Hedge với hợp đồng tương lai được thực hiện như thế nào?

Chia sẻ trên:    5141

Thị trường (VN30) thường mất bao nhiêu điểm khi vào xu hướng giảm?

Theo định nghĩa về thị trường giảm điểm (thị trường con gấu), giá sẽ mất ít nhất 20% kể từ mức giá cao gần nhất. Ví dụ: Từ mức điểm 1200 của VN30, VN30 sẽ kỳ vọng lùi về 1000 điểm.

Trong quá khứ, khi gẫy một xu hướng tăng, giá sẽ điều chỉnh ít nhất 7 – 15% trước khi tích lũy trở lại. Nếu như không thực hiện các phương pháp phòng ngừa rủi ro (Hedge), khả năng nhà đầu tư phải chịu tổn thất là rất lớn khi thị trường giảm điểm.

 

Thị trường VN30 thường mất bao nhiêu điểm khi vào xu hướng giảm

 

Hedge bảo vệ danh mục của bạn như thế nào?

Hedge sẽ khiến cho rủi ro biến động giá trong danh mục đầu tư giảm đi. Đây chính là cách kỹ thuật này bảo vệ tài sản cho nhà đầu tư.

Khi thị trường bắt đầu biến động giá, Hedge sẽ làm danh mục đầu tư bất động. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư không phải lo lắng với bất cứ đợt giảm nào từ thị trường.

Bài toán ví dụ:

Danh mục đầu tư mô phỏng VN30 trị giá 100 triệu với Beta bằng 1.0.

VN30 đang tại mức 850 điểm. Thị trường có nhiều tin tức xấu khiến cho VN30 về lại 800 điểm sau 1 tháng.

Nhà đầu tư quyết định 2 phương án:

1. Không Hedge, chấp nhận giữ vị thế.

2. Hedge đưa beta về mức 0.5

Thị trường sau đó giảm về 820, mất 3.65%.

Theo phương án 1, nhà đầu tư đã thua lỗ 100 x 3.6% x 1.0 = 3.6 triệu.

Theo phương án 2, nhà đầu tư đã thua lỗ 100 x 3.6% x 0.5 = 1.8 triệu.

⇒ Với phương án 2, nhà đầu tư có thể hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường giảm điểm.

 

Tại sao không nên kỳ vọng nhiều vào lợi nhuận khi Hedging?

Kỹ thuật Hedge nhằm bảo đảm danh mục đầu tư không bị biến động theo thị trường. Do vậy, nếu thị trường xấu, giảm điểm mạnh sẽ giúp cho danh mục không bị thiệt hại quá lớn theo thị trường.

Tuy nhiên, điều ngược lại cũng xảy ra. Khi thị trường tăng điểm, kỹ thuật Hedge cũng làm cho danh mục đầu tư không thể tăng giá trị cao như thị trường. Khoản lãi trên thị trường cơ sở sẽ tương ứng là khoản lỗ trên thị trường phái sinh.

Do vậy, khi dùng Hedge, nhà đầu tư kỳ vọng không bị thua lỗ nhiều hơn thay thì có thể kỳ vọng vào lợi nhuận.

 

Hedge với Hợp đồng tương lai được thực hiện như thế nào?

Mỗi danh mục đầu tư sẽ có một mức hệ số rủi ro Beta khác nhau so với thị trường. Hegde với hợp đồng tương lai sẽ điều chỉnh lại mức độ biến động qua việc giảm đi hệ số Beta này.

 

Hedge với hợp đồng tương lai được thực hiện như thế nào

 

(*) Lưu ý: Các thông số trên đã được tính toán và hỗ trợ bởi hệ thống công cụ hedging của HSC.