Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 20.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE    25,375        1,818      1,280 34.4% -0.8%
VHM HOSE      9,595   100,101      2,905 1.6% 2.3%
VCB HOSE      7,352      18,560    41,751 31.0% 0.0%
CTG HOSE      1,894      46,637    (1,250) -0.8% -0.4%
VTP UPCOM      1,741        2,935      1,933 27.8% 0.3%
VEA UPCOM      1,527        5,682      3,066 31.7% 2.8%
PLX HOSE      1,520        8,169    12,312 18.9% -0.6%
VPB HOSE      1,256      46,820    36,740 21.5% -1.6%
NT2 HOSE      1,185        2,409         307 3.0% 0.5%
LHC HNX      1,021        1,612        (208) -22.3% 0.6%
CTD HOSE         737        5,966         592 2.4% -0.1%
SAB HOSE         636        1,899         544 2.9% 1.5%
VPI HOSE         481        6,736         110 0.4% -1.4%
GEX HOSE         383      17,426        (221) -0.4% -1.7%
AMD HOSE         373        2,158         283 2.5% 0.6%
BMP HOSE         361        9,275      1,825 17.6% -0.1%
STB HOSE         303      47,398    (6,629) -5.5% 1.0%
VRE HOSE         278      40,635  (26,893) -27.0% 1.8%
DAH HOSE         276        2,310            38 0.6% 1.2%
APG HOSE         256        3,295         264 3.4% -0.1%
STK HOSE         252           484        (149) -9.2% 1.2%
CMSN2001 HOSE         230           234             -   0.0% -
KDH HOSE         226        2,281      2,296 11.1% -0.9%
NNC HOSE         213           213        (102) -32.4% 0.0%
NVL HOSE         186      33,759    (1,881) -3.1% -0.8%
GTN HOSE         178        5,246         176 0.5% -0.6%
CSV HOSE         169        1,214    (1,736) -20.8% -0.2%
VIB UPCOM         152        1,827    (1,072) -9.0% -1.2%
FPT HOSE         145      21,998            37 0.0% -0.9%
TN1 HOSE         137           215            38 30.8% 0.0%
EVF UPCOM         136           624             -   0.0% 8.4%
VNM HOSE         135      25,469    48,638 23.3% 0.3%
CVHM2001 HOSE         134           155             -   0.0% -
KOS HOSE         133        4,980         244 2.0% -0.3%
CAV HOSE         128           130            46 53.7% 0.0%
VCI HOSE         127        1,847    (4,473) -25.1% -2.0%
SBT HOSE         122        7,443         134 0.4% -0.7%
VIP HOSE         120           208          (41) -4.7% -1.4%
ITA HOSE         108        2,053        (583) -2.8% 0.8%
PPC HOSE         100           541        (538) -11.5% -0.8%
HDB HOSE            97        2,764        (709) -2.6% -0.2%
TIG HNX            93        2,405        (111) -1.3% 0.0%
SZC HOSE            93        2,415         146 0.7% -0.5%
PVD HOSE            91      21,479    (2,035) -2.6% -2.2%
FMC HOSE            91        1,166         647 21.2% 0.0%
TVB HOSE            91        1,936         127 1.9% 0.0%
E1VFVN30 HOSE            89           294        (971) -16.7% -0.6%
DGW HOSE            77        2,586      3,171 19.0% -0.7%
CHPG2002 HOSE            73              82             -   0.0% -
DPG HOSE            72        5,254         174 1.7% 0.2%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 34.36%        3,727        1,818 -0.8%
VEA UPCOM 31.71%        9,667        5,682 2.8%
VCB HOSE 30.96%   134,837     18,560 0.0%
VTP UPCOM 27.77%        6,962        2,935 0.3%
VNM HOSE 23.30%   208,775     25,469 0.3%
VPB HOSE 21.51%   170,813     46,820 -1.6%
FMC HOSE 21.22%        3,048        1,166 0.0%
DGW HOSE 19.00%     16,688        2,586 -0.7%
PLX HOSE 18.89%     65,188        8,169 -0.6%
BMP HOSE 17.62%     10,354        9,275 -0.1%
CMX HOSE 13.17%     11,709        2,715 1.8%
LPB UPCOM 12.20%     24,608        6,920 -1.5%
TNA HOSE 11.21%        2,864        2,609 5.4%
KDH HOSE 11.14%     20,619        2,281 -0.9%
TDH HOSE 11.04%        6,575        1,265 -0.3%
GEG HOSE 3.71%        8,595        2,586 -0.9%
DHC HOSE 3.37%     16,210        1,855 -1.1%
APG HOSE 3.36%        7,860        3,295 -0.1%
HPG HOSE 3.24%   263,095   106,226 0.0%
VCS HNX 3.06%     31,167        3,352 -0.2%
NT2 HOSE 3.01%     10,216        2,409 0.5%
SAB HOSE 2.93%     18,606        1,899 1.5%
DCM HOSE 2.59%     16,110        3,088 1.2%
MSN HOSE 2.51%   100,295     16,568 0.3%
AMD HOSE 2.49%     11,355        2,158 0.6%
CTD HOSE 2.37%     25,006        5,966 -0.1%
KBC HOSE 2.32%     37,157        7,862 -0.4%
CRE HOSE 2.27%        7,453        2,211 0.0%
TND UPCOM 2.19%     11,091        1,495 -8.6%
KOS HOSE 2.00%     12,165        4,980 -0.3%
TVB HOSE 1.92%        6,634        1,936 0.0%
GVR HOSE 1.84%     23,237        2,101 1.2%
DLG HOSE 1.81%        6,321        1,254 1.3%
PDR HOSE 1.77%     17,942        6,831 -1.1%
NHH HOSE 1.73%     11,459        4,440 0.2%
GAB HOSE 1.69%     12,462        1,440 0.2%
PHR HOSE 1.69%     79,225     12,413 0.4%
DPG HOSE 1.67%     10,411        5,254 0.2%
LDG HOSE 1.62%     16,012        1,939 0.2%
SKG HOSE 1.58%        1,882        1,895 0.0%
D2D HOSE 1.57%     13,365        2,751 -0.3%
VHM HOSE 1.55%   187,163   100,101 2.3%
FCN HOSE 1.53%        9,103        1,002 0.1%
HII HOSE 1.53%        1,311        2,093 1.2%
IDI HOSE 1.47%        8,418        1,122 -0.5%
TNI HOSE 1.40%        4,358        1,643 -0.5%
AAA HOSE 1.39%     25,319     22,038 2.0%
FLC HOSE 1.33%     16,051        4,282 -0.3%
PLC HNX 1.17%        9,333        2,290 0.0%
ROS HOSE 1.03%     27,395        5,806 0.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VGI UPCOM    24,949   898,281     57,116 7.6%
TNC HOSE         412     23,447        1,507 0.9%
CKG HOSE         264     31,865        1,269 6.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.