HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ ĐẦU TƯ - TƯ VẤN ĐẦU TƯ 2.0

Chia sẻ trên:    13571

A. Giới thiệu

Các cấu phần cơ bản của bộ công cụ bao gồm hai nhóm chức năng chính là:

(1) Công cụ đầu tư: Gồm tất cả những công cụ mang đến thông tin hỗ trợ khách hàng tham khảo để ra quyết định.

(2) Tư vấn đầu tư: Là nơi khách hàng nhận được sự tư vấn của các chuyên gia và học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng các nhà đầu tư. Dưới đây là các thành phần chi tiết của bộ công cụ Tư vấn đầu tư 2.0.

>> Xem chi tiết giới thiệu về bộ công cụ đầu tư – tư vấn đầu tư 2.0 tại đây.

 

B. Hướng dẫn sử dụng

I. Công cụ đầu tư

1. Nhận định thị trường

Trong mục này, nhà đầu tư dễ dàng có thể cập nhật các bản tin nhận định thị trường, cập nhật thị trường từ những quan điểm mà các chuyên gia HSC đưa ra trên các góc nhìn về Phân tích doanh nghiệp, Phân tích kỹ thuật và Dữ liệu.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng Nhận định thị trường

 

2. Định thời điểm thị trường

Định thời điểm thị trường là nơi trình bày những công cụ hỗ trợ tương ứng với những góc nhìn khác nhau được sắp xếp từ góc nhìn toàn cảnh nhất đến cụ thể nhất để giúp nhà đầu tư nhận định thị trường một cách đa chiều nhất và chính xác nhất.

a. Thị trường thế giới: Mang đến góc nhìn tổng quan cùng nhận định về thị trường thế giới, cập nhật liên tục lịch sự kiện, thông tin và dự báo mới nhất trong nước cũng như quốc tế.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng công cụ Thị trường thế giới

 

b. Chỉ báo báo tâm lý: Cung cấp góc nhìn mới, phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn. Hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường được phân thành ba nhóm chính: Phân bổ tài sản, Đà lan tỏa và Thống kê thị trường.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng Chỉ báo tâm lý thị trường

 

c. Xu hướng ngành

Vận động luân chuyển giữa các ngành là một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của thị trường. Một thị trường tăng mạnh thường được dẫn dắt bởi sự đồng thuận của các ngành có vốn hóa lớn. Mặt khác sự luân chuyển của các ngành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu. Nguyên tắc chung phổ biến là mua các cổ phiếu mạnh nhất ở trong những ngành mạnh nhất. Xu hướng ngành cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thề về diễn biến các thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng công cụ Xu hướng ngành

 

d. Mua bán nước ngoài, tự doanh

Thống kê số liệu mua bán ròng nhà đầu tư nước ngoài và tự doanh.

Xem Hướng dẫn sử dụng công cụ Mua bán nước ngoài, tự doanh tại đây.

 

3. Danh mục đầu tư

Tiếp theo bước định thời điểm thị trường, việc có được một danh mục thu gọn có tiềm năng tăng giá tốt với cổ phiếu – chứng quyền hay một nắm được xu hướng chủ đạo khi tham gia giao dịch phái sinh là điều rất quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu đó, HSC Online đánh giá các cổ phiếu – chứng quyền theo thang đánh giá riêng dựa trên các phương pháp tiếp cận được đưa ra từ kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia phân tích.

a. Danh mục Phân tích kỹ thuật

i. Tạo lập danh mục: Giúp nhà đầu tư lập cho mình danh mục phù hợp, kết hợp lựa chọn Đà tăng, Tích lũy, Cơ bản, Vốn hóa, Thanh khoản, % Washout và Điểm tổng hợp.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục theo Smart Money

tao-lap-danh-muc-theo-Smart-Money

Hình 1: Tạo lập danh mục theo Smart Money

 

ii. Danh mục Small – Cap: Score điểm & xếp hạng các cổ phiếu trong chỉ số VN30 theo các tiêu chí của hệ thống Smart Money

iii. Danh mục VN30: Danh mục các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có tiềm năng tăng giá tốt nhất và có rủi ro được kiểm soát thông qua việc loại bỏ các cổ phiếu có điểm cơ bản kém

iv. Danh mục dòng tiền lớn: Danh mục các cổ phiếu có thanh khoản tốt và có tiềm năng tăng giá tốt nhất

v. Danh mục nước ngoài mua: Danh mục các cổ phiếu nhận được sự quan tâm giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và có tiềm năng tăng giá tốt nhất.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập các danh mục mẫu theo phân tích kỹ thuật

 

vi. Tra cứu: Công cụ giúp chủ động tra cứu sức khỏe của cổ phiếu dựa trên các tiêu chí: Đà tăng, tích lũy, cơ bản, vốn hóa, thanh khoản, % washout và điểm tổng hợp.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng toolTra cứu theo Phân tích kỹ thuật

tra-cuu-co-phieu-theo-PTKT

Hình 2: Tra cứu cổ phiếu theo Phân tích kỹ thuật

 

b. Danh mục Phân tích cơ bản

i. Tạo lập danh mục: Công cụ tạo lập danh mục cơ bản dựa trên bộ tùy biến thuộc 5 nhóm tiêu chí tài chính gồm: Tăng trưởng, sinh lời, định giá, thị trường cổ phiếu, sức khỏe tài chính.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản

tao-lap-danh-muc-PTCB.png

Hình 3:Tạo lập danh mục theo Phân tích cơ bản

 

ii. Danh mục cổ phiếu giá trị: Danh mục cổ phiếu giá trị sẽ thỏa mãn các điều kiện: có mức định giá PE, PB thấp hơn trung bình ngành đã phân theo vốn hóa (Vốn hóa lớn, vừa, nhỏ), tăng trưởng LNST không âm, có vốn hóa và thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường.

iii. Danh mục cổ phiếu tăng trưởng: Phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư phân bổ vào các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao, thỏa mãn các điều kiện: Tốc độ tăng trưởng tốt (Tăng trưởng LNST theo quý/năm tốt), có vốn hóa, thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường.

iv. Danh mục cổ tức cao: Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư theo chiến lược đầu tư theo thu nhập cố định, thỏa mãn các tiêu chí: Có tỷ lệ trả cổ tức cao, tăng trưởng LNST không âm và số dư tiền & tương đương tiền trên BCTC đủ để trả cổ tức, có vốn hóa & thanh khoản tốt, nhận được sự quan tâm của thị trường. 

v. Danh mục CTCK khuyến nghị mua: Đây là danh mục các cổ phiếu được các Công ty Chứng khoán khuyến nghị mua với upside tích cực nhất. Phân tích từ các công ty chứng khoán là một nguồn thông tin quan trọng của thị trường, do đó danh mục CTCK khuyến nghị mua cũng là một danh mục tham khảo quan trọng, cung cấp thêm một góc nhìn nữa cho nhà đầu tư có thể tham khảo.

Xem Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập các danh mục mẫu theo Phân tích cơ bản

 

vi. Tra cứu: Công cụ giúp chủ động tra cứu sức khỏe tài chính của cổ phiếu dựa trên 5 nhóm tiêu chí tài chính gồm: Tăng trưởng, sinh lời, định giá, thị trường cổ phiếu, sức khỏe tài chính.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng tool Tra cứu theo Phân tích cơ bản

tra-cuu-co-phieu-theo-PTCB.png

Hình 4: Tra cứu cổ phiếu theo thang đánh giá phân tích cơ bản

 

c. Danh mục Chứng quyền

i. Tạo lập danh mục: Đây là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có thể nhanh chóng lựa chon các chứng quyền phù hợp nhất trong số rất nhiều chứng quyền được niêm yết

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục chứng quyền

Hình 5: Màn hình tạo lập danh mục chức quyền

 

ii. Tra cứu: Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chuyên sâu về chứng quyền được quan tâm.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng tool Tra cứu chứng quyền

tra-cuu-chung-quyen.png

Hình 6: Màn hình tra cứu chứng quyền

 

d. Danh mục Phái sinh – HĐTL: Công cụ phái sinh giúp nâng cao hiệu quả giao dịch của nhà đầu tư, tích hợp hệ thống đường Pivot, chiến lược giao dịch theo xu hướng, lịch sự kiện và biểu đồ phân tích kỹ thuật.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng tool Phái sinh

tool-phai-sinh

Hình 7: Màn hình danh mục đầu tư – phái sinh

 

4. Phân tích doanh nghiệp

Tổng quan hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo phân tích cơ bản. Công cụ giúp nhà đầu tư chủ động tra cứu sức khỏe của cổ phiếu.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng Phân tích doanh nghiệp

phan-tich-doanh-nghiep.png

Hình 8: Màn hình Phân tích doanh nghiệp

 

II. Tư vấn đầu tư

1. Tư vấn đầu tư cổ phiếu – chứng quyền

Tại đây, nhà đầu tư có thể:

  • Xem lại danh mục cổ phiếu/ chứng quyền đã chọn ở các bước trước

  • Đặt hàng danh mục tự động cho cổ phiếu & chứng quyền theo các tiêu chí tự thiết lập

  • Theo dõi các mã cổ phiếu, chứng quyền có tín hiệu kỹ thuật nổi bật trong phiên

  • Đặc biệt nhà đầu tư có thể chat với chuyên gia tư vấn để tham khảo các thông tin cần thiết cuối cùng trước khi ra quyết định mua-bán cổ phiếu, chứng quyền.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng công cụ Tư vấn đầu tư cổ phiếu – chứng quyền

tu-van-co-phieu-chung-quyen.png

Hình 9: Màn hình Tư vấn đầu tư Cổ phiếu – Chứng quyền

 

2. Tư vấn đầu tư phái sinh – HĐTL

a. Chiến lược đầu tư theo xu hướng: Với khuyến nghị về chiều xu hướng (long/short), các ngưỡng để ra quyết định, quản trị rủi ro và tỷ lệ vào lệnh tương ứng với các ngưỡng.

>> Xem Hướng dẫn sử dụng công cụ Tư vấn phái sinh – Chiến lược theo xu hướng

 

b. Chiến lược đầu tư lướt sóng: Cập nhật các tín hiệu giao dịch ở trong phiên được đưa ra bởi chuyên gia tư vấn. Chiến lược giao dịch lướt sóng giúp nhà đầu tư tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch và nắm bắt kịp thời các diễn biến của thị trường.

Tại đây, nhà đầu tư cũng sẽ được chat và nhận khuyến nghị, hỗ trợ từ chuyên gia liên tục trong suốt phiên giao dịch, đồng thời có thể tham khảo từ các nhà đầu tư khác trong nhóm. Nhà đầu tư được theo dõi đồ thị phân tích real time, được cập nhật liên tục và được ghi chú những điểm quan trọng từ chuyên gia HSC ngay trên giao diện của HSC Online.

chat-voi-chuyen-gia-HSC

Hình 9: Màn hình Chat với chuyên gia HSC

>> Xem Hướng dẫn sử dụng công cụ Tư vấn phái sinh – Chiến lược đầu tư lướt sóng

 

C. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ Công cụ đầu tư tại đây.

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư tại đây.