Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 20.08.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

Thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE      5,404    18,680    37,629 40.0% -0.2%
BID HOSE      3,379    14,915      8,706 20.8% 0.0%
KBC HOSE      2,199      6,027      4,407 8.8% 0.3%
SCS HOSE      1,673      1,818         842 74.1% -0.4%
GVR UPCOM      1,030    13,115         129 0.5% 3.3%
NVL HOSE         729    12,490      6,618 21.6% 1.6%
HDB HOSE         618      4,362    11,900 27.2% -0.6%
HHP HNX         586      3,254              2 0.1% 0.0%
BWE HOSE         535      1,630         717 9.9% 0.4%
PLX HOSE         478      5,196      7,606 23.3% 0.0%
QNS UPCOM         453         953      3,254 42.0% -0.3%
FUESSV50 HOSE         374      1,241         161 12.1% 0.2%
BVH HOSE         301      1,716      2,496 28.2% -0.1%
C32 HOSE         236         307            53 14.5% 0.0%
SDI UPCOM         230         472            49 1.8% 0.6%
NRC HNX         226         354              7 1.2% -2.9%
TLG HOSE         206         569         301 20.5% 0.0%
OIL UPCOM         193      3,584         267 6.2% 2.3%
SAB HOSE         175         289      5,229 57.7% 0.5%
SMB HOSE         147      2,151            94 4.0% 2.3%
IFS UPCOM         121         120              0 1.7% 11.7%
FIR HOSE            88         675              0 0.0% 0.0%
GMC HOSE            85         150         124 31.2% -0.5%
ABI UPCOM            76            79         152 58.4% -3.3%
ACV UPCOM            58      1,015      4,764 40.4% 0.3%
CNG HOSE            57         167            37 12.3% -0.9%
VNG HOSE            53      1,180             -   0.0% 1.1%
KDF UPCOM            51         361              0 0.1% -2.0%
BMP HOSE            46         599         710 7.7% -0.6%
TDG HOSE            43            73             -   0.0% 2.4%
EMS UPCOM            40            40             -   0.0% 0.0%
TNG HNX            36      5,942         167 0.9% -0.6%
CCI HOSE            35            35             -   0.0% 1.4%
BCM UPCOM            33      2,467         440 6.5% 4.2%
VIP HOSE            32            36            69 25.9% 0.4%
DP3 HNX            32            39              3 1.2% 0.0%
IJC HOSE            29      5,298            28 0.1% 1.0%
SRA HNX            28         372            39 2.4% 0.9%
VTP UPCOM            28         333      8,755 56.1% -0.4%
TTT HNX            27            27            23 22.7% 0.0%
BSP UPCOM            26            26              2 4.5% 1.7%
CCL HOSE            24      1,162            22 0.6% 2.3%
SZC HOSE            24      9,115            82 0.6% 1.9%
SKG HOSE            24         729         251 30.3% -0.9%
BFC HOSE            22            47         203 24.4% 0.0%
AMV HNX            19         272            65 3.2% 0.6%
HT1 HOSE            17         228            19 2.1% 0.7%
DHG HOSE            15         260         665 22.7% -1.6%
AGR HOSE            15      1,335              0 0.0% 3.2%
D2D HOSE            14    10,543         210 1.8% 3.6%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 74.14%       1,136      1,818 -0.4%
IMP HOSE 57.32%           427      1,834 -0.4%
VEA UPCOM 50.88%     29,515    13,052 -3.0%
VIC HOSE 48.16%     39,999      4,845 -0.2%
VCI HOSE 45.83%       1,970      2,159 -2.2%
MSN HOSE 41.92%     40,687      4,653 -1.2%
VRE HOSE 40.50%     46,330    11,365 0.0%
ACV UPCOM 40.40%     11,792      1,015 0.3%
VNM HOSE 40.04%     93,978    18,680 -0.2%
AST HOSE 38.73%       6,336      1,081 0.9%
VHM HOSE 32.89%     44,717      7,661 1.0%
VCB HOSE 32.55%     49,432      5,266 0.7%
E1VFVN30 HOSE 30.47%     12,460      3,925 -0.1%
BVH HOSE 28.18%       8,858      1,716 -0.1%
HDB HOSE 27.24%     43,692      4,362 -0.6%
PLX HOSE 23.32%     32,623      5,196 0.0%
DPM HOSE 21.58%       6,012      1,038 0.4%
NVL HOSE 21.56%     30,691    12,490 1.6%
BID HOSE 20.78%     41,891    14,915 0.0%
DRC HOSE 19.28%     10,076      9,084 3.5%
CMG HOSE 18.89%       3,985      1,276 0.2%
PPC HOSE 17.47%       8,427    17,245 4.7%
DXG HOSE 16.62%     31,633      3,029 -0.7%
PVD HOSE 14.22%     26,793    13,066 1.9%
FRT HOSE 14.00%       3,294      1,171 -0.9%
PVT HOSE 13.86%     17,930      5,039 0.5%
VGC HOSE 12.21%       7,135      1,831 -0.5%
FUESSV50 HOSE 12.05%       1,338      1,241 0.2%
BOT UPCOM 11.87%       1,383    14,832 0.4%
MSH HOSE 11.36%     13,201      2,092 0.3%
VHC HOSE 10.47%     10,953      1,715 0.2%
TIP HOSE 10.15%       5,293      2,244 6.3%
BWE HOSE 9.86%       7,270      1,630 0.4%
PVS HNX 9.73%     56,569    21,808 1.5%
KBC HOSE 8.76%     50,277      6,027 0.3%
CTD HOSE 8.27%       5,129      1,452 -0.5%
HVN HOSE 7.93%     16,549      4,847 0.6%
LGL HOSE 7.87%           750      2,503 3.1%
HPG HOSE 7.60%   139,444    21,865 0.2%
GEG UPCOM 7.13%     19,213      9,004 -0.8%
SSI HOSE 6.90%     38,284    10,062 0.5%
BCM UPCOM 6.54%       6,727      2,467 4.2%
OIL UPCOM 6.17%       4,317      3,584 2.3%
CMX HOSE 5.79%       1,463      1,010 -3.4%
CII HOSE 5.65%     10,596      1,104 -0.2%
DGC HNX 5.33%     11,807      1,051 0.0%
FMC HOSE 4.87%       3,771      1,760 1.3%
POW HOSE 4.80%     18,747      3,136 0.4%
TDM HOSE 4.61%       6,079      1,101 -0.6%
VJC HOSE 4.55%     93,685    22,098 -0.5%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

DIG HOSE      5,389   427,736     26,362 6.0%
PWA UPCOM      2,846   146,198        7,237 10.6%
EVF UPCOM      1,760   226,146        9,054 12.1%
BOT UPCOM      1,383     25,140     14,832 0.4%
LGL HOSE         750     76,011        2,503 3.1%
IDJ HNX         590   152,463        2,803 10.0%
IMP HOSE         427        8,946        1,834 -0.4%
TDT HNX         284     24,410        1,299 2.6%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.