Chiến lược đầu tư chứng quyền: Đa dạng hóa và Long short investment (Phần 3)

Chia sẻ trên:    3931

Hãy cùng tìm hiểu về chiến lược Đa dạng hóa và chiến lược Long short investment khi giao dịch chứng quyền trong bài viết sau. 

Chiến lược 5: Đa dạng hóa

Khi nghĩ về đòn bẩy, hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng lợi nhuận lớn hơn đi kèm với rủi ro cao hơn (High risk, high return). Trong khi đó, với covered warrants, đòn bẩy chính là tối đa hóa lợi nhuận với chi phí vốn thấp hơn, điều này dẫn đến nhu cầu cao về đa dạng hóa.

>> Xem thêm: Lợi thế đòn bẩy khi giao dịch chứng quyền

Lý thuyết đầu tư sẽ cho chúng ta biết rằng đa dạng hóa là một cách tốt để giảm thiểu các rủi ro phi hệ thống chống lại những biến động mạnh của thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư có vốn đầu tư hạn hẹp và không thực tế để tạo ra một danh mục đầu tư rộng vừa đủ lớn với lượng tiền mặt có sẵn.

Vi dụ: Nếu một nhà đầu tư có 1 lượng tiền mặt $5,000 đầu tư vào cổ phiếu. Theo chiến lược đa dạng hóa danh mục sẽ chia đều cho 5 cổ phiếu với phân bổ cho từng cổ phiếu là $1,000. Tuy nhiên, danh mục này có thể sẽ không đem lại được hiệu suất lợi nhuận tốt nhất. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể mua các chứng quyền tương đương với danh mục 5 cổ phiếu mục tiêu với chi phí vốn rẻ hơn (dự trù là $2,500). Với lượng vốn dư ra, nhà đầu tư có thể mở rộng mua thêm các chứng quyền có bảo đảm để tăng xác xuất đầu tư, giảm sự phụ thuộc vào hiệu suất nắm giữ cổ phiếu cơ sở.

 

chiến lược Đa dạng hóa

 

Chiến lược 6: Long short investment

Nếu Covered Warrant không phải là mối quan tâm lớn trong đầu tư của bạn. Vẫn có những hướng tiếp cận an toàn, ngoại vi giúp duy trì “cảm giác” thị trường vào các tài sản rủi ro ngày cả khi nhà đầu muốn giữ danh mục đầu từ của mình vào các tài sản cốt lõi an toàn.

Nhà đầu tư có thể đầu tư vào các danh mục an toàn như trái phiếu, gửi tiết kiệm ngân hàng và sau đó sử dụng các khoản lãi nhận được để mở các vị thế Covered Warrants có đòn bẩy cao.

Lợi ích của phương pháp này là đòn bẩy có thể cho phép bạn một vài vị thế tham gia thị trường có mà không mất quá nhiều chi phí cũng như rủi ro. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ ít hiệu quả nếu mặt bằng lãi suất duy trì thấp.

 

>> Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các chiến lược đầu tư khi giao dịch chứng quyền sau:

Chiến lược Xây dựng vị thế, Vị thế dài hạn và Rút tiền mặt