỉ báo này là chúng được tính toán dựa vào sự biến động của mức giá đóng cửa so với các mức giá cao nhất, thấp nhất. Các chỉ báo này thường sẽ co độ nhạy cảm cao hơn so với các chỉ báo được tính toán theo mức giá đóng cửa.

Có các vùng quan trọng:

Nhỏ hơn mức 20: vào vùng quá Bán.

Lớn hơn mức 80: vào vùng quá Mua

Quanh mức 50: vùng trung tính.

 

2. Ứng dụng

a. Chỉ báo ADX – xác định xu hướng trên khung đồ thị Weekly

Xu hướng tăng được xác nhận

 

Chỉ báo ADX tăng mạnh vượt qua mức 25, qua đó ngụ ý chỉ số chuyển từ trạng thái Yếu sang trạng thái Mạnh. Đồng thời, chỉ báo DI+ đã nằm trên DI- cho thấy đà tăng được củng cố. Nhìn chung, chỉ số đã xác nhận xu hướng tăng trên khung đồ thị Weekly qua góc nhìn về chỉ báo ADX.

>> Xem thêm: Các công cụ phổ biến để xác định xu hướng: Chỉ số ADX và Đường trung bình động MA

 

b. Chỉ báo Stochastic – xác định vùng quá bán trong nhịp Tăng (Daily)

Chỉ báo Stochastic – xác định vùng quá bán trong nhịp

 

Chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán (từ vùng 20-30), trong một xu hướng tăng đã được xác nhận thì khi chỉ báo đi vào vùng quá bán, tức chỉ số đang có nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng thì đó là cơ hội để canh mua vào. Sau những nhịp điều chỉnh này thì chỉ số tiếp tục đà tăng.

 

II. Cặp chỉ báo MACD + RSI

1. Khái niệm

a. Chỉ báo MACD

MACD thể hiện trạng thái sức mạnh xu hướng của biểu đồ giá. MACD được so sánh với đường Signal. MACD được xây dựng trên các đường trung bình động, vì thế nó là chỉ bám chậm. Chỉ báo MACD ít hữu ích hơn đối với các cổ phiếu không có xu hướng giao dịch.

Chỉ báo MACD nếu nằm trên ngưỡng 0 và lớn hơn đường Signal thì báo hiệu xu hướng Tăng. Nếu chỉ báo MACD nằm dưới ngưỡng 0 và nhỏ hơn đường Signal thì báo hiệu xu hướng Giảm.

>> Xem thêm: Sử dụng MACD trong giao dịch cổ phiếu

 

b. Chỉ báo RSI

RSI là chỉ báo đo lường mức độ dao động của giá, thể hiện độ mạnh yếu tương đối của chỉ số/cổ phiếu khi được so với với chính nó trong quá khứ.

Chỉ báo này dao động từ 0 đến 100. Khi RSI nằm dưới 30 cho thấy giá đang bị bán quá mức, khi RSI trên 70 thì giá đang bị mua quá mức. Quanh ngưỡng 50 được xem là vùng trung tính.

 

2. Ứng dụng

a. Chỉ báo MACD – xác định xu hướng trên khung đồ thị Weekly

Chỉ báo MACD – xác định xu hướng trên khung đồ thị Weekly

 

Chỉ báo MACD nằm trên ngưỡng 0, MACD lớn hơn Signal và đồng thời MACD Histogram cũng vượt qua mức đỉnh cũ qua đó xác nhận cho xu hướng tăng của chỉ số được mở ra vào ngày 09/06/2017.

>> Xem thêm: Các công cụ phổ biến để xác định xu hướng: Đường MACD và Chỉ báo Parabolic SAR

 

b. Chỉ báo RSI – xác định vùng quá bán trong nhịp Tăng (Daily)

 

Chỉ báo RSI – xác định vùng quá bán trong nhịp Tăng

 

Chỉ báo RSI xuất hiện nhịp điều chỉnh và sau đó bật tăng lại qua ngưỡng trung tính 50, trên biểu đồ giá thì chỉ số cũng xuất hiện nhịp bứt phá khỏi khu vực điều chỉnh để tiếp tục đà tăng. Đây là thời điểm chúng ta cũng sẽ cân nhắc mua theo.

Từ sự so sánh trên chúng ta có thể thấy cặp chỉ báo RSI + MACD có độ trễ hơn so với cặp chỉ báo ADX + Stochastic. Điểm mua của cặp chỉ báo ADX + Stochastic sẽ nhanh nhạy hơn, thường là sẽ cân nhắc mua ngay khi chỉ số bật lại đầu tiên sau nhịp điều chỉnh. Trong khi đó, cặp chỉ báo RSI + MACD sẽ chỉ cho tín hiệu mua khi giá bứt qua khu vực điều chỉnh hoặc sau vài nhịp đã tạo đáy ngắn hạn thành công. Nhìn chung, khi sử dụng chỉ báo ADX + Stochastic thì mức độ chấp nhận rủi ro sẽ lớn hơn.

 

Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC