Sự khác biệt giữa chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Chia sẻ trên:    6773

Sau rất nhiều chờ đợi, thị trường chứng khoán phái sinh đã chính thức được vận hành vào tháng 08/2017. Sự kiện này đánh dấu thêm một bước hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính đầu tư của Việt Nam. Thị trường phái sinh cung cấp cho nhà đầu tư một kênh đầu tư mới, cải thiện tính hiệu quả cho thị trường chứng khoán cơ sở, cũng như giúp nhà đầu tư phòng vệ rủi ro (hedging). Trong giai đoạn đầu vận hành, chỉ có duy nhất một sản phẩm được đưa vào giao dịch là hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

 

Điểm khác biệt giữa chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai chỉ số VN30

 

Sự khác biệt của hợp đồng tương lai VN30 so với chỉ số VN30 trên sàn giao dịch chứng khoán

  Chỉ số VN30 Hợp đồng tương lai VN30
Định nghĩa Chỉ số tính toán dựa trên 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản cao nhất trên sàn HOSE Thỏa thuận mua bán chỉ số VN30 tại mức giá định sẵn với ngày đáo hạn trong tương lai
Công dụng Giúp nhà đầu tư đánh giá diễn biến của 30 mã cổ phiếu lớn nhất sàn (chiếm 80% giá trị vốn hóa toàn thị trường) và đóng góp của chúng vào thị trường chung

- Kênh đầu tư mới: nhà đầu tư có thể đầu tư vào “thị trường chung” thay vì đầu tư vài mã cổ phiếu cụ thể. Hơn nữa, nhà đầu tư có thể thực hiện bán khống, vốn chưa được cho phép ở thị trường cơ sở.

- Phòng vệ rủi ro: Bằng cách bán khống hợp đồng tương lai, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu trên thị trường cơ sở có thể hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường giảm điểm.

- Chỉ báo cho thị trường chứng khoán cơ sở: diễn biến giá của hợp đồng tương lai thể hiện kỳ vọng của một số nhà đầu tư về diễn biến của thị trường cơ sở.

Ký quỹ ban đầu Không yêu cầu Nhà đầu tư phải ký quỹ một lượng tiền bằng 13% giá trị hợp đồng để mua bán hợp đồng tương lai.
Phương thức thanh toán Nhà đầu tư thanh toán tiền và cổ phiếu giá trị đúng bằng giá trị cổ phiếu khớp lệnh Thanh toán lãi/lỗ hằng ngày dựa trên so sánh với giá đóng cửa hằng ngày của thị trường phái sinh