Giao dịch với mẫu hình nến bao trùm

Chia sẻ trên:    01/07/2019 11:09 AM    2088

I/ Định nghĩa về mẫu hình nến bao trùm

Đồ thị nến Nhật Bản là một trong những hình công cụ chính của phương pháp phân tích kỹ thuật. Trong phân tích mẫu hình nến, mẫu hình phổ biến nhất và mang tính hiệu quả cao nhất là mẫu hình nến bao trùm.

Có hai dạng mẫu hình nến bao trùm được phân tích trong đồ thị giá: Mẫu hình nến bao trùm giảm điểmmẫu hình nến bao trùm tăng điểm. Đặc điểm của các mẫu hình nến bao trùm là nó cần phải có 2 cây nến để tạo thành một mẫu hình.

mẫu hình nến bao trùm là gì

 

II/ Giao dịch với mẫu hình nến bao trùm

Với ý nghĩa về việc đảo chiều các kênh xu hướng, mẫu hình nến bao trùm thường được dùng để xác định kháng cự và hỗ trợ trong một đồ thị giá.

Mẫu hình này thường xuất hiện ngụ ý đà tăng hay giảm trước đó đã kết thúc. Và diễn biến giá sau đó được kì vọng sẽ đảo chiều.

Qua đó, giá thường xác định đỉnh và đáy ngắn hạn trong một giai đoạn giao dịch.

Lúc này, nhà đầu tư có thể tham khảo mức đáy (đỉnh) cũ được xác lập từ mẫu hình nến bao trùm để có thể đưa ra được mức kháng cự và hỗ trợ tốt trong chiến lược giao dịch.

 

Giao dịch với mẫu hình nến bao trùm

 

Linh hoạt trong sử dụng hỗ trợ và kháng cự

Bí quyết xác định đỉnh/đáy - Phân tích các vùng giá đảo chiều để hành động

Phân tích kỹ thuật phát hiện sớm đảo chiều xu hướng

 

1. Mẫu hình nến tăng bao trùm (Bullish Engulfing)

Bullish Engulfing xuất hiện khi một cây nến tăng phủ toàn bộ cây nến giảm đứng trước nó. Trong một kênh giá xuống, mẫu hình nến tăng xuất hiện cho thấy phe Long đã quay trở lại thị trường và đẩy giá tăng cao.

Lúc này, nhà đầu tư có thể xem thời điểm nến tăng xuất hiện là lúc giá đã bắt đầu hình thành một hỗ trợ và có thể căn cứ giao dịch với lệnh Mua lên.

 

Mẫu hình nến tăng bao trùm

 

2. Mẫu hình nến bao trùm giảm (Bearish Engulfing)

Bearish Engulfing xuất hiện khi một cây nến giảm xuất hiện phủ lên toàn bộ cây nến tăng trước đó. Trong một kênh giá lên, mẫu hình nến giảm xuất hiện cho thấy phe Short đã quay trở lại thị trường và khiến giá giảm xuống thấp hơn.

Lúc này, nhà đầu tư có thể xem thời điểm nến giảm xuất hiện là lúc giá đã bắt đầu hình thành một kháng cự và có thể căn cứ giao dịch với lệnh Bán khống.

 

Mẫu hình nến bao trùm giảm

 

Phạm Đặng Huỳnh Châu - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC