Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 07.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    14,176   171,269    (1,069) -0.6% 3.8%
VNM HOSE    13,237     41,028  (38,902) -23.1% 0.2%
VPB HOSE      5,119     28,650  (15,376) -17.3% 1.4%
MBB HOSE      3,250     49,118    (1,107) -1.7% 1.9%
GAB HOSE      2,562     19,491        (293) -2.8% -3.5%
SAB HOSE      2,373        5,603    (1,217) -5.9% 6.0%
DHC HOSE      2,326     14,032         480 3.2% 1.9%
PLX HOSE      1,696     19,085    (2,903) -5.8% 0.1%
MSN HOSE      1,379     14,182      2,270 3.5% 0.9%
SMB HOSE      1,184        1,464         226 49.3% 0.7%
BID HOSE      1,059     27,703  (10,941) -33.3% 2.6%
FMC HOSE         765        1,927         297 14.2% 1.7%
CTD HOSE         734        9,475         166 0.9% 4.1%
VIC HOSE         623        5,369    (8,687) -19.8% -0.1%
PHR HOSE         569     19,165         709 1.5% 0.9%
VCS HNX         470     17,625         722 3.6% 4.5%
HBC HOSE         383        4,523        (518) -2.1% 1.6%
DGW HOSE         364        6,714      1,557 11.3% 0.0%
KBC HOSE         308     10,125    (3,945) -9.4% 1.6%
VGI UPCOM         260     19,239            66 0.5% 6.0%
DCM HOSE         251        3,005         138 0.7% 0.0%
APG HOSE         235        3,312         319 4.7% 0.5%
VTP UPCOM         213        4,187      1,585 22.8% 0.5%
LDG HOSE         204        2,596        (615) -5.1% 1.9%
SJD HOSE         168           222            72 15.3% 0.0%
LAS HNX         117           461    (1,298) -42.9% 0.0%
VND HOSE         116        1,610    (2,295) -26.2% 0.0%
IDI HOSE         111        1,603            14 0.3% 0.8%
NKG HOSE         104        8,992            13 0.1% 2.4%
DHG HOSE         101           689         649 22.6% 1.5%
DRH HOSE         100        3,526          (25) -0.4% 6.6%
GEX HOSE            90        3,266        (666) -3.2% 0.3%
SLS HNX            86           111            89 19.6% -0.6%
VOC UPCOM            85        1,152              9 1.2% 1.3%
ABI UPCOM            78        1,684            19 3.1% 0.0%
TIG HNX            77        1,781        (357) -5.8% 0.0%
VHC HOSE            75     10,480    (1,296) -9.5% 4.0%
MCH UPCOM            69           112         255 26.5% 1.7%
HAI HOSE            60        2,727         260 2.1% -1.3%
VCI HOSE            59        1,526        (727) -9.7% 1.6%
POW HOSE            58     16,109         810 1.3% 2.0%
TNI HOSE            56        3,083         169 4.4% -0.5%
DCL HOSE            56           228              4 0.2% 2.2%
HNG HOSE            47           680        (101) -3.5% -0.4%
GMD HOSE            39        2,190            14 0.2% 0.0%
BHN HOSE            39           300        (203) -15.3% 3.3%
CMG HOSE            38           304            75 7.4% 1.6%
VDP HOSE            38             38            (3) -1.1% 0.7%
BMC HOSE            38             76            66 37.9% 0.0%
KDF UPCOM            36             97          (88) -19.2% 6.1%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 49.33%           459      1,464 0.7%
VTP UPCOM 22.85%       6,938      4,187 0.5%
FMC HOSE 14.17%       2,098      1,927 1.7%
DGW HOSE 11.32%     13,751      6,714 0.0%
CMX HOSE 8.75%       2,101      2,427 6.9%
VHM HOSE 7.68%   140,814    37,845 0.0%
TV2 HOSE 5.90%       2,772      1,019 -0.6%
LPB UPCOM 5.81%     15,465      3,466 0.0%
HQC HOSE 5.67%       5,270      1,249 0.0%
NT2 HOSE 4.84%       8,729      1,760 0.0%
APG HOSE 4.74%       6,719      3,312 0.5%
VJC HOSE 4.66%     37,244    19,009 1.2%
TNI HOSE 4.45%       3,808      3,083 -0.5%
PDR HOSE 4.24%     17,895      6,541 -2.5%
NLG HOSE 4.21%     17,217      7,562 -2.0%
PC1 HOSE 4.10%       6,287    14,767 6.0%
KDH HOSE 3.77%     13,257      8,415 0.5%
VCS HNX 3.56%     20,296    17,625 4.5%
MSN HOSE 3.46%     65,546    14,182 0.9%
DHC HOSE 3.25%     14,765    14,032 1.9%
ABI UPCOM 3.14%           593      1,684 0.0%
DRC HOSE 2.65%     15,588      5,598 0.0%
TDM HOSE 2.23%       4,590      2,067 2.0%
HAI HOSE 2.10%     12,374      2,727 -1.3%
D2D HOSE 1.97%     13,469      2,662 -0.7%
KOS HOSE 1.89%       9,616      4,435 1.1%
PHR HOSE 1.52%     46,493    19,165 0.9%
AAA HOSE 1.48%     34,680      7,584 1.7%
MSH HOSE 1.46%       3,294      1,738 1.2%
TND UPCOM 1.37%           634    10,435 7.2%
POW HOSE 1.27%     63,538    16,109 2.0%
CRE HOSE 1.27%       4,944      1,889 0.7%
NHH HOSE 1.26%     11,036      5,621 1.5%
TCM HOSE 1.23%       5,771      3,705 1.3%
VOC UPCOM 1.22%           747      1,152 1.3%
C4G UPCOM 1.19%       2,494      4,458 6.0%
LTG UPCOM 1.18%       5,320      1,010 4.6%
KSB HOSE 1.13%     23,274    12,755 1.6%
HSG HOSE 1.07%     60,842    19,964 0.4%
AMV HNX 1.01%       7,251      2,480 0.0%
ITA HOSE 0.89%     21,569      5,547 0.4%
CTD HOSE 0.86%     19,242      9,475 4.1%
DCM HOSE 0.74%     18,715      3,005 0.0%
GVR HOSE 0.49%     14,027    11,319 0.0%
VGI UPCOM 0.49%     13,675    19,239 6.0%
QCG HOSE 0.47%       5,823      7,106 2.8%
FCN HOSE 0.46%       9,298      4,320 -0.1%
HDC HOSE 0.45%       8,493      3,709 -0.3%
CEO HNX 0.42%       4,610      1,629 0.0%
SKG HOSE 0.39%       3,722      1,163 1.5%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

PC1 HOSE      6,287   441,736     14,767 6.0%
SVC HOSE      2,321     38,887        7,139 6.9%
HT1 HOSE      1,262     97,357        2,948 1.5%
HAX HOSE      1,145   111,348        3,285 4.1%
TND UPCOM         634     46,323     10,435 7.2%
CHPG2005 HOSE         620           2,932 -
ABI UPCOM         593     23,784        1,684 0.0%
SMB HOSE         459     15,532        1,464 0.7%
PDN HOSE            85        1,394        1,129 -1.6%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.