Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Macro/Sector Review ?Báo cáo triển vọng ngành - Macro / Sector Review cập nhật sự vận động nền kinh tế và 20 nhóm ngành quan trọng theo Quý. Các đánh giá ngắn gọn cùng danh mục cổ phiếu chọn lọc, giúp NĐT định hướng về ngành và doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tích cực trong ngắn và trung hạn. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh và PTKT.

Khách hàng đã có tài khoản vui lòng đăng nhập website hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản
để có thể truy cập tính năng này.

  Đăng nhập để xem    Đăng ký dịch vụ