Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 21.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    25,094    59,357    53,673 25.4% 0.5%
FUEVFVND HOSE    14,655         805      1,732 40.8% -1.4%
VCB HOSE    10,527    24,809    45,675 33.9% 0.4%
CTG HOSE      7,996    74,301         443 0.3% 1.3%
VHM HOSE      6,627    67,982    15,405 8.0% 0.8%
GAS HOSE      4,243    27,325    (2,512) -3.5% 1.3%
DXG HOSE      1,439    23,484        (611) -1.6% 1.8%
KBC HOSE      1,435      6,107         852 2.3% 0.4%
PHR HOSE      1,094    47,264      1,327 1.7% 1.9%
BMP HOSE      1,028      5,471      1,920 17.7% -0.3%
DHG HOSE         979      1,434         401 19.3% 1.5%
VEA UPCOM         978      3,603      3,694 33.2% 3.1%
VPB HOSE         747    57,595    36,377 20.5% -0.4%
BSR UPCOM         715      9,422    (3,969) -12.7% 0.2%
ROS HOSE         678    60,643         250 0.9% 3.3%
E1VFVN30 HOSE         613      2,665        (934) -15.9% 0.1%
AMD HOSE         568      6,302         311 2.9% 0.6%
CTR UPCOM         545      3,246          (54) -0.3% 0.5%
NLG HOSE         496    10,800    (1,024) -3.4% 0.4%
CTD HOSE         408      7,661         702 2.8% 0.1%
SCS HOSE         389      1,236        (328) -6.9% -0.4%
SZC HOSE         339    10,537         122 0.6% 1.6%
DLG HOSE         336      7,469         110 1.8% -1.3%
GTN HOSE         318      3,187         294 0.9% -0.3%
TTF HOSE         303      4,177    (1,718) -26.0% 6.3%
NHH HOSE         285      6,876         176 1.5% 0.5%
SSI HOSE         253    19,736    (2,512) -3.8% 0.3%
FRT HOSE         251    24,410    (6,141) -24.0% 5.8%
ITA HOSE         247      3,388        (515) -2.5% 0.8%
FCN HOSE         230      2,671            54 0.6% 0.0%
KOS HOSE         222      5,446         289 2.4% 2.1%
DMC HOSE         205      4,402        (274) -3.9% 2.1%
VTP UPCOM         197         677      2,103 28.8% 0.4%
SBT HOSE         196    13,214         294 0.8% 0.0%
SJS HOSE         190         581          (67) -5.5% -0.3%
D2D HOSE         163      4,193            29 0.2% 1.4%
VIP HOSE         162         212          (27) -3.0% 0.2%
FLC HOSE         162      7,784         156 1.0% 0.7%
PVX HNX         157         878          (27) -1.1% 0.0%
APG HOSE         151      3,324         266 3.4% 1.8%
VPI HOSE         140      3,479         137 0.4% 0.2%
DCM HOSE         129      5,721         348 2.0% -0.1%
NVL HOSE         127    31,282        (808) -1.4% -0.2%
NCT HOSE         116         358        (207) -16.8% -0.2%
LIX HOSE         115      1,200        (123) -1.7% -1.0%
TV2 HOSE         112         419          (49) -1.2% 1.0%
CSTB2003 HOSE         108         200             -   0.0% -
CVHM2001 HOSE         104         195             -   0.0% -
BID HOSE            94    38,561    (5,927) -8.1% 1.3%
PAC HOSE            91         172          (63) -3.8% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VCB HOSE 33.90%   134,725     24,809 0.4%
VEA UPCOM 33.22%     11,122        3,603 3.1%
VNM HOSE 25.40%   211,279     59,357 0.5%
PLX HOSE 22.06%     61,573     19,653 0.6%
VPB HOSE 20.53%   177,176     57,595 -0.4%
DHG HOSE 19.32%       2,073        1,434 1.5%
BMP HOSE 17.73%     10,832        5,471 -0.3%
DGW HOSE 17.08%     15,490        3,090 -1.3%
CMX HOSE 12.91%     12,204        1,469 -2.1%
KDH HOSE 11.23%     19,570        1,849 -0.2%
TDH HOSE 11.14%       6,588        1,796 -0.7%
GIL HOSE 9.96%       6,179        1,279 0.0%
LPB UPCOM 9.92%     25,595        5,577 -0.4%
TNA HOSE 8.84%       3,383        3,227 3.8%
VHM HOSE 8.05%   191,454     67,982 0.8%
HMC HOSE 5.22%           413        2,485 6.5%
DHC HOSE 4.99%     15,989        1,426 1.5%
SAB HOSE 4.58%     18,287        6,389 2.1%
GEG HOSE 4.06%       8,730        3,247 0.0%
GVR HOSE 3.88%     21,826     17,947 1.2%
APG HOSE 3.42%       7,766        3,324 1.8%
MSN HOSE 3.04%   100,847     29,008 -0.5%
AMD HOSE 2.91%     10,655        6,302 0.6%
VCS HNX 2.90%     30,275     10,160 1.4%
CTD HOSE 2.78%     25,208        7,661 0.1%
KOS HOSE 2.38%     12,128        5,446 2.1%
TVB HOSE 2.33%       6,515        2,397 0.5%
KBC HOSE 2.31%     36,908        6,107 0.4%
TND UPCOM 2.19%     11,386        1,844 -2.7%
CRE HOSE 2.05%       7,476        5,802 2.0%
DCM HOSE 2.00%     17,402        5,721 -0.1%
GAB HOSE 1.94%     10,916        2,603 -0.4%
HPG HOSE 1.91%   276,793   104,592 -0.6%
DLG HOSE 1.76%       6,232        7,469 -1.3%
DPG HOSE 1.69%     10,974        3,965 -0.4%
PDR HOSE 1.69%     18,064        4,353 -0.5%
PHR HOSE 1.66%     79,881     47,264 1.9%
VOC UPCOM 1.53%       1,731        2,792 14.1%
NHH HOSE 1.52%     11,637        6,876 0.5%
PLC HNX 1.34%       9,180        1,855 -0.6%
LDG HOSE 1.28%     16,125        3,751 0.0%
AAA HOSE 1.26%     27,135     11,633 1.2%
FLC HOSE 0.96%     16,323        7,784 0.7%
ROS HOSE 0.89%     27,912     60,643 3.3%
GTN HOSE 0.89%     33,034        3,187 -0.3%
LCG HOSE 0.87%       3,533        4,811 5.2%
SBT HOSE 0.82%     35,754     13,214 0.0%
HQC HOSE 0.72%       4,936        1,525 1.9%
MBB HOSE 0.66%   150,576     22,606 0.0%
SZC HOSE 0.65%     18,813     10,537 1.6%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ROS HOSE    27,912   8,037,446     60,643 3.3%
HMC HOSE         413         28,421        2,485 6.5%
VNT HNX         120           2,146        7,092 -4.5%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.