Tổng quan về trái phiếu doanh nghiệp

Chia sẻ trên:    14/02/2020 06:03 PM    21045

1. Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận Người sở hữu trái phiếu đang cho Doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay.

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại chứng khoán xác nhận Người sở hữu trái phiếu đang cho Doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay.

Khi bạn mua trái phiếu do một doanh nghiệp phát hành, bạn là chủ nợ của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán gốc và lãi khoản vay theo các cam kết được quy định rõ khi phát hành trái phiếu.

Trái phiếu có lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm và ít có rủi ro mất vốn hơn cổ phiếu. Trái phiếu doanh nghiệp là một sản phẩm rất hữu ích giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn khi quản lý tài sản.

 

2. Phân loại trái phiếu doanh nghiệp

- Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết là các trái phiếu doanh nghiệp được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HSX hoặc HNX). Các giao dịch trái phiếu sẽ tuân theo quy định của Sở GDCK niêm yết.

- Trái phiếu doanh nghiệp OTC là việc gọi tắt các trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch trên thị trường OTC hay còn gọi là thị trường phi tập trung. Việc giao dịch trái phiếu sẽ được tiến hành dựa trên thỏa thuận giữa các nhà đầu tư với nhau theo nguyên tắc “thuận mua, vừa bán”.

 

3. Lợi ích khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

lợi ích khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Đối với cơ quan nhà nước:

- Huy động các nguồn lực xã hội phát triển kinh tế

- Giảm áp lực tăng trưởng tín dụng lên hệ thống ngân hàng

 

● Đối với nhà đầu tư:

- Lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm

- Có thể mua đi bán lại, lãi suất thực nhận theo thời gian đầu tư

- An toàn hơn cổ phiếu, được ưu tiên thanh toán trước cổ đông

- Lãi suất trái phiếu thanh toán định kỳ có thể tái đầu tư

- Ngoài lãi suất, trái phiếu có thể có thêm lãi giá vốn nếu giá trái phiếu tăng

 

● Đối với doanh nghiệp:

- Đa dạng hóa kênh huy động, giảm phụ thuộc vào ngân hàng

- Nhận tiền một lần phù hợp thực hiện các dự án dài hạn

- Tăng độ nhận diện đến cộng đồng đầu tư

 

4. So sánh cổ phiếu - trái phiếu doanh nghiệp - tiền gửi tiết kiệm

so sánh trái phiếu doanh nghiệp cổ phiếu gửi tiết kiệm

 

a. Sự khác biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi tiết kiệm

Rủi ro lớn nhất khi gửi tiền ở ngân hàng là ngân hàng phá sản, nhà đầu tư sẽ bị mất tiền gửi tại ngân hàng. Khi mua trái phiếu doanh nghiệp, rủi ro lớn nhất là doanh nghiệp không trả được nợ dẫn đến việc nhà đầu tư bị mất tiền cho vay.

Tại thời điểm hiện tại, rủi ro phá sản của ngân hàng thường thấp hơn doanh nghiệp, do việc phá sản của ngân hàng được Nhà nước kiểm soát đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, tránh đổ vỡ hệ thống và mất ổn định xã hội. Bù lại lãi suất trái phiếu doanh nghiệp thường cao hơn lãi suất tiết kiệm.

Trái phiếu có tính linh hoạt và cho tỷ suất lợi nhuận tiềm năng cao hơn tiền gửi. Khi gửi tiết kiệm, nếu cần tiền trước hạn nhà đầu tư phải tất toán sổ tiết kiệm và chỉ được hưởng lãi không kỳ hạn. Khi đầu tư trái phiếu, nếu cần tiền nhà đầu tư có thể bán lại cho nhà đầu tư khác và vẫn được hưởng mức lãi suất theo giá thị trường cho thời gian nắm giữ trái phiếu.

 

b. Sự khác biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu

Khi đầu tư vào cổ phiếu, bạn là cổ đông của doanh nghiệp. Lợi nhuận của việc đầu tư cổ phiếu đến từ chênh lệch giá và cổ tức. Nếu giá cổ phiếu giảm nhà đầu tư sẽ chịu lỗ về giá vốn.

Khi đầu tư vào trái phiếu, bạn là chủ nợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi trái phiếu theo đúng cam kết cho nhà đầu tư. Nếu không may không trả được nợ, doanh nghiệp sẽ phải ưu tiên thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ trước khi trả cho cổ đông. Khi đó, người nắm giữ trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán trước người nắm giữ cổ phiếu.

Khi đầu tư trái phiếu, dù doanh nghiệp có lãi gấp nhiều lần thì lợi nhuận của nhà đầu tư vẫn không thay đổi. Nhà đầu tư chỉ nhận được lãi suất cố định mà doanh nghiệp đã cam kết khi phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư không thực sự được hưởng lợi khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng như khi nắm giữ cổ phiếu. Do vậy, khi đầu tư trái phiếu việc đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp cao hay thấp không quan trọng bằng việc liệu doanh nghiệp có khả năng chắc chắn trả nợ hay không.

>> Xem chi tiết: Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

 

4. Sự kết hợp giữa 2 sản phẩm đầu tư cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu là một sản phẩm bổ sung vào hệ sinh thái sản phẩm cho nhà đầu tư cá nhân. Trái phiếu có tính ổn định và chứa đựng ít rủi ro hơn cổ phiếu; Trái phiếu lại có lãi suất cao hơn và linh hoạt hơn so với tiền gửi. Vì vậy, trái phiếu sẽ là sản phẩm phù hợp để nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục cũng như giữ tiền trong các thời điểm thị trường cổ phiếu không thuận lợi.