Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 14.02.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

 

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE    15,880         101      6,784 32.8% -1.8%
VRE HOSE      3,570      6,818      8,537 14.3% 0.5%
GAS HOSE      3,059      6,039      4,610 16.3% 0.8%
VHM HOSE      2,468      6,976    11,157 15.9% 0.0%
VNM HOSE      2,311    24,506  (11,053) -7.0% 0.2%
DGW HOSE      1,828      6,727      2,935 22.1% 2.0%
PLX HOSE      1,561      6,705      1,146 4.5% 0.4%
STB HOSE      1,509    56,529      2,375 2.1% 0.9%
HSG HOSE         925      9,017    (1,601) -3.6% 1.3%
SSI HOSE         624      7,032    (1,160) -2.9% 0.0%
LPB UPCOM         558      5,181         336 3.4% 1.5%
ROS HOSE         544    65,326      1,541 4.1% 3.4%
QNS UPCOM         524      1,819         911 14.9% 0.3%
SBT HOSE         508    19,956      1,383 5.4% 1.4%
TIG HNX         508      1,379         322 11.1% -1.6%
DXG HOSE         442      5,325    (9,968) -23.6% -0.4%
VPG HOSE         363      1,212            25 0.9% -0.4%
APG HOSE         327      3,651         754 11.6% -2.3%
HCM HOSE         270      9,101    (5,478) -20.5% 0.0%
NT2 HOSE         258      1,539         645 12.9% 0.0%
HBC HOSE         241      3,693        (180) -0.7% -0.5%
TNI HOSE         227      1,140         145 2.4% 0.0%
SD6 HNX         218         352            38 27.8% 0.0%
DPM HOSE         174         578            65 1.5% -0.4%
CTD HOSE         170      4,886        (881) -5.6% -0.9%
VGI UPCOM         152      8,105            18 0.1% 0.0%
LDG HOSE         146      3,003    (1,171) -7.7% 0.0%
LTG UPCOM         133         288          (63) -11.0% -0.1%
BMC HOSE         117         156         110 39.1% 0.0%
KSB HOSE         116      4,951         100 1.4% 3.3%
PDR HOSE         116      3,035         268 1.8% 0.0%
CROS2001 HOSE            97         301             -   0.0% -
DNM HNX            95         208          (17) -6.2% -9.1%
CVT HOSE            93      1,571         240 9.5% 0.7%
HAG HOSE            93      1,282         139 2.0% -0.6%
LAS HNX            89         101            65 49.1% 0.0%
AMV HNX            86         612         184 1.9% 0.0%
TNG HNX            82      4,758        (124) -0.8% -0.6%
FMC HOSE            81         367            56 5.2% 0.4%
VGG UPCOM            77            78         224 43.1% 0.8%
VHC HOSE            76      1,455        (116) -2.0% -0.8%
FIR HOSE            75         729            97 6.5% 1.1%
VCB HOSE            71    12,119      9,174 11.5% 0.1%
PVS HNX            68      7,127    (6,524) -15.5% -0.6%
HPX HOSE            67      3,951         141 1.7% 0.4%
SHI HOSE            66      2,912          (23) -0.5% -0.3%
VTP UPCOM            65      1,333         499 9.2% -0.3%
TYA HOSE            60         144            55 44.5% 0.4%
FTS HOSE            59         840        (467) -33.1% -0.7%
MCH UPCOM            55            55         130 14.4% 0.8%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
DGW HOSE 22.07%         13,297      6,727 2.0%
GAS HOSE 16.34%         28,214      6,039 0.8%
VHM HOSE 15.91%         70,119      6,976 0.0%
QNS UPCOM 14.88%           6,124      1,819 0.3%
VRE HOSE 14.27%         59,831      6,818 0.5%
BSR UPCOM 13.90%         12,735      2,641 0.3%
PPC HOSE 13.77%           5,737      4,572 -0.2%
HDB HOSE 12.99%         53,158    24,504 0.2%
NT2 HOSE 12.85%           5,016      1,539 0.0%
APG HOSE 11.58%           6,509      3,651 -2.3%
VCB HOSE 11.47%         79,996    12,119 0.1%
TIG HNX 11.13%           2,889      1,379 -1.6%
DHC HOSE 10.84%           5,616      5,580 -1.0%
CVT HOSE 9.49%           2,523      1,571 0.7%
VTP UPCOM 9.22%           5,416      1,333 -0.3%
VCS HNX 7.46%         22,069      7,568 0.3%
SBT HOSE 5.43%         25,454    19,956 1.4%
GEG HOSE 5.41%           8,400      3,798 0.4%
PLX HOSE 4.54%         25,251      6,705 0.4%
KDH HOSE 4.52%           4,390      3,436 -2.0%
D2D HOSE 4.21%           9,679      3,641 2.4%
ROS HOSE 4.11%         37,530    65,326 3.4%
LPB UPCOM 3.42%           9,840      5,181 1.5%
TCH HOSE 2.82%         29,616    21,645 -2.8%
PVD HOSE 2.46%         49,869    12,937 -1.1%
TNI HOSE 2.43%           5,950      1,140 0.0%
KOS HOSE 2.33%           7,023      2,409 1.1%
VPI HOSE 2.30%         15,784      4,254 0.0%
FLC HOSE 2.28%         26,876    11,184 1.3%
STB HOSE 2.11%       112,757    56,529 0.9%
HAG HOSE 1.99%           6,961      1,282 -0.6%
PDR HOSE 1.78%         15,073      3,035 0.0%
NHH HOSE 1.74%         10,277      6,692 1.0%
HPX HOSE 1.74%           8,135      3,951 0.4%
DRC HOSE 1.61%         11,773      2,514 -0.2%
KSB HOSE 1.35%           7,364      4,951 3.3%
DPG HOSE 1.18%           7,379      2,168 1.6%
VJC HOSE 1.17%         58,607      7,709 -0.5%
VPG HOSE 0.94%           2,683      1,212 -0.4%
MST HNX 0.94%           2,357      1,406 0.0%
AAA HOSE 0.91%         27,428      7,259 0.0%
AMD HOSE 0.90%           4,549      5,780 7.0%
BMI HOSE 0.54%           1,238      1,010 -0.4%
DCL HOSE 0.53%           3,836      2,127 3.7%
DLG HOSE 0.53%         11,497      4,709 2.8%
SJS HOSE 0.49%           3,119      1,683 1.1%
GAB HOSE 0.46%         11,133      3,483 0.5%
TCM HOSE 0.43%         14,549      3,538 -1.2%
OGC HOSE 0.41%           2,124      1,320 4.1%
HAI HOSE 0.38%           7,875      4,736 3.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HHP HNX         829     66,950        3,476 1.6%
LSS HOSE         154     32,958        1,615 6.8%
L35 HNX         118     11,968        1,032 -7.5%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.