Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 18.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE    42,024       1,163         576 21.4% -3.3%
VCB HOSE    16,491     22,998    35,757 27.4% 0.4%
HPG HOSE      9,253   178,485      7,651 3.8% 4.9%
PLX HOSE      3,625     19,090      9,255 15.3% 1.0%
VNM HOSE      2,875     25,961    51,383 24.9% -0.4%
SAB HOSE      1,896       2,453        (623) -3.4% 0.6%
VPB HOSE      1,763     41,475    30,100 22.2% 0.2%
BMP HOSE      1,444       2,586         886 8.5% -0.8%
HDB HOSE      1,344       5,688        (488) -1.7% -0.9%
DXG HOSE      1,093     12,495    (1,499) -4.4% -0.9%
DHC HOSE         791       1,170         584 4.2% -0.1%
SMB HOSE         576       1,181         780 62.4% 0.0%
GAS HOSE         562     34,020    (5,595) -8.2% 2.5%
GTN HOSE         447       6,048         341 0.9% -0.3%
ROS HOSE         327       4,708        (233) -0.8% -0.3%
TIG HNX         303       1,862          (85) -1.1% 0.0%
APG HOSE         250       2,807         269 3.3% -1.1%
VTP UPCOM         238           788      1,689 24.1% -0.1%
TVB HOSE         173       4,060         163 2.8% -2.4%
KDH HOSE         152       1,678      2,146 10.7% -0.5%
NKG HOSE         152       5,138        (159) -1.1% 0.6%
ACL HOSE         143           500        (173) -13.8% -3.3%
INN HNX         125           396              2 1.8% -5.8%
LDG HOSE         118       4,284        (131) -0.8% 1.0%
TLG HOSE         116       2,212    (2,145) -25.3% -2.4%
HCM HOSE         112     11,048    (3,481) -7.7% -0.5%
TDM HOSE         103       1,390            49 1.3% -0.7%
CMG HOSE         101           124            76 6.5% -2.8%
LCG HOSE            92       1,242        (136) -3.9% -1.6%
KOS HOSE            90       4,852         204 1.7% -2.0%
TTF HOSE            90       4,166    (2,147) -41.7% 2.0%
PME HOSE            81           859              0 0.0% 0.5%
FTM HOSE            80           466              3 1.1% 6.7%
VEA UPCOM            79           548      2,111 23.8% -1.2%
GVR HOSE            72       2,892         394 1.8% -0.4%
VIP HOSE            71           274          (76) -9.2% -1.8%
DAH HOSE            69       4,194          (22) -0.4% 1.9%
CII HOSE            64     11,611    (1,763) -8.2% 1.0%
VTK UPCOM            58             78             -   0.0% 0.5%
DBC HOSE            57     39,850    (3,326) -3.8% 2.8%
FOX UPCOM            55             60              6 0.7% 0.4%
CTD HOSE            53       4,054         497 2.1% -0.7%
ITA HOSE            52       5,209        (359) -1.5% -0.8%
PHR HOSE            52     32,528      1,400 1.8% -1.3%
DGC HNX            50       1,487          (38) -0.7% 1.0%
PLC HNX            42       2,790            84 1.1% 1.2%
IDI HOSE            42       2,438         124 1.4% -0.2%
GMD HOSE            41           897            (0) 0.0% -0.8%
PTB HOSE            39       2,817    (1,376) -11.3% 2.2%
TND UPCOM            36       3,627         240 2.5% 2.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 62.38%        1,251        1,181 0.0%
VCB HOSE 27.38%   130,616     22,998 0.4%
VNM HOSE 24.91%   206,262     25,961 -0.4%
VPB HOSE 22.21%   135,506     41,475 0.2%
FUEVFVND HOSE 21.36%        2,699        1,163 -3.3%
DGW HOSE 19.35%      16,974        3,827 0.0%
TNA HOSE 18.02%        1,845        1,163 0.0%
PLX HOSE 15.26%      60,656     19,090 1.0%
CMX HOSE 14.76%      10,278        7,799 -5.6%
KDH HOSE 10.67%      20,119        1,678 -0.5%
BMP HOSE 8.54%      10,372        2,586 -0.8%
LPB UPCOM 6.41%      22,682        8,698 -1.9%
MSN HOSE 6.31%      95,753     19,062 -0.5%
TDH HOSE 6.26%        6,701        1,661 -1.8%
VHM HOSE 5.81%   173,636     25,379 -0.7%
NT2 HOSE 5.02%        9,025        3,194 0.0%
DHC HOSE 4.22%      13,853        1,170 -0.1%
HPG HOSE 3.78%   202,644   178,485 4.9%
APG HOSE 3.29%        8,168        2,807 -1.1%
NLG HOSE 2.92%      28,236     13,983 -5.2%
TVB HOSE 2.79%        5,848        4,060 -2.4%
VCS HNX 2.62%      29,520        6,991 0.5%
CRE HOSE 2.61%        6,932        2,081 -0.7%
TND UPCOM 2.48%        9,653        3,627 2.4%
PDR HOSE 2.26%      19,669        6,030 -0.4%
AMD HOSE 2.24%      12,961        1,881 -1.3%
CTD HOSE 2.11%      23,542        4,054 -0.7%
NHH HOSE 2.09%      11,142        5,630 -0.1%
GEG HOSE 1.99%        8,125        3,022 -1.4%
AAA HOSE 1.87%      26,002        3,681 -0.4%
HAI HOSE 1.84%      10,754        2,779 -1.3%
PHR HOSE 1.81%      77,214     32,528 -1.3%
GVR HOSE 1.78%      22,093        2,892 -0.4%
D2D HOSE 1.78%      14,393        2,328 0.2%
DCM HOSE 1.74%      15,769        3,267 -1.9%
TNI HOSE 1.72%        4,396        1,526 0.0%
VPI HOSE 1.71%      26,174        4,238 -0.2%
KSB HOSE 1.71%      22,304        3,963 0.3%
KOS HOSE 1.71%      11,929        4,852 -2.0%
FCN HOSE 1.70%        9,551        1,002 -1.4%
TCH HOSE 1.65%      29,318     10,694 -1.3%
IDI HOSE 1.44%        8,590        2,438 -0.2%
DIG HOSE 1.38%      13,259        1,386 -0.8%
SCR HOSE 1.33%        9,422        1,400 -0.4%
TDM HOSE 1.30%        3,789        1,390 -0.7%
PLC HNX 1.09%        7,740        2,790 1.2%
DPG HOSE 1.05%        9,115        1,442 0.0%
GTN HOSE 0.89%      38,141        6,048 -0.3%
FLC HOSE 0.84%      19,409        3,955 -0.7%
MSH HOSE 0.82%        4,836        2,023 -1.7%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VGI UPCOM    18,862   689,760     42,672 4.3%
MST HNX      1,806   693,663        4,329 -3.4%
DST HNX      1,327   465,208        3,428 -3.1%
CFPT2003 HOSE         409           1,270 -
TTH HNX         268   151,170        2,161 5.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.