Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 08.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VCB HOSE    16,104    72,762  (39,688) -40.1% 1.7%
VHM HOSE    11,700    84,878      7,583 5.3% 2.2%
MSN HOSE      8,578    62,055      3,061 5.1% 2.6%
VPB HOSE      8,513    60,306  (13,790) -16.3% 1.6%
PLX HOSE      4,297    17,159        (991) -2.2% 1.7%
VRE HOSE      4,274    31,961  (32,903) -43.4% 2.0%
CTG HOSE      2,773    72,334    (4,805) -4.5% 2.0%
HCM HOSE      2,375    40,159        (721) -2.6% 3.6%
SAB HOSE      1,258    14,540        (638) -3.6% 5.3%
ROS HOSE         920      7,488         167 0.5% 0.0%
SBT HOSE         874    15,915        (696) -2.0% 2.1%
BMP HOSE         783      5,451        (567) -6.1% 0.0%
VEA UPCOM         679      2,357        (806) -9.2% 2.0%
DGW HOSE         645      5,241      1,840 12.6% -0.6%
BID HOSE         636    24,630    (6,396) -18.7% 0.0%
AAA HOSE         627      9,511         475 1.5% 0.0%
AMD HOSE         502      3,269            53 0.3% 0.3%
ABI UPCOM         451      3,017            25 1.7% 1.8%
FPT HOSE         449    66,694            (2) 0.0% 1.3%
TCH HOSE         366    11,309        (254) -1.2% 0.2%
ITA HOSE         332    10,325        (345) -1.7% 3.1%
DLG HOSE         324      1,626          (64) -1.0% 0.7%
SMB HOSE         319         453         376 56.7% 1.7%
DIG HOSE         288    13,170        (101) -0.9% 2.2%
TIG HNX         286      4,681        (218) -3.8% 1.8%
PHR HOSE         250    28,555         448 1.0% -0.1%
FMC HOSE         243         837         417 21.5% 2.3%
APG HOSE         216      3,508         321 4.2% 0.7%
NHH HOSE         215      5,683         159 1.5% 3.5%
HBC HOSE         205      6,713        (369) -1.6% -0.3%
VPI HOSE         188    12,281        (591) -1.9% 0.2%
RAL HOSE         172         266    (1,139) -47.4% 2.1%
SJD HOSE         166         805            71 17.2% -1.2%
FLC HOSE         165    11,511        (154) -0.9% 0.7%
DCM HOSE         163      5,283         167 1.0% -0.1%
LIX HOSE         129         636        (304) -7.7% -0.2%
KOS HOSE         122      5,976         180 1.8% 1.4%
SDT HNX         117         318            64 37.0% 0.0%
LAS HNX         115         891    (1,286) -42.2% 0.0%
HAH HOSE         114         277            60 6.8% -0.9%
SLS HNX         111         229         101 25.1% -3.6%
TCT HOSE         108         139          (10) -3.7% 0.0%
KSH UPCOM            91         133            10 35.8% 0.0%
CRE HOSE            87      1,036            33 0.7% -0.7%
IDI HOSE            80      4,140            76 1.6% 0.3%
GTN HOSE            77    21,283          (30) -0.1% 1.5%
GVR HOSE            75      7,704         400 2.5% 0.0%
DBD HOSE            74      1,643            28 0.8% 1.0%
SCR HOSE            72      3,152            33 0.3% 1.8%
TDH HOSE            71      1,592        (251) -4.6% 0.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 17.00%        6,570      1,817 -0.2%
DGW HOSE 12.60%      14,605      5,241 -0.6%
DHC HOSE 8.93%      14,362      2,845 -0.3%
LPB UPCOM 7.18%      13,979      8,901 1.5%
NT2 HOSE 6.36%        7,210      3,346 -0.5%
KDH HOSE 6.34%      14,167      8,049 0.9%
CTD HOSE 6.22%      18,412    10,212 -0.6%
VHM HOSE 5.32%    142,534    84,878 2.2%
MSN HOSE 5.15%      59,482    62,055 2.6%
VCS HNX 4.69%      20,367    18,582 1.2%
TNI HOSE 4.51%        3,883      4,086 0.5%
APG HOSE 4.20%        7,640      3,508 0.7%
VJC HOSE 3.86%      38,832    22,475 2.1%
NLG HOSE 3.77%      15,803      9,197 0.4%
STK HOSE 3.68%        1,577      1,004 2.4%
PDR HOSE 3.33%      18,147      5,483 -0.8%
CMX HOSE 2.73%        2,143      4,331 6.8%
GVR HOSE 2.50%      15,981      7,704 0.0%
TV2 HOSE 2.45%        2,545      1,746 1.4%
MSH HOSE 2.26%        2,593      2,093 0.9%
HAI HOSE 2.12%      12,042      3,128 0.7%
D2D HOSE 2.08%      12,980      5,082 0.9%
KOS HOSE 1.79%      10,026      5,976 1.4%
TCM HOSE 1.71%        5,361      3,312 0.7%
ABI UPCOM 1.67%        1,485      3,017 1.8%
IDI HOSE 1.63%        4,684      4,140 0.3%
PLC HNX 1.53%        8,883      7,296 1.8%
AAA HOSE 1.46%      32,457      9,511 0.0%
NHH HOSE 1.46%      10,904      5,683 3.5%
KSB HOSE 1.35%      19,490    16,907 3.9%
DMC HOSE 1.28%        5,435      1,869 0.6%
DRC HOSE 1.26%      15,334      7,760 -0.8%
TND UPCOM 1.20%        1,946      1,710 1.6%
POW HOSE 1.13%      61,486    27,680 -1.5%
C4G UPCOM 1.12%        3,666      3,312 5.7%
DCM HOSE 1.04%      15,993      5,283 -0.1%
PHR HOSE 0.95%      47,026    28,555 -0.1%
FCN HOSE 0.86%        9,152      3,911 -0.4%
DBD HOSE 0.82%        3,394      1,643 1.0%
VGI UPCOM 0.80%      14,606    11,809 1.8%
AMV HNX 0.76%        6,408      2,353 0.6%
CRE HOSE 0.67%        4,946      1,036 -0.7%
BCG HOSE 0.57%        1,349      2,799 6.9%
ROS HOSE 0.52%      32,375      7,488 0.0%
CTR UPCOM 0.42%      15,026      6,221 1.7%
SKG HOSE 0.40%        3,682      1,242 0.6%
CEO HNX 0.38%        5,190      2,175 0.0%
HAG HOSE 0.31%      12,442      3,378 -0.3%
SCR HOSE 0.30%      10,796      3,152 1.8%
AMD HOSE 0.29%      18,514      3,269 0.3%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HUT HNX      3,941   2,306,103     14,038 0.0%
ICT HOSE         683         44,466        1,529 6.8%
TCL HOSE         344         19,614        1,122 2.2%
DST HNX         280      146,346        1,111 9.1%
TJC HNX            87         13,326        1,235 0.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.