Kỹ thuật hedging: Ai phù hợp để tham gia Hedging? Khi nào nên/không nên hedge?

Chia sẻ trên:    3867

Phòng ngừa rủi ro (Hedge) là kỹ thuật mà bất cứ nhà đầu tư nào tham gia giao dịch hợp đồng tương lai cũng cần nắm rõ. Đây là công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro thua lỗ cho danh mục đầu tư trước những biến động của thị trường. 

 

Ai phù hợp để tham gia Hedging?

 

Đối tượng tham gia Hedging

Tất cả các nhà đầu tư tham gia thị trường đều có thể thực hiện Hedging. Yêu cầu duy nhất là nhà đầu tư cần có tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và ký quỹ theo quy định để có thể bắt đầu.

 

Khi nào nên Hedge?

Kỹ thuật Hedging là công cụ phòng tránh rủi ro đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản cơ sở, khi đó lỗ từ thị trường cơ sở (nếu có) sẽ được bù đắp bởi lợi nhuận có được từ thị trường phái sinh. Do vậy, trong trường hợp diễn biến của thị trường trở nên xấu đi và kỳ vọng mức giảm điểm mạnh, nhà đầu tư nên dùng phương pháp này để bảo vệ danh mục của mình.

Ví dụ: Với danh mục đầu tư có hệ số rủi ro Beta = 1.

Thị trường được kỳ vọng giảm từ mức 860 về mức 800 (-7.5%), danh mục đầu tư theo đó được kỳ vọng giảm 7.5%. Lúc này nhà đầu tư có thể dùng kỹ thuật Hedge để đưa Beta về mức 0.5.

→ Khi thị trường thật sự giảm về 800 điểm (-7.5%), danh mục đầu tư sẽ chỉ giảm -3.75% (-7.5% x 0.5).

 

Khi nào không nên Hedge?

Khi thị trường đang khả quan với kỳ vọng tăng trưởng tốt, nhà đầu tư không nên sử dụng kỹ thuật Hedge. Kỹ thuật này là một công cụ giúp bảo vệ danh mục nhà đầu tư khỏi biến động thị trường. Do vậy, không những giúp danh mục đầu tư thoát thua lỗ, Hedging còn “bảo vệ” nhà đầu tư khỏi lợi nhuận. Nói cách khác, khi thị trường được kỳ vọng tăng điểm, kỹ thuật này sẽ khiến cho kết quả đầu tư giảm mạnh.

 

Nên chọn tháng hợp đồng nào để tham gia Hedging?

Hợp đồng tương lai được quy định thời gian đáo hạn khác nhau. Do vậy, việc lựa chọn thời gian đáo hạn phù hợp rất quan trọng trong kỹ thuật Hedge.

Hiện giờ, hợp đồng tương lai có 4 mốc thời gian linh hoạt: 1 tháng, 2 tháng, 1 quý, 2 quý. Nhà đầu tư có thể canh vào thời gian mong muốn bảo vệ biến động danh mục để xác định chiến lược Hedge phù hợp.

Ví dụ: Thị trường chung kỳ vọng giảm trong 3 tháng tới trước khi hồi phục trở lại.

Nhà đầu tư sẽ chọn Hedge với hợp đồng tương lai có thời gian là 1 quý.

Trong trường hợp thời gian kỳ vọng lẻ, ví dụ: 4 tháng, nhà đầu tư sẽ Hedge với hợp đồng tương lai 1 quý và sau đó nối tiếp với hợp đồng tương lai 1 tháng.