Có nên đặt lệnh chốt lời/dừng lỗ tự động trên HSC Winner Trade?

Chia sẻ trên:    16231

Hai ưu thế quan trọng nhất của giao dịch phái sinh – Hợp đồng tương lai so với thị trường cơ sở đó là đóng mở vị thế ngay trong trong phiên và đòn bẩy cao. Do đó, phần lớn thanh khoản trên thị trường phái sinh hiện nay đều đến từ hoạt động đầu cơ trong ngày. Bên cạnh những ưu thế đó, thì hoạt động giao dịch trong ngày cũng mang đến nhiều rủi ro với những biến động rất nhanh của chỉ số. Vì thế, để tránh những rủi ro từ biến động lớn như vậy thì việc sử dụng lệnh chốt lời hay dừng lỗ tự động là điều rất quan trọng.

Trên phần mềm HSC Winner Trade có 2 loại lệnh chính:

1. Lệnh cơ bản.

2. Lệnh điều kiện:

Lệnh Trailing Stop

• Lệnh OCO

• Lệnh Bull Bear

• Lệnh If Done Stop

• Lệnh If Done Gain

i) Trailing Stop

Lệnh Trailing Stop thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở, với vai trò là một lệnh dừng cắt lỗ với giá kích hoạt được điều chỉnh tự động theo bước nhảy (step) đã được xác lập trước. Chức năng này cho phép lệnh Trailing Stop cập nhật giá kích hoạt của lệnh dừng cắt lỗ theo gần giá thị trường khi giá thị trường đang đi cùng chiều với chiều giao dịch (giá lên khi đang nắm vị thế mua và giá xuống khi nắm vị thế bán). Sổ lệnh sẽ thể hiện lệnh Trailing Stop là lệnh chờ kích hoạt (Waiting). Khi điều kiện để giá kích hoạt thỏa mãn, lệnh giới hạn tại mức giá kích hoạt sẽ được gửi vào sở giao dịch.

Ví dụ: Khi giá thị trường biến động mạnh, khách hàng có thể không thực hiện được lệnh dừng cắt lỗ ngay cả khi mức giá dừng cắt lỗ đã được cài đặt. Trong trường hợp đó, độ chênh lệch (spread) được cài đặt để đảm bảo cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó. Trong trường hợp giá biến động quá mạnh, lệnh dừng cắt lỗ sẽ trở thành lệnh giới hạn chờ ở mức giá cắt lỗ đã được cài đặt.

 

Đặt lệnh chốt lời/dừng lỗ tự động trên HSC Winner Trade?

Ví dụ: Nếu độ chênh lệch cho lệnh dừng cắt lỗ cho ví dụ trên là 0.5, mức dừng cắt lỗ được kích hoạt tại mức giá 682 nhưng lệnh bán sẽ được kích hoạt ở mức giá 682 – 0.5 = 681.5. Khi giá thay đổi đột ngột từ 682 xuống 681.5, lệnh bán sẽ được thực hiện tại các mức giá từ 682 xuống mức 681.5. Khi giá thay đổi đột ngột từ 682 xuống 680, lệnh dừng bán cắt lỗ sẽ trở thành lệnh giới hạn bán tại mức 681.5.

Từ ví dụ trên có thể thấy việc sử dụng lệnh điều kiện dừng lỗ hay chốt lời tự động giúp chúng ta hạn chế những rủi ro thị trường và cũng giúp nhà đầu tư nguyên tắc, dứt khoát hơn trong quá trình giao dịch, tránh những hành động theo cảm xúc.

 

ii) Lệnh OCO

Lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO là kết hợp của hai lệnh, lệnh dừng cắt lỗ và lệnh giới hạn để đóng vị thế tại mức giá kỳ vọng.

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế Bán một hợp đồng tại mức giá 780. Khách hàng kỳ vọng chốt lời tại giá 770 và không mong cắt lỗ ở mức giá vượt quá 785. Lệnh OCO trên sổ lệnh sẽ bao gồm một lệnh dừng mua cắt lỗ chờ kích hoạt trên hệ thống (Waiting) tại mức giá 785 và một lệnh mua giới hạn tại mức giá 770 đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp (Outstanding). Nếu giá thị trường tăng lên 785, lệnh dừng mua cắt lỗ trên hệ thống sẽ được kích hoạt tại mức giá 785 và lệnh mua giới hạn tại mức giá 770 tại sở giao dịch sẽ được hủy. Nếu giá thị trường xuống 770, lệnh mua giới hạn ở mức giá 770 tại sở giao dịch sẽ được khớp và lệnh dừng mua cắt lỗ tại mức giá 785 trên hệ thống sẽ bị hủy.

 

iii) Lệnh Bull & Bear

Lệnh Bull & Bear là một tổ hợp lệnh bao gồm: 1 lệnh giới hạn Mua/Bán, 1 lệnh giới hạn để tất toán vị thể mở ở mức giá kỳ vọng và 1 lệnh dừng cắt lỗ. Giá trị mức cắt lỗ hay sinh lời kỳ vọng được thiết lập dựa trên chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn.

 

iv)Lệnh If Done Stop

Lệnh If Done Stop bao gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh dừng cắt lỗ được thiết lập trước với mức lỗ bằng chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Loss). Lệnh dừng cắt lỗ là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống. Chênh lệch (spread) có chức năng tương tự để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó.

 

v) Lệnh If Done Gain

Lệnh If Done Gain bao gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh giới hạn để tất toán vị thế được thiết lập trước với mức lời kỳ vọng bằng chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Profit). Lệnh giới hạn tất toán để tất toán vị thế là lệnh được gửi vào sở giao dịch chờ khớp.