Xu hướng ngành

Tổng hợp các ngành

Xếp hạng ngành theo vốn hóa

VN30
 
Ngân hàng
 
Bất động sản
 
Thực phẩm và đồ uống
 
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
 
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
 
Tài nguyên Cơ bản
 
Xây dựng và Vật liệu
 
Hóa chất
 
Dầu khí
 
Viễn thông
 
Du lịch và Giải trí
 
Dịch vụ tài chính
 
Bán lẻ
 
Công nghệ Thông tin
 
Hàng cá nhân & Gia dụng
 
Bảo hiểm
 
Y tế
 
Truyền thông
 
Ô tô và phụ tùng
 
VN30
 
Ngân hàng
 
Bất động sản
 
Thực phẩm và đồ uống
 
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
 
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
 
Tài nguyên Cơ bản
 
Xây dựng và Vật liệu
 
Hóa chất
 
Dầu khí
 
Viễn thông
 
Du lịch và Giải trí
 
Dịch vụ tài chính
 
Bán lẻ
 
Công nghệ Thông tin
 
Hàng cá nhân & Gia dụng
 
Bảo hiểm
 
Y tế
 
Truyền thông
 
Ô tô và phụ tùng
 

Xếp hạng ngành theo xu hướng

Bảo hiểm
 
Viễn thông
 
Tài nguyên Cơ bản
 
Truyền thông
 
Bán lẻ
 
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
 
Thực phẩm và đồ uống
 
Xây dựng và Vật liệu
 
Dịch vụ tài chính
 
Ô tô và phụ tùng
 
Hàng cá nhân & Gia dụng
 
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
 
Dầu khí
 
Y tế
 
Ngân hàng
 
VN30
 
Du lịch và Giải trí
 
Hóa chất
 
Bất động sản
 
Công nghệ Thông tin