Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 19.08.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

Thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

Biến động giá

VNM HOSE      8,879    34,574    35,786 37.5% 0.5%
E1VFVN30 HOSE      2,348      6,140      3,404 26.3% -0.1%
VRE HOSE      1,444    10,467    18,436 34.9% 0.6%
QNS UPCOM      1,315      1,485      3,803 42.7% 0.0%
BWE HOSE      1,019      3,047         493 6.2% 0.9%
BID HOSE         846    19,264    12,588 28.1% 1.7%
GEX HOSE         720      3,962      2,757 17.1% -0.7%
HTN HOSE         718      1,272             -   0.0% 0.5%
ANV HOSE         700      3,781            33 0.3% 1.6%
CTG HOSE         534    11,963         807 1.6% 1.0%
VEA UPCOM         379      8,420    13,119 46.0% -1.6%
NTL HOSE         370      2,978         836 3.4% 0.6%
TDM HOSE         351      1,084         486 7.5% 0.3%
DGC HNX         345      1,299      1,020 8.3% 2.1%
NET HNX         343         344            12 18.6% 0.3%
CSV HOSE         334      2,115            96 7.4% 1.8%
PVT HOSE         317    13,386      2,219 13.2% 3.4%
SAS UPCOM         268         449            57 1.9% 0.7%
TLG HOSE         256      1,442         267 20.0% 0.2%
PVI HNX         239      8,927         598 3.1% 2.1%
LPB UPCOM         231         883         676 25.7% -0.6%
HCM HOSE         210    17,886         293 1.4% 1.9%
YEG HOSE         208      1,020         209 5.0% 2.2%
CMG HOSE         196         662         736 17.2% -1.0%
HVN HOSE         195      1,356      1,208 6.8% 0.3%
BFC HOSE         176         216         179 18.9% 0.3%
LHG HOSE         172         830            62 1.0% 0.6%
FPT HOSE         172    56,452         121 0.1% 0.2%
SLS HNX         137         145            72 26.4% 0.0%
SDI UPCOM         127         865            27 0.9% -0.8%
PLC HNX         108         130              3 4.4% -1.4%
FMC HOSE         107      3,053         185 5.0% -0.3%
CRC HOSE            99      1,553             -   0.0% -1.1%
DHC HOSE            96      1,930            82 2.3% -0.3%
GDT HOSE            95            95              3 3.0% -1.0%
KTS HNX            81            76            21 70.6% 5.9%
OGC HOSE            60      1,147              1 0.0% 0.7%
MPC UPCOM            57      3,422         115 1.1% 0.8%
SCR HOSE            53      4,259            37 0.2% -1.2%
DGW HOSE            53      3,598            51 0.3% -0.6%
KBC HOSE            43      4,400      3,921 7.9% 0.6%
MCH UPCOM            43         535      1,317 96.1% 2.7%
TKU HNX            40            40              0 15.6% 10.0%
BMP HOSE            37      1,261         707 8.0% 0.0%
NDN HNX            37      3,257            18 0.1% 1.7%
QCG HOSE            29         225              2 0.2% -2.4%
SGT HOSE            26            26              1 3.2% 0.6%
FLC HOSE            24      2,050         186 0.9% 0.8%
CNG HOSE            23            30            33 11.4% -0.9%
PLX HOSE            20      2,037      8,551 21.3% 0.5%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VEA UPCOM 46.03%     28,500      8,420 -1.6%
VTP UPCOM 45.09%     18,887      1,569 -1.3%
VIC HOSE 45.00%     46,545      6,351 -0.1%
MSN HOSE 42.75%     44,601      5,770 0.1%
QNS UPCOM 42.69%        8,910      1,485 0.0%
AST HOSE 39.05%        6,329      1,164 0.3%
VNM HOSE 37.51%     95,390    34,574 0.5%
VRE HOSE 34.90%     52,833    10,467 0.6%
VCB HOSE 33.34%     50,760    14,725 0.5%
VHM HOSE 28.52%     49,704      7,128 0.4%
BID HOSE 28.12%     44,762    19,264 1.7%
E1VFVN30 HOSE 26.29%     12,949      6,140 -0.1%
HDB HOSE 25.86%     44,832      4,551 0.0%
BVH HOSE 24.88%     11,414      1,112 0.3%
NVL HOSE 23.08%     30,775      6,266 0.2%
PTB HOSE 22.46%     12,745      2,386 0.0%
PLX HOSE 21.33%     40,086      2,037 0.5%
DRC HOSE 20.40%        9,527      2,823 1.2%
TLG HOSE 20.02%        1,336      1,442 0.2%
HND UPCOM 19.12%        2,002      1,788 3.5%
PPC HOSE 17.59%        8,633      3,562 0.4%
DPM HOSE 17.51%        6,366      1,197 0.7%
GEX HOSE 17.06%     16,164      3,962 -0.7%
DXG HOSE 15.56%     32,499      6,632 0.7%
PVD HOSE 14.10%     28,113      7,396 0.3%
KDC HOSE 13.38%        1,026      1,167 0.5%
PVT HOSE 13.16%     16,859    13,386 3.4%
BOT UPCOM 11.74%        1,399      1,107 -0.4%
PC1 HOSE 11.64%        5,785      2,023 1.4%
PVS HNX 10.83%     62,575    12,271 1.0%
VHC HOSE 10.53%     11,363      2,260 -0.8%
MSH HOSE 9.96%     15,185      1,182 0.5%
CTS HOSE 9.31%           356      1,301 -2.4%
DGC HNX 8.30%     12,282      1,299 2.1%
GEG UPCOM 8.27%     18,060      6,644 0.0%
BMP HOSE 7.96%        8,885      1,261 0.0%
KBC HOSE 7.87%     49,805      4,400 0.6%
HPG HOSE 7.79%   147,262    24,275 0.4%
TDM HOSE 7.50%        6,481      1,084 0.3%
CSV HOSE 7.35%        1,302      2,115 1.8%
SSI HOSE 7.08%     39,648      6,700 0.4%
HBC HOSE 7.06%     26,234      3,599 0.4%
GAS HOSE 6.99%     30,899      6,036 1.0%
HVN HOSE 6.83%     17,688      1,356 0.3%
MFS UPCOM 6.62%        2,127      1,384 2.6%
BWE HOSE 6.22%        7,920      3,047 0.9%
BSR UPCOM 5.95%     15,867      5,369 2.0%
CII HOSE 5.31%     11,365      2,640 -0.2%
YEG HOSE 4.99%        4,199      1,020 2.2%
FMC HOSE 4.98%        3,710      3,053 -0.3%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

DAH HOSE      5,042   382,014     11,149 3.6%
CMWG1904 HOSE      2,841           1,884 -
TDH HOSE      2,027   221,990        4,613 1.7%
CMWG1903 HOSE      1,554           1,309 -
KDF UPCOM         424     15,068        1,172 3.9%
CTS HOSE         356     40,445        1,301 -2.4%
VNT HNX         263        5,817        3,172 -9.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.