Thống kê mua bán nước ngoài, tự doanh

Giao dịch NĐT Nước ngoài và Tự doanh

THỐNG KÊ MUA BÁN RÒNG NN
Dầu khí
 
 
634.75
+/- tỷ đồng
Hàng cá nhân & Gia dụng
 
 
117.58
+/- tỷ đồng
Hóa chất
 
 
53.43
+/- tỷ đồng
Công nghệ Thông tin
 
 
1.71
+/- tỷ đồng
Y tế
 
 
(-9.27)
+/- tỷ đồng
Truyền thông
 
 
(-9.94)
+/- tỷ đồng
Bán lẻ
 
 
(-41.51)
+/- tỷ đồng
Ô tô và phụ tùng
 
 
(-112.33)
+/- tỷ đồng
Bảo hiểm
 
 
(-165.55)
+/- tỷ đồng
Dịch vụ tài chính
 
 
(-560.53)
+/- tỷ đồng
Du lịch và Giải trí
 
 
(-701.19)
+/- tỷ đồng
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
 
 
(-703.96)
+/- tỷ đồng
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
 
 
(-872.51)
+/- tỷ đồng
Ngân hàng
 
 
(-1033.95)
+/- tỷ đồng
Xây dựng và Vật liệu
 
 
(-1097.6)
+/- tỷ đồng
Tài nguyên Cơ bản
 
 
(-2391.95)
+/- tỷ đồng
Thực phẩm và đồ uống
 
 
(-3859.07)
+/- tỷ đồng
Bất động sản
 
 
(-4109.47)
+/- tỷ đồng
THỐNG KÊ MUA BÁN RÒNG TỰ DOANH
Ngân hàng
 
 
1190.15
+/- tỷ đồng
Bất động sản
 
 
1138.76
+/- tỷ đồng
Bán lẻ
 
 
274.23
+/- tỷ đồng
Xây dựng và Vật liệu
 
 
246.13
+/- tỷ đồng
Hàng cá nhân & Gia dụng
 
 
195.41
+/- tỷ đồng
Tài nguyên Cơ bản
 
 
114.77
+/- tỷ đồng
Công nghệ Thông tin
 
 
64.24
+/- tỷ đồng
Thực phẩm và đồ uống
 
 
58.83
+/- tỷ đồng
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
 
 
26.38
+/- tỷ đồng
Bảo hiểm
 
 
8.99
+/- tỷ đồng
Truyền thông
 
 
0
+/- tỷ đồng
Y tế
 
 
(-0.23)
+/- tỷ đồng
Hóa chất
 
 
(-21.96)
+/- tỷ đồng
Ô tô và phụ tùng
 
 
(-28.96)
+/- tỷ đồng
Dầu khí
 
 
(-39.83)
+/- tỷ đồng
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
 
 
(-49.19)
+/- tỷ đồng
Du lịch và Giải trí
 
 
(-60.58)
+/- tỷ đồng
Dịch vụ tài chính
 
 
(-2061)
+/- tỷ đồng
MUA - BÁN RÒNG NĐT NƯỚC NGOÀI
MUA - BÁN RÒNG TỰ DOANH