Các bước để doanh nghiệp phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư

Chia sẻ trên:    12736

Cùng tìm hiểu quy trình để một doanh nghiệp phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân trong bài viết dưới đây.

các bước để doanh nghiệp phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư

1. IPO 

IPO thể hiện hành động chào bán chứng khoán công khai bằng việc lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn giao dịch chứng khoán. Sau khi IPO, công ty tư nhân sẽ chính thức thành công ty đại chúng.

 

2. Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch sau khi IPO thành công

Sau khi IPO xong, chứng khoán của khách hàng sẽ ở dạng sổ cổ đông/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do doanh nghiệp cấp. Quyền lợi cổ đông của khách hàng bắt đầu được ghi nhận tại thời điểm này.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện niêm yết chứng khoán để đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Nếu cổ phiếu chưa được niêm yết, khách hàng có thể mua bán trao tay và lên văn phòng công ty để làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng. Hoặc khách hàng có thể chờ cổ phiếu được niêm yết và giao dịch qua sàn giao dịch dưới hình thức giao dịch điện tử. Trước khi giao dịch trên sàn, khách hàng cần lưu ký sổ cổ đông/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại HSC để có thể đặt lệnh bán số cổ phiếu này.

 

3. Lưu ký cổ phiếu

Sau khi niêm yết, cổ đông có thể tiến hành lưu ký cổ phiếu (sau khi lưu ký mới có thể tiến hành giao dịch online).

Tìm hiểu về việc lưu ký cổ phiếu sau khi IPO tại đây.

 

4. Giao dịch online

Sau khi lưu ký xong cổ phiếu, khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng khoán online tại HSC để đặt lệnh mua/ bán cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm giao dịch chứng khoán

Khách hàng tải và cài đặt phần mềm giao dịch chứng khoán theo hướng dẫn tại đây:

Tải và cài đặt phần mềm HSC iTrade (trên PC & Laptop)

Tải và cài đặt app HSC Trade (trên iPhone và Android)

 

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng khoán

Khách hàng đăng nhập vào phần mềm HSC iTrade (trên PC & Laptop) hoặc đăng nhập phần mềm HSC Trade (trên iPhone và Android).

Để xem số dư chứng khoán, khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Vị thế. Trên phần mềm sẽ hiện ra số lượng cổ phiếu mà khách hàng đang nắm giữ.

 

Bước 3: Đặt lệnh mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch.

Cách đặt lệnh mua bán trên HSC iTrade

Cách đặt lệnh mua bán trên HSC Trade