Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Sản phẩm Thời gian Lượt xem
1

DM Small Cap 29.05.2020

29/05/2020 17
2

DM Small Cap 28.05.2020

28/05/2020 65
3

DM Small Cap 27.05.2020

27/05/2020 69
4

DM Small Cap 26.05.2020

26/05/2020 95
5

DM Small Cap 25.05.2020

25/05/2020 62
6

DM Small Cap 22.05.2020

22/05/2020 118
7

DM Small Cap 21.05.2020

21/05/2020 54
8

DM Small Cap 20.05.2020

20/05/2020 165
9

DM Small Cap 19.05.2020

19/05/2020 96
10

DM Small Cap 18.05.2020

18/05/2020 55
11

DM Small Cap 15.05.2020

15/05/2020 116
12

DM Small Cap 14.05.2020

14/05/2020 74