Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 10.07.2020

10/07/2020 64
2

DM Tiền lớn 09.07.2020

09/07/2020 132
3

DM Tiền lớn 08.07.2020

08/07/2020 163
4

DM Tiền lớn 07.07.2020

07/07/2020 142
5

DM Tiền lớn 06.07.2020

06/07/2020 199
6

DM Tiền lớn 03.07.2020

03/07/2020 228
7

DM Tiền lớn 02.07.2020

02/07/2020 232
8

DM Tiền lớn 01.07.2020

01/07/2020 181
9

DM Tiền lớn 30.06.2020

30/06/2020 261
10

DM Tiền lớn 29.06.2020

29/06/2020 141
11

DM Tiền lớn 26.06.2020

26/06/2020 151
12

DM Tiền lớn 25.06.2020

25/06/2020 242