Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 11.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    27,910    68,414  (25,763) -13.8% 1.0%
VPB HOSE    25,423    87,204    (5,972) -5.6% 4.2%
VHM HOSE    12,939    92,027      9,473 5.9% 3.0%
VCB HOSE      8,309    35,840  (27,195) -23.5% 0.4%
HPG HOSE      6,965    72,241      4,809 2.6% 1.1%
MBB HOSE      4,995    84,827    (1,695) -2.4% 0.3%
NLG HOSE      4,861    13,565         828 4.6% 1.5%
PLX HOSE      2,435    31,301      2,956 5.9% 0.7%
DGW HOSE      1,862      9,546      1,971 12.7% 3.4%
KBC HOSE      1,046      8,636    (4,267) -9.3% 1.2%
GAS HOSE         928    30,890    (8,590) -16.0% 2.2%
SSI HOSE         894    36,024    (4,844) -14.1% 2.6%
MWG HOSE         776    49,610          (24) 0.0% 1.3%
HSG HOSE         764    30,464        (497) -0.8% 2.3%
KSB HOSE         674    12,406         170 0.8% 2.2%
NT2 HOSE         513      2,578            20 0.3% 0.2%
DBC HOSE         482    23,904    (6,164) -7.1% 2.8%
BMP HOSE         479      1,038        (320) -3.1% 0.0%
TCH HOSE         401    24,913            44 0.2% 2.0%
ROS HOSE         395    21,973            85 0.3% -2.8%
VEA UPCOM         386      5,841      1,490 15.5% 2.1%
APG HOSE         337      2,928         317 4.0% 0.4%
DHG HOSE         337      1,209      1,003 34.6% 1.1%
VPI HOSE         325      5,726        (540) -1.6% -0.1%
DHC HOSE         285      2,983      1,590 11.1% 0.5%
VTP UPCOM         237      3,266      1,165 17.1% 0.2%
DLG HOSE         207      2,154          (56) -0.9% -0.7%
CTD HOSE         206    10,216      1,071 5.3% 1.2%
PDR HOSE         202      4,768         653 3.6% -0.2%
SZC HOSE         193    10,493          (31) -0.2% 2.7%
AMV HNX         184      3,471            48 0.7% 0.0%
CVHM2001 HOSE         182         226             -   0.0% -
SJD HOSE         169         188            72 15.7% -0.3%
CMG HOSE         157         309            73 8.8% -1.0%
HPX HOSE         143      2,976          (18) -0.2% 0.0%
TCT HOSE         140         146          (11) -4.3% 0.3%
HUT HNX         132      1,333        (898) -16.7% 0.0%
BVH HOSE         122    16,454    (6,187) -22.5% 1.1%
TLG HOSE         121      1,802    (3,693) -44.1% 1.9%
HAG HOSE         118      2,127          (51) -0.4% 0.9%
SDT HNX         117         220            66 33.8% 0.0%
LAS HNX         115         218    (1,001) -34.3% -1.7%
MSH HOSE         109      1,407            83 2.9% -0.1%
KOS HOSE         108      4,394         208 2.0% -1.0%
FCN HOSE         104      4,408            78 0.8% 0.4%
BID HOSE         103    23,156    (4,445) -11.4% 1.3%
HBC HOSE         101      8,390        (520) -2.2% 0.9%
VIP HOSE            96         165          (41) -6.2% 0.2%
PC1 HOSE            85      5,310          (39) -0.5% -1.2%
SCS HOSE            85      1,343    (1,353) -28.3% 0.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
DHG HOSE 34.57%        2,903      1,209 1.1%
VTP UPCOM 17.12%        6,805      3,266 0.2%
VEA UPCOM 15.48%        9,626      5,841 2.1%
DGW HOSE 12.72%     15,497      9,546 3.4%
LPB UPCOM 11.71%     18,175    20,045 5.0%
DHC HOSE 11.10%     14,321      2,983 0.5%
KDH HOSE 9.38%     15,212      4,936 0.0%
MSN HOSE 7.59%     73,604    34,551 0.5%
VHM HOSE 5.94%   159,364    92,027 3.0%
PLX HOSE 5.88%     50,238    31,301 0.7%
VCS HNX 5.85%     23,598    11,446 0.6%
CTD HOSE 5.35%     20,030    10,216 1.2%
NLG HOSE 4.65%     17,812    13,565 1.5%
ABI UPCOM 4.41%        1,826      1,936 6.5%
TND UPCOM 4.26%        2,696    13,277 9.5%
APG HOSE 4.04%        7,843      2,928 0.4%
PDR HOSE 3.60%     18,126      4,768 -0.2%
POW HOSE 3.29%     64,716    23,269 0.0%
MSH HOSE 2.91%        2,858      1,407 -0.1%
D2D HOSE 2.60%     14,329      3,495 1.1%
HPG HOSE 2.58%   186,751    72,241 1.1%
ART HNX 2.15%        5,304      1,163 -3.8%
HQC HOSE 2.11%        4,331      1,119 0.0%
CMX HOSE 2.10%        2,929      4,928 6.0%
GVR HOSE 2.10%     16,953      9,460 0.0%
KOS HOSE 2.02%     10,305      4,394 -1.0%
CRE HOSE 1.93%        4,835      3,852 0.7%
NHH HOSE 1.64%     10,983      5,761 -0.8%
DMC HOSE 1.62%        5,398      1,179 0.0%
TV2 HOSE 1.61%        2,797      2,596 2.1%
IDI HOSE 1.29%        5,501      1,210 1.0%
TTB HOSE 1.22%        1,170      1,740 7.0%
AAA HOSE 1.09%     33,419    11,113 0.4%
DCM HOSE 1.04%     15,721      4,340 0.1%
VGI UPCOM 0.92%     15,645    13,451 -2.3%
C4G UPCOM 0.91%        4,325      1,947 0.6%
VJC HOSE 0.91%     45,090    17,651 -1.3%
PLC HNX 0.86%        8,874      1,190 0.0%
FCN HOSE 0.82%        9,571      4,408 0.4%
KSB HOSE 0.81%     20,985    12,406 2.2%
AMV HNX 0.72%        6,687      3,471 0.0%
BCG HOSE 0.57%        1,769      1,648 1.8%
AMD HOSE 0.53%     18,437      3,816 1.6%
SHI HOSE 0.50%        3,632      1,931 -0.4%
PHR HOSE 0.48%     53,197    23,259 0.6%
HAI HOSE 0.47%     11,496      1,964 0.7%
CEO HNX 0.38%        5,218      1,104 0.0%
CTR UPCOM 0.37%     14,601      7,064 -1.5%
ROS HOSE 0.27%     31,932    21,973 -2.8%
NT2 HOSE 0.25%        7,829      2,578 0.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TND UPCOM      2,696   183,884     13,277 9.5%
HNG HOSE      2,673   205,219        9,532 3.1%
TCL HOSE         701     38,602        3,449 7.0%
CAP HNX         274        8,732        1,419 4.6%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.