Điểm tin chứng khoán hôm nay - 12.08.2022

Gồm 05 chuyên mục chính: Điểm tin quốc tế - Tin nổi bật trong nước - Doanh nghiệp mua bán - Các sự kiện chính - Lịch chia cổ tức. Nhà đầu tư không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp đang theo dõi. Chỉ có tại HSC.

Điểm tin chứng khoán hôm nay - 11.08.2022

Gồm 05 chuyên mục chính: Điểm tin quốc tế - Tin nổi bật trong nước - Doanh nghiệp mua bán - Các sự kiện chính - Lịch chia cổ tức. Nhà đầu tư không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp đang theo dõi. Chỉ có tại HSC.

Điểm tin chứng khoán hôm nay - 10.08.2022

Gồm 05 chuyên mục chính: Điểm tin quốc tế - Tin nổi bật trong nước - Doanh nghiệp mua bán - Các sự kiện chính - Lịch chia cổ tức. Nhà đầu tư không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp đang theo dõi. Chỉ có tại HSC.

Điểm tin chứng khoán hôm nay - 09.08.2022

Gồm 05 chuyên mục chính: Điểm tin quốc tế - Tin nổi bật trong nước - Doanh nghiệp mua bán - Các sự kiện chính - Lịch chia cổ tức. Nhà đầu tư không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp đang theo dõi. Chỉ có tại HSC.

Điểm tin chứng khoán hôm nay - 08.08.2022

Gồm 05 chuyên mục chính: Điểm tin quốc tế - Tin nổi bật trong nước - Doanh nghiệp mua bán - Các sự kiện chính - Lịch chia cổ tức. Nhà đầu tư không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp đang theo dõi. Chỉ có tại HSC.

Điểm tin chứng khoán hôm nay - 05.08.2022

PVD – Triển vọng tăng trưởng | duy trì Mua - TP: 26.000 đồng Do KQKD 6 tháng đầu năm 22 kém khả quan, chúng tôi giảm giá mục tiêu 33% xuống còn 26.000 đồng (từ 38.750 đồng) do giảm dự báo thu nhập, nhưng giữ nguyên đánh giá Mua sau đợt điều chỉnh gần đây. Chúng tôi tin rằng PVD vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi. Lỗ 6 tháng đầu năm 22 lên tới 116 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với dự báo do tỷ suất giàn tự nâng giảm và thu nhập của liên doanh thấp hơn dự kiến. Do đó, chúng tôi cắt giảm dự báo lợi nhuận ròng 89,9% cho năm 22, 32,1% cho năm 23 và 14,4% cho năm 24. Cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng 1 năm là 17,9 lần, thấp hơn 1,8 độ lệch chuẩn so với mức trung bình (dữ liệu 2 năm). Giá mục tiêu mới của chúng tôi dựa trên DCF ngụ ý khả năng tăng trưởng là 46,1%.