Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Chỉ báo tâm lý thị trường ?Hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường cung cấp góc nhìn mới, phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều ngắn hạn, thông qua quan sát xác suất đầu tư (quan sát dòng tiền mua lên); đà lan tỏa (quan sát dòng tiền luân chuyển); tỷ trọng chờ mua/bán (tỷ trọng dòng tiền đang ở vùng chờ mua/ bán). NĐT kết hợp thêm PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng.

Tâm lý thị trường

23%
20.06.2024

Mức lan tỏa của dòng tiền

Nhóm vốn hóa lớn

42%
20.06.2024

Nhóm Mid-cap

53%
20.06.2024

Nhóm Small-cap

55%
20.06.2024
Thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn

Đà lan tỏa theo vốn hóa lớn & MA10

Đà lan tỏa theo Mid-cap & MA10

Đà lan tỏa theo Small-cap & MA10

Đà lan tỏa theo thanh khoản và MA10

Tỷ trọng chờ mua & chờ bán theo vốn hóa

Tỷ trọng chờ mua & chờ bán theo thanh khoản

Chỉ số VNINDEX