Lợi ích khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

Chia sẻ trên:    16742

I. Lợi ích cho doanh nghiệp

1. Huy động – tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý

Với việc phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng, doanh nghiệp huy động được nguồn vốn mới từ nhiều đối tượng khác nhau (cổ đông chiến lược, cổ đông lớn, các nhà đầu tư cá nhân) với chi phí hợp lý phục vụ cho các dự án tiềm năng trong tương lai.

Doanh nghiệp tư nhận khi trở thành công ty niêm yết do được kiểm toán kỹ càng và chịu sự quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thể tiếp cận nguồn vốn lớn sau đợt IPO bằng việc phát hành trái phiếu từ các trái chủ là các ngân hàng, tổ chức tài chính và các nhà đầu tư cá nhân.

 

2. Tăng trưởng quy mô

Với nguồn vốn huy động được cũng các lợi ích khác, doanh nghiệp sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh cần thiết so với đối thủ cạnh tranh và thuận lợi trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh.

Minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của hoạt động IPO chính là các mô hình thành công doanh nghiệp đã IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán. Tại Việt Nam như Vinamilk, Hòa Phát, Vietcombank… hay quốc tế là Apple, Microsoft, Alphabet…

 

3. Cải thiện công tác quản lý

Khi IPO, việc đa dạng hóa sở hữu sẽ giúp quá trình quản trị được tối ưu hóa nhờ yêu cầu từ các cổ đông lớn.

Ngoài ra công ty đại chúng cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin từ đó dần hoàn thiện đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Với việc chi trả cổ phiếu thưởng, lợi ích của nhân viên sẽ được gắn chặt với lợi ích của doanh nghiệp giúp tạo động lực làm việc và thu hút chất xám.

 

4. Hình ảnh - Uy tín – Minh bạch

Chào bán cổ phần lần đầu, IPO sẽ có tác động lớn về mặt thông tin, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp ra công chúng. Điều này tạo tiền đề thuận lợi trong việc hợp tác kinh doanh với các đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, phát triển sản phẩm và dịch vụ với các công ty niêm yết trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

5. Thuận lợi hơn trong các hoạt động mua bán – sáp nhập

Một công ty đại chúng sẽ có sự thuận lợi lớn trong các hoạt động mua-bán và sáp nhập với các đối tác trong và ngoài nước: quá trình và thủ tục đơn giản hơn, việc định giá cũng sẽ tối ưu hơn do tính minh bạch và lịch sử diễn biến giá trên thị trường.

 

IPO

 

II. Lợi ích cho cán bộ quản lý/ nhân viên

1. Hưởng lợi từ hệ thống quản lý chuyên nghiệp và công bằng hơn

Trước các áp lực về mặt quản lý, vận hành và áp lực lợi nhuận từ cổ đông, doanh nghiệp đại chúng thường có xu hướng xây dựng hệ thống quản lý tính chuyên nghiệp cao và công bằng hơn.

Thêm vào đó các kinh nghiệm từ cổ đông mới đặc biệt là các cổ đông chiến lược tại các thị trường nước ngoài, guồng máy quản trị nhân lực sẽ được cải tiến và môi trường làm việc sẽ được cải thiện. Các cán bộ cấp quản lý trực tiếp được đào tạo và học hỏi và phát triển cùng các nhân sự có kinh nghiệm phong phú.

 

2. Hưởng lợi khi doanh nghiệp thưc hiện các dự án mới

Khi doanh nghiệp đón nhận nguồn vốn mới và mở rộng quy mô về địa lý cũng như thị phần, sản phẩm hay dịch vụ sẽ dẫn tới mở rộng quy mô nhân sự, qua đó là các cơ hội mới về công việc cũng như thăng tiến cho các thành viên hiện tại của công ty.

Cán bộ nhân viên cũng sẽ được hưởng mức đãi ngộ lớn hơn khi doanh nghiệp thành công trong việc thực hiện các dự án mới sau khi IPO.

 

3. ESOP

ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là một kế hoạch sở hữu cổ phần dành cho nhân viên. Trong trường hợp doanh nghiệp phát hành ESOP các cán bộ quản lý sẽ có quyền được nhận hoặc mua cổ phần với giá ưu đãi.

Đây là công cụ mà chỉ doanh nghiệp đại chúng có được, giúp thành quả và nỗ lực làm việc của các bộ công nhân viên được đền đáp trực tiếp và xứng đáng.

 

III. Lợi ích cho cổ đông cá nhân, nhà đầu tư cá nhân

1. Cơ hội mới trên thị trường

Mỗi doanh nghiệp được IPO sẽ là một cổ phiếu tiềm năng mà thị trường chưa từng được tiếp cận và qua đó mở ra cơ hội thành công cho nhà đầu tư, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư.

2. Cơ hội từ mức giá IPO

Mức giá cổ phiếu mà doanh nghiệp lựa chọn để IPO có thể thấp hơn với giá trị mà thị trường chuyển nhượng chấp nhận mua. Do đó nếu định giá phù hợp qua việc tham gia đợt mua IPO, mức lợi nhuận cho nhà đầu tư là đáng kể.