Các loại thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh

Chia sẻ trên:    10225

Theo phương thức giao dịch, chứng khoán phái sinh có thể được giao dịch trên thị trường tập trung hoặc trên thị trường phi tập trung (OTC).

1. Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tập trung

Ở thị trường tập trung, chứng khoán phái sinh được giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán. Tại đây, Sản phẩm phái sinh là các hợp đồng đã được niêm yết với các điều kiện chuẩn hóa, giao dịch chứng khoán phái sinh diễn ra trong khuôn khổ các quy định cụ thể của Sở giao dịch chứng khoán. Tại đây, thông tin về sản phẩm và giao dịch được công bố rộng rãi, cập nhật thường xuyên để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nhất. Giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị trường tập trung diễn ra theo nguyên tắc nhất định và được thanh toán, bù trừ tập trung qua trung tâm thanh toán bù trừ. Hợp đồng tương lai và một số loại hợp đồng quyền chọn được chuẩn hóa là những ví dụ điển hình đối với chứng khoán phái sinh niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

 

2. Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh phi tập trung (OTC)

Thị trường chứng khoán phái sinh phi tập trung là thị trường mà người mua và người bán có thể trực tiếp trao đổi và mua bán với nhau hoặc thông qua một tổ chức trung gian (ngân hàng, công ty chứng khoán…). Hợp đồng được mua bán trên thị trường này là các thỏa thuận song phương, các thoả thuận mua bán, điều khoản sẽ được đảm phán trước đó giữa hai bên tham gia.

Công cụ trên thị trường này không có tính chuẩn hóa mà được thiết kế một cách linh hoạt cho phù hợp với nhu cầu và mục đích của từng đối tượng tham gia. Các chứng khoán chưa niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán sẽ được trao đổi, mua bán trên thị trường phi tập trung.

Theo truyền thống, việc bù trừ cho các hợp đồng chứng khoán phái sinh OTC diễn ra trên cơ sở song phương. Thế chấp tài sản cũng có thể được áp dụng cho các giao dịch trên thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro đối tác và hầu hết đều dựa trên quan hệ song phương. Tuy nhiên, trung tâm thanh toán bù trừ có thể cung cấp dịch vụ bù trừ đa phương cho một số sản phẩm OTC thỏa mãn những điều kiện nhất định.

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi và một số loại hợp đồng quyền chọn là những ví dụ minh họa cho chứng khoán phái sinh OTC.

Tóm lại, những điểm khác biệt giữa hai loại thị trường này giúp đa dạng hóa các khả năng lựa chọn, cho phép bổ sung lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng nhà đầu tư.

>> Xem thêm: Phân biệt hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn