Chứng quyền có bảo đảm là gì - Góc nhìn toàn cảnh trước khi giao dịch

Chia sẻ trên:    24/07/2018 09:55 AM    22550

Chứng quyền có bảo đảm sẽ ra mắt vào ngày 28/06/2019. Cùng HSC Online tìm hiểu chứng quyền có bảo đảm là gì và đặc điểm vượt trội của chứng quyền so với các sản phẩm chứng khoán khác.

1. Chứng quyền có bảo đảm là gì?

Chứng quyền có bảo đảm là một loại chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước ngày đáo hạn. Mỗi mã chứng quyền luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở để làm căn cứ xác định lãi/lỗ vào ngày đáo hạn.

Trong giai đoạn đầu triển khai chứng quyền có bảo đảm tại Việt Nam, chỉ triển khai chứng quyền mua với tài sản cơ sở là cổ phiếu. Sau khi phát hành, chứng quyền được niêm yết và giao dịch như một cổ phiếu bình thường trên sàn HOSE và được bảo đảm thanh khoản bởi nhà tạo lập thị trường là tổ chức phát hành.

Để hiểu rõ hơn về chứng quyền là gì, mời nhà đầu tư xem ảnh và video minh họa dưới đây:

chứng quyền có bảo đảm là gì

Ví dụ minh họa: Chứng quyền mua

 

Chứng quyền có bảo đảm là gì: Khái niệm và lợi ích khi giao dịch

 

2. Đặc điểm hấp dẫn của chứng quyền có bảo đảm

Có 5 đặc điểm chính tạo nên sức hút của sản phẩm chứng quyền có bảo đảm:

  • Vốn thấp, chi phí giao dịch thấp: Nhà đầu tư chứng quyền chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để nhận được khả năng sinh lời tương đương với khi đầu tư vào cổ phiếu.
  • Giới hạn được mức lỗ: Khoản lỗ tối đa được giới hạn ngay từ khi bắt đầu mua chứng quyền
  • Tính đòn bẩy cao: Tính đòn bẩy là đặc tính tự nhiên của sản phẩm chứng quyền
  • Không yêu cầu ký quỹ: Không có áp lực Call Margin khi đầu tư chứng quyền.
  • Thanh khoản được đảm bảo nhờ nhà tạo lập: Theo quy định, tổ chức phát hành bắt buộc phải tạo thanh khoản cho thị trường.

Bên cạnh đó, sản phẩm chứng quyền cũng đi kèm với một số rủi ro: 

  • Rủi ro thanh toán từ nhà phát hành: Nhà đầu tư có thể không được thanh toán khoản lời vào ngày đáo hạn nếu tổ chức phát hành không đủ khả năng thanh toán.
  • Vòng đời ngắn hạn: Chứng quyền chỉ có giá trị trong vòng đời của mình. Sau ngày đáo hạn, các chứng quyền không còn giá trị.
  • Rủi ro từ tính đòn bẩy: Biên độ giao động giá của chứng quyền lớn hơn của cổ phiếu rất nhiều.

 

>> Xem thêm: Tính đòn bẩy mạnh mẽ của chứng quyền có bảo đảm

 

3. Giao dịch chứng quyền có bảo đảm

a. Mua - bán chứng quyền ở đâu?

Có hai cách để nhà đầu tư mua chứng quyền: Mua trên thị trường sơ cấp (đăng ký mua trực tiếp từ tổ chức phát hành) hoặc mua trên thị trường thứ cấp (mua trên sàn giao dịch từ các nhà đầu tư khác).

2 cách mua chứng quyền có bảo đảm

Tương tự với chiều mua, nếu muốn bán chứng quyền, nhà đầu tư có thể bán cho tổ chức phát hành, bán lại cho nhà đầu tư khác hoặc chờ đến ngày chứng quyền đáo hạn, tổ chức phát hành sẽ hoạch toán lời lỗ và thanh toán cho nhà đầu tư.

Vì chứng quyền giao dịch như một cổ phiếu nên nhà đầu tư chứng quyền không cần mở mới tài khoản mà giao dịch qua tài khoản chứng khoán cơ sở. Nếu chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, mời bạn đăng ký mở tài khoản chứng quyền tại đây:

mở tài khoản chứng quyền

 

b. Chìa khóa thành công khi giao dịch chứng quyền

Để tìm hiểu về cách kiếm tiền và chìa khóa thành công khi giao dịch chứng quyền, mời nhà đầu tư xem video sau:

Chứng quyền có bảo đảm: Chúng ta kiếm tiền như thế nào?

 

c. Xác định lời/lỗ khi giao dịch chứng quyền

Có nhiều yếu tố quyết định khoản lời/lỗ của chứng quyền, nhưng về cơ bản, nó phụ thuộc vào việc tăng/giảm của giá cổ phiếu bên thị trường cơ sở gắn liền với mã chứng quyền đó.

Cụ thể hơn, Có 3 trạng thái của một khoản đầu tư chứng quyền: Có lãi, hòa vốn, lỗ.

Xác định lời lỗ khi đầu tư chứng quyền có bảo đảm3 trạng thái của một chứng quyền có bảo đảm

 

Tính toán lời/lỗ:

TH1: Giao dịch chứng quyền mua trước khi đáo hạn:

Lợi nhuận ròng = (Giá bán chứng quyền – giá mua chứng quyền)*Số lượng nắm giữ

TH2 - Nắm giữ chứng quyền mua đến ngày đáo hạn:

Lợi nhuận ròng = [(Giá thực hiện – Giá chứng khoán cơ sở)/Tỷ lệ chuyển đổi – Giá chứng quyền]* Số lượng nắm giữ

>> Xem ví dụ cụ thể trong bài viết: Cách xác định lời lỗ khi đầu tư chứng quyền

 

4. Chứng quyền có bảo đảm và cổ phiếu khác nhau như thế nào?

  Chứng khoán cở sở Chứng quyền có bảo đảm
Mã Giao Dịch HCM CHCM1801
Tổ chức phát hành Doanh nghiệp niêm yết  Tổ chức tài chính/ công ty chứng khoán 
Sở hữu Cổ phần doanh nghiệp 

Quyền mua chứng khoán (không phải nghĩa vụ) 

⇒ Nhà đầu tư giữ CW sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì liên quan đến cổ phiếu cơ sở như cổ tức, chia thưởng cổ phiếu hay quyền biểu quyết...

Thị trường giao dịch Sàn giao dịch chứng khoán cơ sở Sàn giao dịch chứng khoán cở sở & dùng tài khoản hiện tại để giao dịch 
Điều khoản sản phẩm  Do Sở giao dịch Chứng khoán ban hành & chuẩn hóa những điều khoản Do tổ chức phát hành quy định, điều khoản sẽ khác nhau với từng sản phẩm phát hành
Khối lượng niêm yết Do doanh nghiệp niêm yết phát hành  Số lượng khi phát hành được quy định trong thời gian cụ thể
Ký Quỹ Giao dịch kỹ quỹ, phải trả lãi vay Không cần ký quỹ
Bán khống Không thể bán cổ phiếu khi chưa nắm giữ Không thể bán chứng quyền khi chưa nắm giữ
Thời gian nắm giữ Không giới hạn Nắm giữ đến ngày đáo hạn
Rủi ro lợi nhuận Người mua & người bán: Lỗ không giới hạn

- Người mua: Cố định lỗ tối đa bằng phí mua quyền

- Người bán: Lỗ không giới hạn

Kỳ vọng nhà đầu tư Kỳ vọng vào triển vọng doanh nghiệp Kỳ vọng vào diễn biến giá cổ phiếu

 

5. Thông tin cơ bản của một chứng quyền có bảo đảm

Thuật ngữ Ý nghĩa

Ví dụ cho chứng quyền MBB
do HSC phát hành đợt 1/2019

Chứng khoán cơ sở
Underlying
Là tài sản mà giá chứng quyền phụ thuộc vào đó. Có thể là cổ phiếu, chỉ số hoặc ETF. Ban đầu chỉ có cổ phiếu thuộc
VN30 được làm CKCS cho chứng quyền. 
MBB
Giá chứng quyền
Warrant price 
Khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra nếu muốn sở hữu chứng quyền. 3200
Giá thực hiện
Strike price
Mức giá để nhà đầu tư thực hiện quyền mua chứng khoán cơ sở khi chứng quyền đáo hạn.  21800
Giá thanh toán
Settement price 
Mức giá để xác định khoản tiền thanh toán cho nhà đầu tư vào thời điểm thực hiện quyền (tính bằng bình quân giá CKCS 5 phiên giao dịch liền trước ngày đáo hạn chứng quyền). Được TCPH công bố vào ngày đáo hạn chứng quyền N/A
Tỷ lệ chuyển đổi
Conversion ratio
Số lượng chứng quyền nhà đầu tư cần có để thực hiện quyền mua 1 CKCS 1:1
Thời hạn chứng quyền
Maturity
Khoảng thời gian chứng quyền tồn tại 6 tháng
Ngày giao dịch cuối cùng
Last trading day
Hai ngày trước ngày đáo hạn của chứng quyền. Sau ngày này, chứng quyền sẽ bị hủy niêm yết  15/12/2019
Ngày đáo hạn
Expiration date 
Ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện quyền  17/12/2019
Ngày thanh toán
Settlement date
: Ngày nhà đầu tư nhận được tiền thanh toán từ tổ chức phát hành cho các chứng quyền có lãi  N/A

 

Thông tin cơ bản của một chứng quyền có bảo đảm

 

6. Thông tin phát hành chứng quyền có bảo đảm 2019 - đợt 1

Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ được giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 28/06 tới đây. Đã có 8 công ty chứng khoán phát hành chứng quyền với 5 mã chứng khoán cơ sở được lựa chọn: 

Cổ phiếu cơ sở Tổ chức phát hành Giá phát hành

Thời hạn (tháng)

Tỷ lệ
chuyển đổi
Giá thực hiện Giá NĐT
hòa vốn
Thị giá
cổ phiếu cơ sở (*)
% thay đổi
(**)
MBB SSI 1900 3 1:1 20600 22500 20700 8.7%
HSC 3200 6 1:1 21800 25000 20700 20.8%
PNJ MBS 1700 3 5:1 78800 87300 72200 20.9%
HPG MBS 1200 3 2:1 22900 25300 22450 12.7%
VPS 1500 3 2:1 23200 26200 22450 16.7%
KIS 1000 6 5:1 41999 46999 22450 109.3%
MWG BSC 2000 3 4:1 88300 96300 87800 9.7%
VNDS 2990 6 4:1 90000 101960 87800 16.1%
FPT VNDS 1900 3 2:1 45000 48800 44050 10.8%

(*): Giá đóng cửa chứng khoán cơ sở ngày 17.06.2019

(**): Tỷ lệ thay đổi giá chứng khoán cơ sở để nhà đầu tư hòa vốn

 

Trên đây là bài viết tổng quan về chứng quyền. HSC Online hy vọng sẽ cung cấp được cho nhà đầu tư một góc nhìn tổng quan và dễ hình dung nhất về chứng quyền có bảo đảm là gì. Mời bạn tìm hiểu về chứng quyền trong những bài viết tiếp theo.

Bạn đang tìm hiểu về chứng quyền có bảo đảm? HSC Online đã tổng hợp tất cả các thông tin bạn cần để có thể tham gia đầu tư. Xem tại đây:

Trọn bộ tài liệu hướng dẫn đầu tư chứng quyền có bảo đảm

Trọn bộ video hướng dẫn đầu tư chứng quyền có bảo đảm