Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 04.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

CTG HOSE      8,830    64,887    (8,323) -7.4% 1.5%
HDB HOSE      4,575    13,835  (13,747) -34.4% 2.7%
MSN HOSE      3,330    24,751    (3,071) -4.2% -1.5%
DGW HOSE      2,690    16,675         814 7.0% 5.8%
VHM HOSE      2,512    25,735      5,780 5.8% 1.6%
NLG HOSE      2,212      9,292        (189) -1.1% 0.0%
LPB UPCOM      1,567      7,891      1,039 5.2% 3.0%
SHB HNX      1,102      8,786    (5,418) -11.0% -1.3%
PDR HOSE         997      5,433         664 4.5% 0.9%
AMV HNX         879      6,839            (9) -0.1% 0.0%
DVP HOSE         726         845              3 0.5% -0.1%
HDA HNX         675      1,417         139 10.2% 2.4%
VPI HOSE         657      3,172        (744) -2.5% -1.2%
VIC HOSE         644      4,466  (24,690) -40.3% -0.1%
D2D HOSE         576    10,334            77 0.6% 0.4%
CTD HOSE         536      5,060         339 1.6% -0.8%
TCH HOSE         496      6,204        (882) -5.0% -0.9%
VTP UPCOM         419      3,323      2,165 27.4% 0.0%
APG HOSE         316      2,049         311 5.2% 0.5%
LIX HOSE         301         495    (1,214) -15.0% 0.4%
HND UPCOM         292      1,229         126 2.7% -1.7%
DBC HOSE         285    29,009  (13,004) -11.5% -0.4%
DHC HOSE         252      3,767         646 4.7% 0.0%
SBT HOSE         204    10,026    (1,085) -2.5% 4.4%
VCI HOSE         193      1,926    (1,049) -11.4% 3.1%
KSB HOSE         193      2,637            46 0.2% -0.3%
SAB HOSE         191    10,106        (903) -4.3% -0.6%
FMC HOSE         186         990         102 4.4% 2.4%
SJF HOSE         179      1,682          (19) -1.0% 6.9%
ITA HOSE         165    19,494        (354) -1.6% 6.2%
TTT HNX         159         167            (2) -10.2% 0.0%
TCT HOSE         158         158            41 8.1% 0.0%
GVR HOSE         146      6,603        (242) -2.1% -1.3%
ROS HOSE         142    14,310         545 1.1% -4.0%
DBD HOSE         138         229            17 0.3% -1.9%
TND UPCOM         131         253          (10) -1.2% -1.4%
VGC HOSE         123         824         467 12.2% -1.7%
AAA HOSE         118    15,885         640 1.7% -3.2%
MSH HOSE         118         860         364 6.9% -1.5%
SAS UPCOM         109         162        (116) -13.5% 0.1%
HPX HOSE         103      3,774        (106) -1.4% 0.6%
SLS HNX         102         186            55 12.6% 0.2%
HDC HOSE         102      2,087    (1,194) -12.2% -1.2%
NNC HOSE            76            76          (10) -4.8% 0.9%
VEA UPCOM            75      2,529    (1,238) -12.2% 0.2%
HAH HOSE            74         135            59 5.4% -0.5%
TNI HOSE            72      1,165         154 4.4% 0.0%
FIR HOSE            65         574            70 3.5% -0.3%
BFC HOSE            65      1,236    (1,713) -27.0% -2.4%
HAI HOSE            62      4,461         168 1.4% -3.7%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 27.44%         7,889      3,323 0.0%
DHG HOSE 19.75%         2,669      1,623 1.0%
CMX HOSE 12.95%         2,085      1,030 -2.7%
HDA HNX 10.22%         1,364      1,417 2.4%
HCM HOSE 7.86%      31,824    10,844 -2.4%
HQC HOSE 7.31%         5,992      1,775 -0.9%
DGW HOSE 7.02%      11,594    16,675 5.8%
HPG HOSE 5.96%    182,397    31,705 -0.2%
VHM HOSE 5.77%    100,218    25,735 1.6%
TV2 HOSE 5.55%         2,739      2,757 3.4%
LPB UPCOM 5.23%      19,891      7,891 3.0%
APG HOSE 5.17%         6,016      2,049 0.5%
VJC HOSE 4.90%      39,147    14,391 -0.1%
DHC HOSE 4.67%      13,826      3,767 0.0%
PDR HOSE 4.48%      14,830      5,433 0.9%
TDM HOSE 4.44%         5,227      2,669 -1.2%
NVL HOSE 4.41%      48,397    24,073 -0.8%
TNI HOSE 4.38%         3,520      1,165 0.0%
ART HNX 3.29%         5,514      3,691 -3.8%
PC1 HOSE 2.85%         6,510      1,876 0.7%
KOS HOSE 2.76%         9,516      5,466 -1.0%
HND UPCOM 2.72%         4,644      1,229 -1.7%
GEX HOSE 2.34%      22,853      4,063 -2.6%
VCS HNX 2.07%      32,163      5,633 -1.0%
OIL UPCOM 2.02%      13,683      2,782 1.9%
AAA HOSE 1.69%      37,927    15,885 -3.2%
CTD HOSE 1.57%      21,599      5,060 -0.8%
HAI HOSE 1.42%      11,818      4,461 -3.7%
TCM HOSE 1.37%         8,516      1,368 -1.0%
DCM HOSE 1.22%      18,685      4,428 -2.6%
BWE HOSE 1.15%         5,739      2,972 3.4%
ROS HOSE 1.12%      48,737    14,310 -4.0%
GEG HOSE 1.04%         6,630      2,493 -0.2%
C4G UPCOM 1.02%         2,318      4,826 9.0%
PHR HOSE 0.93%      41,846    20,056 -1.8%
IDI HOSE 0.87%         4,526      6,679 3.9%
NHH HOSE 0.84%      11,342      1,785 -0.4%
NKG HOSE 0.82%         8,826    10,093 2.0%
NT2 HOSE 0.68%      11,179      1,166 -0.7%
VGI UPCOM 0.57%      16,321      2,009 0.1%
D2D HOSE 0.56%      13,602    10,334 0.4%
CTR UPCOM 0.56%      16,047      2,607 0.1%
DIG HOSE 0.53%      17,267      2,806 -0.9%
QCG HOSE 0.34%         4,986      5,198 5.6%
KSB HOSE 0.21%      22,463      2,637 -0.3%
SCR HOSE 0.19%      12,721      3,220 0.0%
GTN HOSE 0.11%      24,319      8,750 0.7%
HSG HOSE 0.10%      55,592    44,540 6.0%
FPT HOSE 0.09%      96,531    20,115 0.2%
NVB HNX 0.05%      16,114      4,824 0.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

FLC HOSE    16,266   5,438,018     32,742 -5.4%
OGC HOSE      2,166      744,921     10,253 6.8%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.