Xử lý tài khoản "căng" margin khi thị trường sụt giảm?

Chia sẻ trên:    10651

Nếu như việc sử dụng margin để giải ngân thêm có thể giúp nhà đầu tư gia tăng được lợi nhuận một cách nhanh chóng, thì đây cũng được xem là con dao hai lưỡi có thể gây tác dụng ngược khi điều kiện thị trường không thuận lợi như sự kỳ vọng. Do đó, chiến lược xử lý tình trạng “căng” margin khi thị trường sụt giảm sẽ quyết sinh sự tồn tại của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

xử lý tình trạng căng margin

 

Một nhà đầu tư tiến hành giải ngân 3 lần ở cổ phiếu VCB:

Sau 3 lần mua liên tiếp, với các lần mua thứ 2 và 3 có sử dụng margin thì sau đó giá cổ phiếu giảm rất mạnh (về lại mức giá vốn ở lần mua đầu tiên tại giá 50,000), tình trạng “căng” margin sẽ xảy ra khi tổng tài sản nhỏ hơn số tiền ký quỹ, tức tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn 100%. Khi ở trong tình trạng này, nhà đầu tư phải chủ động hạ tỷ lệ vay ký quỹ xuống để đưa tài khoản về trạng thái an toàn.

Cụ thể, nhà đầu tư sẽ bán 100,000 cổ phiếu VCB ở lần mua thứ 3, lúc này tiền ký quỹ tại HSC ở hạ xuống từ 8,1 tỷ xuống còn 6,3 tỷ. Do đó, tỷ lệ ký quỹ cũng sẽ tăng lên từ 98,8% lên mức 127% để đưa tài khoản về trạng thái an toàn.

Những lưu ý quan trọng khi xử lý tình trạng “căng” margin là:

  • Khi cổ phiếu giảm mạnh, tuyệt đối không được tiếp tục mua vào bằng margin để bình quân giá xuống.
  • Phải ngay lập tức hạ tỷ trọng sử dụng margin xuống khi diễn biến giá không tăng như kỳ vọng.
  • Sẽ bán hạ margin ở những lần mua gần nhất, tức là bán ra trước số lượng cổ phiếu mua mới ở lần mua gần nhất

tình trạng căng margin

 

Trên đây là ví dụ minh họa cho việc xử lý tài khoản cho căng margin khi nắm giữ một mã cổ phiếu. Trong thực tế, tùy vào tình hình danh mục để có những hướng xử lý khác nhau:

  • Nếu nhiều mã trong danh mục, ưu tiên cơ cấu những mã yếu, không có cơ hội phục hồi
  • Sẵn sàng bán cắt lỗ không chỉ phần margin call mà còn có thể bán nhiều hơn để đưa tài khoản thực sự về mức an toàn nếu diễn biến thị trường rủi ro & cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng cắt lỗ
  • Không giữ tâm lý gỡ lỡ khi thị trường hồi mà nên xem thị trường hồi là cơ hội để cơ cấu danh mục, đặc biệt khi thị trường hoặc cổ phiếu bị gãy xu hướng dài hạn.

>>Xem thêm:

Giao dịch ký quỹ với tỷ lệ nợ phù hợp với điều kiện thị trường

Phòng tránh rủi ro mất thanh khoản khi giao dịch ký quỹ

Làm sao để tránh bị Forcesell

Nguyễn Lê Nguyên Vĩ – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh