Xác định lời lỗ khi mua bán chứng quyền có bảo đảm

Chia sẻ trên:    62272

Bài viết này sẽ cũng cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn đa chiều hơn về việc xác đinh lời lỗ khi tiến hành giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

1. Cấu trúc giá của chứng quyền

Theo lý thuyết, giá của một chứng quyền khi chưa đáo hạn bao gồm hai phần: giá trị nội tạigiá trị thời gian, trong đó:

thành phần của giá chứng quyền

cấu trúc giá chứng quyền

>> Xem thêm: Định giá chứng quyền như thế nào?

 

2. Trạng thái chứng quyền 

Một chứng quyền có bảo đảm khi lưu hành sẽ có các loại giá khác nhau, mỗi loại giá có một ý nghĩa riêng, do đó nhà đầu tư cần phân biệt các loại giá trong một chứng quyền có bảo đảm:

• Giá thị trường của CKCS: Giá chứng khoán cơ sở trên thị trường giao ngay.

• Giá thực hiện: là mức giá mà nhà đầu tư sở hữu chứng quyền có quyền mua/bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền.

Để xác định trạng thái lời/lỗ cho chứng quyền đang sỡ hữu, nhà đầu tư cần quan tâm đến trạng thái của giá CKCS và giá thực hiện. Cụ thể:


Trạng thái lời lỗ của chứng quyền mua

Công thức tính lãi/ lỗ khi giao dịch trước ngày đáo hạn:

xác định lãi lỗ chứng quyền mua trước ngày đáo hạn

Công thức tính lãi/ lỗ khi giao dịch trong ngày đáo hạn:

lợi nhuận ròng chứng quyền mua

 

3. Ứng dụng thực tiễn 

a. Xác định lời/lỗ của chứng quyền mua khi giao dịch trước ngày đáo hạn

NĐT A dự đoán giá cổ phiếu VNM sẽ tăng trong tương lai và mua 1000 chứng quyền mua của VNM với giá 5000đ/ 1 cq, giá cổ phiếu VNM lúc đó là 130.000đ. Vài ngày sau, cổ phiếu VNM tăng đúng như dự đoán lên 133.000, giá chứng quyền mua VNM tăng lên mức 8.000đ/ 1 cq (giả định). Nhà đầu tư A bán chốt lời và thu về khoản lời:

 (8.000 - 5.000) x 1000 = 3.triệu VND

Nếu giá cổ phiếu VNM giảm xuống ngược với dự đoán còn 127.000đ, giá chứng quyền mua giảm còn 2.000đ/ 1 cq (giả định), NĐT A bán cắt lỗ và chịu khoản lỗ:

(2.000 – 5.000) x 1000 = - 3 triệu VND

Xác định lời lỗ khi giao dịch chứng quyền mua trước ngày đáo hạn

 

b. Xác định lời/lỗ khi giao dịch chứng quyền mua trong ngày đáo hạn

Nếu 1 nhà đầu tư dự kiến giá của cổ phiếu HPG sẽ tăng trong tương lai. Họ có thể thực hiện quyền mua chứng quyền HPG. Với tỷ lệ và cơ cấu như sau:

Loại chứng quyền  Chứng quyền mua
Tổ chức phát hành HSC
Chứng khoán cơ sở HPG
Thời hạn phát hành 3 tháng
Tỷ lê chuyển đổi 1:1
Giá quyền mua 1,000 VNĐ
Giá thực hiện 30,000 VNĐ
Kiểu thực hiện  Mỹ/ Châu Âu

 

Với tổng chứng quyền dự kiến mua là 1,000 chứng quyền.

Như vậy tổng số tiền đầu tư là :1000 x 1,000 VNĐ = 1,000,000 đồng

Sau 3 tháng vào ngày đáo hạn

Nếu giá của HPG là 34,000 VNĐ.

ứng dụng thực tiễn chứng quyền mua

Mức lời của nhà đầu tư: 1,000 * (34,000 – 30,000 – 1,000) = 3 triệu VNĐ

Khoản lỗ tối đa của NĐT = 1,000 * 1,000 đ (Giá mua chứng quyền) = 1 triệu VNĐ

Điểm hòa vốn = 31,000 đ/ chứng quyền (Giá mua chứng quyền + Giá thực hiện)

Sau khi sở hữu chứng quyền, nhà đầu tư có thể bán lại chứng quyền trên thị trường hoặc nắm giữ cho đến ngày chứng quyền đáo hạn.

Vào ngày chứng quyền mua đáo hạn, nếu giá thanh toán của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện của chứng quyền bảo đảm, nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản tiền bằng chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện.

 

>> Có thể bạn quan tâm:

Chiến lược đầu tư chứng quyền: Lựa chọn chứng quyền mua

Chiến lược đầu tư chứng quyền: Xây dựng vị thế, vị thế dài hạn và Rút tiền mặt