Tìm hiểu về ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai

Chia sẻ trên:    22021

Khác với thị trường cổ phiếu cơ sở, mỗi hợp đồng tương lai (HĐTL) trong chứng khoán phái sinh đều có ngày đáo hạn cụ thể. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai là gì?

Ngày đáo hạn hợp đồng tương lai là gì?

Ngày đáo hạn hợp đồng tương lai là ngày hợp đồng tương lai sẽ ngừng giao dịch và chuyển đổi thành thanh toán bằng tiền mặt. Đến ngày đáo hạn, toàn bộ các vị thế đang mở cửa hợp đồng đáo hạn sẽ được xem là đóng vào cuối ngày. Toàn bộ lãi/ lỗ sẽ được thanh toán vào tài khoản nhà đầu tư vào hôm sau.

Ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được quy định là thứ Năm lần thứ 3 của tháng đáo hạn hợp đồng.

Theo quy định, tại mỗi thời điểm sẽ có 4 mã hợp đồng tương lai có hiệu lực đồng thời với thời gian đáo hạn là: ngày thứ Năm thứ 3 của tháng hiện tại, tháng kế tiếp và hai tháng cuối 2 quý tiếp theo.

Ví dụ: Tại ngày 01/07/2019, trên thị trường sẽ có những Hợp đồng tương lai với những ngày đáo hạn sau:

 

Mã HĐ

Tài sản cơ sở

Ngày niêm yết

Tháng đáo hạn

Ngày GD đầu tiên

Ngày GD cuối cùng

Ngày thanh toán cuối cùng

VN30F1907

VN30

17/05/2019

07/2019

17/05/2019

18/07/2019

19/07/2019

VN30F1908

VN30

21/06/2019

08/2019

21/06/2019

15/08/2019

16/08/2019

VN30F1909

VN30

18/01/2019

09/2019

18/01/2019

19/09/2019

20/09/2019

VN30F1912

VN30

19/04/2019

12/2019

19/04/2019

19/12/2019

20/12/2019

 

Nếu tại ngày hợp đồng tương lai đáo hạn, nhà đầu tư không đóng vị thế thì có chuyện gì xảy ra?

Nếu vào ngày đáo hạn hợp đồng tương lai, nhà đầu tư vẫn nắm giữ vị thế đến hết phiên đóng cửa, hợp đồng sẽ tự được tất toán lãi/ lỗ và thực hiện bù trừ thanh toán. Sau ngày giao dịch cuối cùng, hợp đồng đáo hạn sẽ không còn được giao dịch. Hợp đồng sẽ tự động thanh toán theo giá đóng cửa của chỉ số VN30 cơ sở.

Ví dụ: Nhà đầu tư đang có vị thế mua 1 hợp đồng VN30F1906, ngày đáo hạn là 20/06/2019, ngày thanh toán cuối cùng là 21/06/2019. Nhà đầu tư có thể:

  • Bán 1 hợp đồng VN30F1906 để đóng vị thế tháng 6 đang được nắm giữ.
  • Không thực hiện giao dịch đóng vị thế và nắm giữ đến hết ngày 20/06/2019.

Tại ngày 20/06/2019:

  • Giá hợp đồng VN30F1906 vào cuối phiên đóng cửa: 865.0
  • Chỉ số VN30 cuối phiên ATC ngày 20/06/2019:  864.59 

Lúc này, nếu quý khách đặt bán HĐTL giá ATC thì hợp đồng sẽ được thanh toán lãi/ lỗ theo giá đóng cửa là 865.0

Còn nếu quý khách không đóng vị thế, hợp đồng sẽ được thanh toán lãi/ lỗ theo chỉ số VN30 là 864.59.

 

Trên đây là nội dung về ngày đáo hạn của Hợp đồng tương lai. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến chênh lệch giá trên thị trường cơ sở và Hợp đồng tương lai để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.

Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

 

>> Có thể nhà đầu tư quan tâm:

Các loại lệnh được sử dụng khi giao dịch hợp đồng tương lai

Phân biệt hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tư vấn chứng khoán khi giao dịch hợp đồng tương lai?