Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 17.09.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VIC HOSE    11,754    17,514      5,117 8.1% -0.4%
NLG HOSE      4,968      4,849    (5,807) -19.0% -0.7%
FUEVFVND HOSE      4,605         108      1,618 42.3% 0.4%
VNM HOSE      4,032    64,448    (9,792) -5.6% 1.1%
CII HOSE      2,006    22,078    (3,161) -13.0% 1.4%
SCS HOSE      1,873      2,881         514 11.5% 0.9%
HDG HOSE      1,731    28,247         503 0.9% 1.6%
DHG HOSE      1,598      2,866         233 29.7% 1.5%
VCB HOSE      1,390    22,970  (19,162) -17.4% 0.0%
PNJ HOSE      1,345      9,251        (168) -0.5% 0.0%
NSC HOSE         753      1,563        (587) -12.7% -0.5%
NVL HOSE         742    22,213    (7,840) -8.3% -0.6%
HHS HOSE         696    12,639         320 2.7% 4.2%
MCH UPCOM         671      1,031      1,889 61.3% 0.1%
KDC HOSE         668    32,209    (2,149) -8.2% 3.4%
DGC HOSE         595      6,601      1,616 3.4% 0.4%
DPM HOSE         515      9,998      3,015 5.3% 0.0%
CHPG2002 HOSE         450         462             -   0.0% -
NCT HOSE         445         780         438 10.8% -0.4%
NKG HOSE         380    12,733    (1,828) -10.8% 1.4%
HAG HOSE         374    11,621         884 2.1% 0.9%
SZL HOSE         350         973         529 12.9% 0.6%
TLG HOSE         322         688        (275) -8.3% 0.0%
TTF HOSE         322      9,334            44 0.2% -0.6%
TIP HOSE         301      3,360        (140) -1.3% 1.1%
PLX HOSE         301      2,783    21,278 25.5% 0.2%
WCS HNX         261         328        (162) -7.7% -0.8%
SGN HOSE         249         614        (485) -23.5% -0.1%
FLC HOSE         248      6,339            74 0.4% 0.0%
IDV HNX         245         339            93 17.7% 0.0%
GVR HOSE         236      5,370            74 0.3% 0.8%
FRT HOSE         232      7,305          (31) -0.2% 0.0%
PVD HOSE         215    20,049        (432) -0.8% 0.0%
CHPG2010 HOSE         197         678             -   0.0% -
DMC HOSE         194      5,028    (1,448) -11.0% 0.8%
NT2 HOSE         187         447         774 10.3% 0.0%
EVG HOSE         183      3,597              7 0.1% 2.1%
HQC HOSE         161      4,789        (464) -2.8% 0.0%
LCG HOSE         150      6,218            64 0.8% 2.4%
GEG HOSE         150      5,601        (744) -8.3% 0.3%
NTL HOSE         149      2,224        (886) -12.5% 0.0%
VGC HOSE         141      1,636         383 2.7% 0.0%
CMG HOSE         141         299            77 3.4% -0.4%
JVC HOSE         135      3,623         164 2.1% 2.5%
BCG HOSE         113    10,599        (797) -14.6% 5.1%
DIG HOSE         111    11,763          (63) -0.2% -1.0%
DRH HOSE         111    11,909            82 0.6% 4.2%
TLD HOSE         108      4,751         296 4.0% -1.2%
VPG HOSE         104    16,049            79 0.6% -1.2%
AMD HOSE            83      1,308            14 0.3% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
MCH UPCOM 61.28%        3,083      1,031 0.1%
DHG HOSE 29.72%           784      2,866 1.5%
E1VFVN30 HOSE 27.17%        8,019      2,858 -0.1%
VRE HOSE 25.56%     90,824    19,022 -1.4%
PLX HOSE 25.53%     83,361      2,783 0.2%
TAC HOSE 25.11%        5,744      1,528 -3.5%
VTP UPCOM 13.12%        7,080      1,294 -0.1%
SCS HOSE 11.48%        4,480      2,881 0.9%
VIC HOSE 8.10%     63,134    17,514 -0.4%
KSB HOSE 7.88%     42,531    11,343 0.2%
DGW HOSE 7.36%     28,026      7,810 1.1%
TNA HOSE 7.29%        5,800      4,551 0.3%
TIG HNX 6.68%        8,787      4,734 2.9%
LTG UPCOM 5.69%        7,331      1,568 0.4%
DPM HOSE 5.26%     57,324      9,998 0.0%
PHR HOSE 5.02%     54,955    16,348 0.2%
VPI HOSE 4.86%     25,253    45,414 0.2%
PTB HOSE 4.20%     10,586      1,500 0.0%
CTR UPCOM 4.02%     11,799      4,202 -0.2%
LHG HOSE 4.02%     10,854      1,624 0.5%
TLD HOSE 3.96%        7,464      4,751 -1.2%
SHB HNX 3.94%     48,748    25,095 2.1%
DGC HOSE 3.37%     47,936      6,601 0.4%
CTG HOSE 3.10%   124,253    34,088 1.0%
HHS HOSE 2.74%     11,696    12,639 4.2%
VGC HOSE 2.74%     13,990      1,636 0.0%
BVH HOSE 2.70%     49,239      7,381 -0.2%
CTD HOSE 2.41%     40,117    19,522 1.0%
TCH HOSE 2.33%     65,933    12,388 0.5%
VCS HNX 2.28%     23,345      6,571 -0.3%
FMC HOSE 2.17%     15,261      6,878 -0.9%
HAG HOSE 2.10%     42,049    11,621 0.9%
FTS HOSE 2.10%        5,015      7,141 2.9%
JVC HOSE 2.05%        7,990      3,623 2.5%
MHC HOSE 1.54%        6,132      1,466 -1.8%
CTI HOSE 1.46%     10,617      1,054 0.0%
OIL UPCOM 1.46%        3,486      2,261 1.3%
GIL HOSE 1.22%     12,369      3,764 -0.8%
ANV HOSE 1.17%        7,151      1,636 0.5%
SJS HOSE 1.13%        5,392      2,844 1.9%
BCE HOSE 1.12%        1,548      1,031 1.6%
PVB HNX 1.07%        5,857      1,678 -0.5%
DRC HOSE 1.01%     16,768    16,439 2.1%
KOS HOSE 1.00%     22,045    10,413 0.3%
HSG HOSE 1.00%   159,545    92,551 0.0%
HDG HOSE 0.94%     53,293    28,247 1.6%
GTN HOSE 0.93%     63,339    24,741 0.6%
CRE HOSE 0.93%     27,087    16,230 2.6%
LCG HOSE 0.76%        8,508      6,218 2.4%
TVN UPCOM 0.68%           305      1,830 3.1%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

PLP HOSE      2,979   392,164        7,887 6.3%
VIP HOSE      1,189   196,981        2,443 0.0%
DHG HOSE         784        7,595        2,866 1.5%
VIT HNX         635     49,249        1,343 4.5%
CHPG2008 HOSE         426           2,212 -
LSS HOSE         357     67,442        1,037 6.9%
TVN UPCOM         305     45,986        1,830 3.1%
SFG HOSE         287     48,867        1,145 6.9%
CHPG2013 HOSE         237           1,025 -
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.