Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 16.09.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

NLG HOSE      6,754    16,558    (4,832) -17.2% 0.5%
VIC HOSE      5,416      9,229      2,196 3.4% -1.2%
PNJ HOSE      4,242    23,870        (597) -1.9% 1.5%
VRE HOSE      3,911    14,325    20,550 22.9% 0.2%
HCM HOSE      2,196    22,501    (4,513) -6.0% 1.0%
PHR HOSE      1,932    10,646      1,648 2.9% 0.0%
HDG HOSE         933    20,047          (99) -0.2% 0.8%
VTP UPCOM         734      2,406         788 11.1% -0.2%
HSG HOSE         643    45,599    (1,271) -0.9% 0.8%
NCT HOSE         534      1,223         304 7.7% 0.6%
D2D HOSE         492      7,615        (923) -4.6% 1.0%
DHC HOSE         484    10,513         257 0.8% 0.2%
DVP HOSE         462         808         197 17.6% -1.0%
WCS HNX         360      1,150        (188) -9.7% 1.5%
BVH HOSE         357      5,533      2,700 4.8% 0.2%
DPM HOSE         332    13,754      2,979 5.4% -0.6%
VCI HOSE         313      2,769    (1,068) -3.6% 0.4%
VCS HNX         305      5,646         438 1.9% -0.1%
LDG HOSE         275      6,712        (238) -1.1% -0.1%
NSC HOSE         262         809        (881) -18.2% -0.1%
TIP HOSE         259      1,929        (352) -3.3% 0.0%
AST HOSE         234      8,188    (1,261) -18.2% 3.0%
IDV HNX         216         365            45 8.0% -0.2%
SZL HOSE         211         589         495 11.7% -0.2%
HHS HOSE         210      3,678         338 2.8% 0.8%
FOC UPCOM         207         208         244 64.0% 3.7%
JVC HOSE         198      1,303         134 1.4% 2.0%
GAS HOSE         196      6,997    (5,285) -9.9% 0.3%
ROS HOSE         193      2,276          (71) -0.6% 0.0%
FMC HOSE         192      6,002         264 1.6% -1.3%
SJD HOSE         191         706        (413) -25.3% -0.3%
KOS HOSE         174    10,851         193 0.9% 1.6%
HQC HOSE         173      2,863        (422) -2.5% 0.6%
EVG HOSE         173      2,012          (53) -0.5% 0.6%
DIG HOSE         162    11,154        (120) -0.4% 0.7%
LCG HOSE         149      2,441            58 0.7% -0.1%
KDH HOSE         146      2,350    (3,681) -23.9% -0.4%
SCS HOSE         140      1,855         368 8.6% 1.9%
INN HNX         134         376         120 19.9% 1.1%
GIL HOSE         132      3,172         210 1.7% 0.8%
DRC HOSE         109      5,944         182 1.1% 0.0%
POW HOSE         109      4,171    (5,166) -12.7% 0.0%
RAL HOSE         105         724         160 21.5% -0.1%
CVRE2007 HOSE         103         112             -   0.0% -
CVRE2009 HOSE         100         100             -   0.0% -
TLD HOSE            98      8,312         317 4.6% -1.8%
DLG HOSE            95      1,481              4 0.1% 0.7%
SKH UPCOM            95         100            (0) -0.1% 1.1%
ACV UPCOM            82      6,358        (354) -2.0% 1.9%
VHC HOSE            76      2,486    (2,880) -9.3% -0.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
PLX HOSE 29.66%      93,187      4,669 2.4%
TAC HOSE 25.44%        6,076      2,781 -2.8%
VRE HOSE 22.87%      89,859    14,325 0.2%
VTP UPCOM 11.06%        7,122      2,406 -0.2%
SCS HOSE 8.64%        4,264      1,855 1.9%
KSB HOSE 8.59%      43,062      9,918 1.0%
TNA HOSE 8.15%        6,154      1,527 -2.4%
DGW HOSE 8.04%      27,011      9,823 0.0%
HMC HOSE 7.95%            320      2,078 6.7%
NCT HOSE 7.69%        3,952      1,223 0.6%
TIG HNX 6.78%        8,460      2,719 0.0%
VPI HOSE 5.73%      25,383    10,057 0.5%
DPM HOSE 5.41%      55,016    13,754 -0.6%
BVH HOSE 4.78%      56,460      5,533 0.2%
TLD HOSE 4.64%        6,833      8,312 -1.8%
LHG HOSE 4.26%      10,904      2,486 0.0%
SHB HNX 4.15%      49,830      9,856 0.0%
DGC HOSE 3.99%      48,424      5,047 -0.1%
CTR UPCOM 3.73%      12,632      3,452 0.0%
VIC HOSE 3.42%      64,179      9,229 -1.2%
CTG HOSE 3.30%    126,576    29,594 -0.2%
PHR HOSE 2.89%      56,965    10,646 0.0%
HHS HOSE 2.80%      12,080      3,678 0.8%
VGC HOSE 2.77%      12,831      5,472 1.3%
TCH HOSE 2.68%      68,924    14,201 0.0%
HAG HOSE 2.67%      42,501    11,713 -0.2%
PTB HOSE 2.04%      11,078      1,543 1.2%
VCS HNX 1.94%      22,552      5,646 -0.1%
CTD HOSE 1.86%      44,497      8,424 0.0%
GIL HOSE 1.74%      12,088      3,172 0.8%
FMC HOSE 1.61%      16,353      6,002 -1.3%
ANV HOSE 1.54%        6,854      1,993 -1.3%
MHC HOSE 1.47%        5,729      1,527 1.2%
FLC HOSE 1.43%      22,432      4,020 0.0%
CRE HOSE 1.41%      27,428      8,775 0.2%
JVC HOSE 1.37%        9,787      1,303 2.0%
ART HNX 1.31%        1,685      1,743 4.2%
GTN HOSE 1.27%      63,616    15,511 0.2%
PVB HNX 1.20%        5,239      6,485 8.1%
SJS HOSE 1.15%        5,213      1,505 1.9%
DRC HOSE 1.09%      16,681      5,944 0.0%
DXG HOSE 1.04%      30,814      7,028 -0.5%
VGI UPCOM 1.02%      11,122      1,823 -0.6%
DRH HOSE 0.98%      12,548      3,956 0.9%
KOS HOSE 0.89%      21,845    10,851 1.6%
SRA HNX 0.84%        5,982      1,009 1.4%
GVR HOSE 0.77%      24,584      4,491 0.4%
DHC HOSE 0.75%      34,244    10,513 0.2%
PLP HOSE 0.70%        2,949      1,119 0.1%
LCG HOSE 0.70%        8,352      2,441 -0.1%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ASM HOSE    18,483    2,761,892     43,692 7.0%
NBB HOSE    11,733        603,345     26,244 2.6%
G36 UPCOM      1,944        362,531        7,992 5.5%
PVC HNX         929        165,700        2,250 3.5%
HMC HOSE         320          21,802        2,078 6.7%
TLP UPCOM            60            6,630     79,884 9.3%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.