Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục dòng tiền lớn ?Các tiêu chí danh mục chọn lựa gồm: Top 60 điểm thanh khoản, xếp hạng theo điểm tổng hợp. Xem xét và canh mua các cổ phiếu trong Top điểm tổng hợp trên......, washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu thanh khoản. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Tiền lớn 21.11.2019

21/11/2019 69
2

DM Tiền lớn 20.11.2019

20/11/2019 88
3

DM Tiền lớn 19.11.2019

19/11/2019 87
4

DM Tiền lớn 18.11.2019

18/11/2019 131
5

DM Tiền lớn 15.11.2019

16/11/2019 78
6

DM Tiền lớn 14.11.2019

14/11/2019 80
7

DM Tiền lớn 13.11.2019

13/11/2019 91
8

DM Tiền lớn 12.11.2019

12/11/2019 65
9

DM Tiền lớn 11.11.2019

11/11/2019 103
10

DM Tiền lớn 08.11.2019

08/11/2019 142
11

DM Tiền lớn 07.11.2019

07/11/2019 84
12

DM Tiền lớn 06.11.2019

06/11/2019 85