Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Tạo lập danh mục theo Smart Money ?Công cụ tạo lập danh mục giúp NĐT lập cho mình danh mục phù hợp, kết hợp lựa chọn: Đà tăng (tìm kiếm cổ phiếu khỏe), Tích lũy (nền giá an toàn), Cơ bản (các chỉ tiêu phân tích cơ bản), Vốn hóa, Thanh khoản , % Washout (mức tăng giá ngắn hạn) và Điểm Tổng hợp (ưu tiên Điểm tổng hợp > 7, Đà tăng >7, Tích lũy >7, Washout < 25%). NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu. 16530 lượt sử dụng

Khách hàng đã có tài khoản vui lòng đăng nhập website hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản
để có thể truy cập tính năng này.

  Đăng nhập để xem    Đăng ký dịch vụ