Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 18.09.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    14,255    106,170  (61,231) -17.2% 0.6%
FUESSVFL HOSE      9,780              10          (79) -24.5% 0.9%
E1VFVN30 HOSE      5,991        5,815         661 9.7% 0.1%
VRE HOSE      4,838      24,352    19,061 22.8% -0.2%
GEX HOSE      3,157      35,183  (17,290) -7.7% 0.0%
SSI HOSE      2,843      20,244      3,029 2.8% 0.9%
HSG HOSE      2,591      58,488      1,595 1.0% 2.2%
FUESSV30 HOSE      1,280        1,037        (355) -91.3% 0.2%
DPM HOSE      1,135        7,937      3,966 7.1% 0.0%
ACV UPCOM         836        1,850        (773) -4.2% 0.1%
DGC HOSE         703        5,560      1,468 3.3% 0.0%
KSB HOSE         585      16,304      3,410 7.8% 2.3%
CRE HOSE         506      16,154         363 1.3% 1.1%
DIG HOSE         497        4,754          (28) -0.1% 0.0%
OGC HOSE         467      27,927        (138) -0.6% -6.1%
BVH HOSE         452      16,510            30 0.1% 1.0%
DMC HOSE         430        1,716    (1,253) -9.3% -0.2%
NSC HOSE         398            516        (139) -3.5% -0.4%
NKG HOSE         332        5,846        (980) -5.5% 0.9%
DSN HOSE         326            400            15 3.0% -1.0%
PVD HOSE         317      12,024         100 0.2% 0.4%
PPC HOSE         308        1,400        (607) -10.8% 0.4%
FLC HOSE         289        3,642         294 1.7% 0.0%
MCH UPCOM         282            308      1,681 62.6% -0.6%
TTF HOSE         282        3,476            80 0.3% -0.2%
CHPG2002 HOSE         271            274             -   0.0% -
VPG HOSE         263        4,373         120 0.9% 0.8%
FRT HOSE         263        2,174            59 0.3% -0.4%
TIP HOSE         258            929         169 1.6% 0.0%
HAG HOSE         257        3,937      1,032 2.4% -0.2%
MSH HOSE         254            446          (44) -2.7% -0.2%
FMC HOSE         235        3,233         339 2.2% 1.1%
TLG HOSE         232            727        (201) -6.1% 0.0%
NCT HOSE         222            721         524 12.6% 0.0%
TTA HOSE         216    117,709             -   0.0% -
VHC HOSE         207        4,454    (2,389) -8.3% 0.8%
SBT HOSE         202      13,416          (71) -0.2% 1.1%
TLD HOSE         200        3,674         306 3.9% 0.6%
DVP HOSE         184            444         264 18.2% -0.8%
PC1 HOSE         177        1,569    (1,273) -12.3% 0.0%
NTC UPCOM         165            926          (86) -1.9% 0.4%
HT1 HOSE         165        2,817        (632) -3.6% -0.6%
CVHM2006 HOSE         154            192             -   0.0% -
GTN HOSE         148        7,684         523 0.8% -0.2%
NHA HNX         146            480          (11) -0.7% 0.0%
LHG HOSE         133        1,011         491 4.6% -0.4%
PLX HOSE         124        9,308    15,084 20.5% 1.0%
CSTB2007 HOSE         122            246             -   0.0% -
CVT HOSE         121            617        (703) -9.2% 0.0%
NTL HOSE         117        1,365        (785) -10.0% 0.3%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
TAC HOSE 27.05%        5,346      1,871 -4.1%
VRE HOSE 22.83%      83,497    24,352 -0.2%
PLX HOSE 20.46%      73,725      9,308 1.0%
VIC HOSE 15.53%      61,155      4,133 0.9%
VTP UPCOM 9.83%        6,581      2,708 -0.9%
E1VFVN30 HOSE 9.71%        6,808      5,815 0.1%
DGW HOSE 8.55%      27,414      3,778 0.4%
DHA HOSE 8.00%        1,006      2,426 2.7%
KSB HOSE 7.81%      43,660    16,304 2.3%
DPM HOSE 7.08%      56,052      7,937 0.0%
TNA HOSE 6.80%        6,176      1,015 0.0%
PTB HOSE 5.00%      11,878      5,259 1.5%
LTG UPCOM 4.73%        7,417      1,057 -0.9%
CVN HNX 4.66%           920      4,043 9.0%
LHG HOSE 4.64%      10,578      1,011 -0.4%
CTR UPCOM 4.53%      12,188      1,932 0.1%
VPI HOSE 4.50%      27,223    13,266 -0.2%
TIG HNX 4.42%        9,025      2,414 1.4%
TLD HOSE 3.93%        7,797      3,674 0.6%
HHS HOSE 3.79%      12,771      1,219 0.0%
DGC HOSE 3.28%      44,809      5,560 0.0%
HDG HOSE 3.09%      55,661      6,617 -0.2%
JVC HOSE 2.84%        6,804      1,894 0.0%
SSI HOSE 2.84%   106,704    20,244 0.9%
PHR HOSE 2.71%      55,353    12,130 0.0%
HAG HOSE 2.36%      43,652      3,937 -0.2%
CTD HOSE 2.30%      38,817      7,795 0.5%
FMC HOSE 2.19%      15,455      3,233 1.1%
D2D HOSE 1.85%      19,287      5,006 -0.9%
FLC HOSE 1.74%      16,849      3,642 0.0%
TCH HOSE 1.70%      60,509    21,359 0.2%
CRE HOSE 1.34%      27,114    16,154 1.1%
MHC HOSE 1.29%        6,689      3,249 -6.4%
CTF HOSE 1.11%        4,471      2,335 -0.9%
HAI HOSE 1.10%        6,570      1,468 0.0%
PVB HNX 1.03%        6,101      1,709 -1.0%
KOS HOSE 0.99%      21,281    10,195 0.3%
HSG HOSE 0.97%   164,929    58,488 2.2%
PET HOSE 0.94%        8,310      1,778 -0.3%
ANV HOSE 0.90%        7,505      1,362 -0.5%
VPG HOSE 0.86%      13,983      4,373 0.8%
LCG HOSE 0.85%        9,482      3,172 0.0%
DRH HOSE 0.83%      14,272      2,004 0.6%
GTN HOSE 0.81%      64,671      7,684 -0.2%
EVG HOSE 0.73%        8,292      1,505 0.0%
AMD HOSE 0.68%        4,881      1,125 0.4%
SHB HNX 0.67%      48,755      8,311 0.7%
VGI UPCOM 0.65%      10,324      1,811 -0.2%
DCM HOSE 0.63%      26,431      5,799 -0.6%
DRC HOSE 0.59%      18,114      4,117 0.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

PVX UPCOM      3,058   1,778,461     10,043 -11.1%
L14 HNX      3,013        57,437        7,827 3.6%
DHA HOSE      1,006        26,256        2,426 2.7%
KSH UPCOM         954   1,095,103        2,843 1.3%
CVN HNX         920        60,158        4,043 9.0%
PGS HNX         545        39,909        1,170 5.8%
SFG HOSE         398        64,989        1,404 6.5%
FUESSV30 HOSE         388        37,674        1,037 0.2%
KTT HNX         265        54,421        1,287 -8.3%
CHPG2005 HOSE         115           1,227 -
SD2 HNX            33           5,191        1,045 9.7%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.