Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 12.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    46,471   112,031    (7,682) -4.0% 0.6%
VCB HOSE    19,070     89,519  (20,020) -16.7% 1.1%
VPB HOSE    15,888     77,734      3,077 2.6% -0.2%
PLX HOSE      3,400     24,817      3,607 7.1% -0.7%
VHM HOSE      3,049     56,563    13,877 8.1% -0.3%
SAB HOSE      2,034        4,290    (1,795) -8.9% 1.0%
GAS HOSE      1,805     43,868    (7,586) -13.2% -0.7%
KBC HOSE      1,797     13,174    (4,097) -9.2% 0.4%
HPG HOSE      1,324     92,575      4,340 2.3% -1.3%
KDH HOSE      1,197        9,317      1,404 8.8% 1.6%
PHR HOSE      1,022     30,566         439 0.8% 1.3%
DHC HOSE         939        5,215      1,883 13.3% -0.4%
HBC HOSE         933        9,626        (325) -1.3% 1.1%
FMC HOSE         722        2,415         574 24.9% 5.6%
STB HOSE         692     53,551  (18,084) -24.5% 0.3%
SMB HOSE         678           973         499 59.8% 1.0%
CII HOSE         648        6,351    (1,515) -7.1% 0.0%
DCM HOSE         543     20,823         247 1.7% 6.0%
PPC HOSE         508        3,126        (516) -12.0% 3.2%
PDR HOSE         487     10,716         796 4.3% 0.4%
VPI HOSE         455        9,388        (498) -1.5% -0.5%
BID HOSE         442     22,536    (3,299) -8.1% -0.1%
NT2 HOSE         432        3,169            44 0.5% 0.7%
DGW HOSE         417        7,536      2,756 16.7% -0.9%
AAA HOSE         385     14,746         218 0.7% 0.8%
VEA UPCOM         369        2,115      1,934 18.2% -0.2%
FCN HOSE         367        4,145         104 1.0% 0.0%
PVS HNX         301     35,163  (10,708) -21.0% 0.0%
SZC HOSE         297        6,241            (2) 0.0% 1.0%
D2D HOSE         283     10,721         428 3.0% 1.2%
APG HOSE         273        2,629         319 3.9% -0.6%
LIX HOSE         264        4,250        (273) -5.2% 1.2%
ITA HOSE         253        9,280        (316) -1.4% 1.9%
LDG HOSE         249        9,491        (376) -3.5% 4.0%
SDT HNX         208           247            65 30.3% 0.0%
ROS HOSE         193     11,483            41 0.1% -0.6%
MSN HOSE         192     22,759      6,502 8.1% -0.3%
HAI HOSE         187        3,892            31 0.3% 1.4%
TND UPCOM         184        8,118         134 2.5% 8.1%
GIL HOSE         183        6,264          (96) -2.9% 1.7%
ANV HOSE         181        5,039        (699) -11.2% 1.1%
NLG HOSE         174     17,914      1,446 7.9% -0.2%
HSG HOSE         166     17,836    (1,249) -1.8% 0.0%
AMD HOSE         158        3,461         160 0.9% 1.9%
DPG HOSE         155        7,604          (10) -0.1% 2.1%
SCR HOSE         150        2,816            22 0.2% 0.0%
IDI HOSE         145        3,125            87 1.5% 0.8%
IJC HOSE         133        1,303          (38) -1.1% 0.0%
GEG HOSE         132        3,094            18 0.2% -0.5%
DRH HOSE         123        4,938            (1) 0.0% 1.1%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FMC HOSE 24.86%        2,308      2,415 5.6%
VEA UPCOM 18.25%      10,601      2,115 -0.2%
VTP UPCOM 17.66%        7,484      3,244 0.0%
DGW HOSE 16.66%      16,539      7,536 -0.9%
DHC HOSE 13.33%      14,120      5,215 -0.4%
LPB UPCOM 9.43%      20,095      6,101 0.1%
KDH HOSE 8.81%      15,944      9,317 1.6%
MSN HOSE 8.12%      80,032    22,759 -0.3%
VHM HOSE 8.06%   172,273    56,563 -0.3%
NLG HOSE 7.89%      18,319    17,914 -0.2%
PLX HOSE 7.06%      51,102    24,817 -0.7%
CTD HOSE 6.55%      20,707      9,904 0.5%
VCS HNX 6.06%      24,980    10,386 -0.5%
STK HOSE 5.93%        1,662      2,219 2.9%
PDR HOSE 4.25%      18,723    10,716 0.4%
APG HOSE 3.92%        8,152      2,629 -0.6%
TNI HOSE 3.62%        3,856      3,307 -1.0%
D2D HOSE 2.98%      14,371    10,721 1.2%
POW HOSE 2.79%      66,796    21,192 0.0%
MSH HOSE 2.65%        3,055      4,230 4.8%
VPB HOSE 2.59%   118,720    77,734 -0.2%
TCH HOSE 2.58%      24,446      5,523 -0.2%
TND UPCOM 2.51%        5,351      8,118 8.1%
HPG HOSE 2.34%   185,871    92,575 -1.3%
GVR HOSE 2.11%      18,544      7,342 0.4%
CRE HOSE 1.94%        5,335      4,999 3.6%
KOS HOSE 1.69%      10,477      7,110 -1.4%
DCM HOSE 1.68%      14,724    20,823 6.0%
CMX HOSE 1.63%        3,962    12,125 7.0%
TTB HOSE 1.61%        1,147      6,849 6.9%
NHH HOSE 1.59%      10,876      4,268 1.3%
KSB HOSE 1.59%      20,756    10,351 0.5%
IDI HOSE 1.53%        5,704      3,125 0.8%
PLC HNX 1.21%        8,120      4,016 -0.6%
DMC HOSE 1.20%        5,175      3,889 4.2%
FCN HOSE 1.05%        9,873      4,145 0.0%
AMV HNX 0.93%        7,133      2,624 -0.6%
AMD HOSE 0.89%      17,954      3,461 1.9%
C4G UPCOM 0.88%        4,485      3,124 -0.8%
VGI UPCOM 0.82%      17,362      8,848 1.0%
PHR HOSE 0.76%      57,745    30,566 1.3%
PAC HOSE 0.72%        2,662      1,430 5.5%
AAA HOSE 0.70%      31,350    14,746 0.8%
SHI HOSE 0.55%        3,982      1,660 0.0%
NT2 HOSE 0.54%        8,043      3,169 0.7%
TCM HOSE 0.42%        6,401    16,311 6.7%
CEO HNX 0.34%        5,819      1,165 0.0%
DIG HOSE 0.31%      14,445      7,696 1.7%
HAI HOSE 0.27%      11,439      3,892 1.4%
GEG HOSE 0.25%        7,216      3,094 -0.5%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TNG HNX    12,232   977,194     43,631 8.7%
VCI HOSE      9,112   477,466     21,787 6.7%
VND HOSE      7,952   716,649     18,055 2.5%
TCM HOSE      6,401   423,153     16,311 6.7%
CMX HOSE      3,962   288,537     12,125 7.0%
TTB HOSE      1,147   389,286        6,849 6.9%
IBC HOSE         780     38,626        3,317 0.0%
VSH HOSE         740     41,748        2,568 0.0%
ACL HOSE         592     32,650        1,794 6.8%
MFS UPCOM         547     22,953        1,405 11.8%
VGT UPCOM         537     69,264        2,964 6.2%
MBS HNX         511     56,187        1,779 5.4%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.