Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 13.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE    27,582                0              0 10.0% 6.7%
VCB HOSE    16,949     52,703    (9,367) -7.2% -1.2%
VNM HOSE    14,763   121,952    17,509 9.3% -0.9%
VPB HOSE    12,236     90,054    10,905 8.5% -1.2%
MBB HOSE    10,279     83,925    (2,485) -2.4% 0.6%
HDB HOSE      7,724     26,242    (5,844) -18.5% -0.9%
HPG HOSE      3,915   111,787      1,862 1.0% 1.7%
NLG HOSE      2,400     14,190      1,547 7.6% 0.4%
DGW HOSE      2,313        8,415      2,820 16.3% 3.0%
NVL HOSE      1,791     48,267    (2,799) -4.2% -0.4%
VJC HOSE      1,481     41,439    (1,216) -2.5% -2.0%
PLX HOSE      1,448     34,436      4,113 7.5% -0.3%
E1VFVN30 HOSE      1,423        7,215        (644) -15.9% -1.4%
PHR HOSE      1,255     56,957         756 1.2% 2.4%
VPI HOSE         925        4,127      1,337 4.2% 0.4%
GEX HOSE         874        7,245    (1,052) -5.4% -0.7%
AAA HOSE         664        6,554         277 0.9% -0.8%
SCS HOSE         635        2,579        (603) -14.1% 0.5%
PPC HOSE         550        1,575        (670) -18.3% 0.4%
DHC HOSE         546        2,858      2,034 13.5% 0.4%
CTG HOSE         514     49,769    (1,954) -1.4% -0.5%
SBT HOSE         505     20,025        (138) -0.4% 2.8%
SMB HOSE         436           486         601 61.0% -0.3%
HBC HOSE         430     31,416        (128) -0.5% 5.8%
TNA HOSE         382        1,591         254 8.2% 0.6%
APG HOSE         353        3,988         322 4.0% -0.1%
GTN HOSE         348     16,512            22 0.1% 0.3%
KBC HOSE         315     18,491    (3,833) -8.3% 1.5%
CMX HOSE         315     13,765         597 10.2% 6.8%
KDH HOSE         294        6,378      2,146 11.7% 0.0%
NT2 HOSE         284        4,799        (149) -1.8% 1.0%
VEA UPCOM         258        1,343      2,211 20.1% -0.4%
AMD HOSE         248        5,608         183 1.2% 1.6%
D2D HOSE         240        6,160         527 3.2% 0.0%
TND UPCOM         230        4,080         158 2.3% 7.3%
DIG HOSE         227        3,202            96 0.8% -0.8%
BMP HOSE         220        3,114            59 0.5% 0.9%
VHM HOSE         202     82,265    14,785 8.6% -2.0%
FMC HOSE         198        1,136         663 26.1% 2.1%
HCM HOSE         191     16,590    (1,920) -5.6% 0.3%
SLS HNX         175           350            92 20.9% -0.4%
FCN HOSE         174        2,735         169 1.6% 0.8%
CII HOSE         163     15,608    (1,386) -6.2% 5.7%
PDR HOSE         157        7,088         992 4.9% 1.7%
BDG UPCOM         153           169            32 25.6% -6.6%
NHH HOSE         147        5,246         183 1.7% 2.1%
GEG HOSE         142        4,437            44 0.6% 2.9%
DHG HOSE         139           391         817 26.9% -1.1%
VSC HOSE         133           516        (562) -9.7% -1.2%
TVB HOSE         119        3,413            41 0.8% 1.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FMC HOSE 26.08%           2,544        1,136 2.1%
VTP UPCOM 20.54%           7,527        1,999 0.0%
VEA UPCOM 20.15%         10,972        1,343 -0.4%
DGW HOSE 16.29%         17,310        8,415 3.0%
DHC HOSE 13.47%         15,093        2,858 0.4%
LPB UPCOM 12.62%         20,381     17,920 0.7%
KDH HOSE 11.73%         18,304        6,378 0.0%
CMX HOSE 10.25%           5,825     13,765 6.8%
VNM HOSE 9.29%       188,386   121,952 -0.9%
VHM HOSE 8.63%       171,277     82,265 -2.0%
VPB HOSE 8.50%       128,317     90,054 -1.2%
TNA HOSE 8.24%           3,080        1,591 0.6%
MSN HOSE 7.88%         79,364     53,062 -1.0%
NLG HOSE 7.60%         20,336     14,190 0.4%
PLX HOSE 7.52%         54,682     34,436 -0.3%
CTD HOSE 6.33%         21,193     12,234 2.0%
VCS HNX 5.33%         26,865     27,140 3.0%
PDR HOSE 4.91%         20,217        7,088 1.7%
VPI HOSE 4.16%         32,145        4,127 0.4%
APG HOSE 3.96%           8,126        3,988 -0.1%
HND UPCOM 3.63%           4,275        4,269 2.3%
CRE HOSE 3.53%           5,844        3,008 1.3%
D2D HOSE 3.23%         16,300        6,160 0.0%
DBD HOSE 3.09%           2,068        1,178 0.4%
TNI HOSE 2.96%           4,178        2,164 -0.5%
MSH HOSE 2.95%           3,671        3,766 -0.1%
VOC UPCOM 2.78%           1,027        1,432 6.6%
TND UPCOM 2.34%           6,747        4,080 7.3%
HVH HOSE 2.33%               969        4,659 6.1%
TCH HOSE 2.33%         25,359        5,735 -1.9%
DCM HOSE 2.10%         16,409     15,284 3.2%
IDI HOSE 2.08%           6,621        5,078 2.7%
KOS HOSE 1.81%         10,367        4,569 0.7%
NHH HOSE 1.67%         10,950        5,246 2.1%
GVR HOSE 1.65%         19,469     22,613 3.6%
FCN HOSE 1.62%         10,424        2,735 0.8%
KSB HOSE 1.57%         20,559     11,261 1.5%
AMD HOSE 1.21%         15,136        5,608 1.6%
PHR HOSE 1.18%         64,304     56,957 2.4%
PLC HNX 1.04%           8,253        2,567 0.0%
HPG HOSE 0.97%       192,607   111,787 1.7%
AAA HOSE 0.93%         29,690        6,554 -0.8%
TTB HOSE 0.87%           2,057        1,934 3.8%
DIG HOSE 0.80%         12,068        3,202 -0.8%
DMC HOSE 0.78%           6,093        9,145 2.7%
TVB HOSE 0.77%           5,297        3,413 1.0%
AMV HNX 0.73%           8,035        3,294 0.6%
HAI HOSE 0.72%         10,446        4,540 1.7%
SHI HOSE 0.60%           3,909        2,242 -0.6%
GEG HOSE 0.60%           7,317        4,437 2.9%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

FPT HOSE   102,076  1,935,062   190,883 5.4%
CMX HOSE       5,825      398,301     13,765 6.8%
TCL HOSE       1,123        58,900        4,423 4.2%
C69 HNX       1,085      173,923        2,529 9.4%
HVH HOSE           969      130,582        4,659 6.1%
TLH HOSE           817      277,004        2,043 7.0%
ACL HOSE           765        40,731        2,819 6.6%
MFS UPCOM           747        29,897        1,772 4.1%
FTS HOSE           511        43,755        1,348 3.6%
DST HNX           490      220,572        2,390 7.1%
NRC HNX           473        53,749        1,681 4.4%
TDN HNX           462        69,171        1,985 7.0%
NBB HOSE           348        18,275        2,089 4.2%
GMC HOSE           213        12,601        1,512 5.4%
THI HOSE             25              949        3,641 -0.4%
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          
                 -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.