Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Danh mục tổ chức mua ?Top 30 cổ phiếu, bình quân giao dịch NĐT tổ chức trong tuần, Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm....: , phù hợp vơi NĐT tìm kiếm cơ hội theo các tổ chức. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Tổ chức mua 11.07.2019

Chia sẻ trên:   

danh mục tổ chức mua

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục khách hàng tổ chức mua ròng, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  % BQ GTGD mua của tổ chức trong tuần  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                7.2                  1.7                4.8                7.0              10.0    
  VNIndex                8.8                10.0                7.4                9.0              10.0    
  HNXIndex                8.6                  9.9                7.0                8.9                9.9    
  UPCOM                9.0                  9.9                9.1                7.8                9.9    
                   
1 GAS                8.3 36%                2.4                7.1                8.7                9.6                9.9                6.3
2 VGC                8.0 34%                4.1                9.0                9.1                9.3                9.2                3.5
3 NCT                7.9 23%                2.4                8.0                9.5                7.2                7.7                7.1
4 BVH                7.5 36%                9.8                6.0                9.3                9.5                9.7                3.0
5 BMP                7.5 39%                4.0                6.0                6.8                8.4                8.5                7.7
6 NBB                7.5 41%                1.4                7.6                8.1                8.8                7.8                5.0
7 TRC                7.3 48%              27.7                9.7                5.8                7.3                6.4                7.3
8 ITC                6.8 30%              18.5                9.6                5.6                6.9                6.7                5.2
9 VHC                6.7 38%                  -                  3.0                3.6                9.3                9.1                8.7
10 GMC                6.6 39%                  -                  4.7                8.7                5.6                5.9                8.3
11 UIC                6.6 87%                2.2                8.0                9.7                2.9                3.9                8.7
12 PGC                6.6 59%                5.7                8.9                6.2                5.1                6.4                6.6
13 SVC                6.5 35%                  -                  5.3                7.5                5.2                6.8                7.9
14 DVP                6.0 50%               (0.8)                4.5                3.5                6.0                7.3                8.8
15 C32                6.0 64%               (2.0)                2.6                6.6                7.0                4.7                9.1
16 TMS                5.8 25%               (2.1)                5.7                4.7                3.2                7.1                8.1
17 SBA                5.7 26%               (1.4)                4.0                7.3                6.3                6.2                4.6
18 SRF                5.6 26%                  -                  6.1                7.4                2.8                4.8                7.0
19 GSP                5.6 50%                6.8                8.4                6.3                2.3                5.0                5.9
20 ELC                5.6 35%                  -                  5.6                8.0                5.6                4.5                4.1
21 ACC                5.5 40%                  -                  7.2                6.2                3.3                3.2                7.7
22 VFG                5.3 49%               (2.4)                5.4                2.1                5.4                7.0                6.7
23 DRC                5.1 38%                1.6                3.4                2.7                8.3                8.0                3.3
24 NSC                5.1 28%               (1.5)                2.1                2.5                4.7                7.3                8.6
25 DRL                4.8 26%               (2.8)                5.6                4.1                3.3                5.1                6.1
26 PAN                4.8 22%               (1.0)                0.3                3.6                6.9                8.8                4.5
27 BIC                4.3 36%                1.0                1.8                2.0                5.2                8.0                4.5
28 VTB                4.1 50%                3.7                6.6                4.3                1.0                2.7                5.9
29 BTT                4.0 94%               (4.4)                3.2                2.2                2.4                5.1                7.2
30 CSM                3.7 37%               (5.2)                2.0                0.9                6.6                7.3                1.5