Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 23.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

PVD HOSE      1,308    46,435    (6,269) -13.1% -6.8%
SCS HOSE         387         789      2,208 46.1% -4.5%
VTP UPCOM         317         737         812 17.8% -4.4%
CTR UPCOM         310      8,560            13 0.1% -9.5%
FRT HOSE         309      3,376         899 15.0% -6.7%
FMC HOSE         267         787          (45) -2.1% -4.6%
HSG HOSE         208    17,727        (631) -2.3% -6.9%
HPX HOSE         184      3,169        (244) -3.7% 1.7%
BMP HOSE         180      4,190          (75) -0.9% -5.3%
VGI UPCOM         172      6,319        (112) -0.9% -9.3%
CRE HOSE         132         145            14 0.8% 0.9%
GMD HOSE         124      3,782          (21) -0.2% -5.8%
HDM UPCOM         117         118            20 36.5% -0.6%
NNC HOSE         116         126         106 20.2% -0.2%
CNG HOSE         116         150            69 16.2% -1.4%
DXG HOSE         115    12,146    (3,450) -11.8% -6.2%
CSV HOSE         114         571         157 8.0% -2.6%
SLS HNX         111         164         130 34.8% -0.9%
NBC HNX         109         167         112 51.5% -1.7%
BMC HOSE         103         148            43 16.4% -6.2%
MCH UPCOM         102         344            50 5.6% -9.4%
FUESSV50 HOSE            99         801        (129) -10.1% -4.0%
ANV HOSE            99      1,311         216 8.9% -3.2%
DIG HOSE            98    11,247          (33) -0.2% -5.7%
HBC HOSE            97      9,272        (754) -2.9% -7.0%
AAA HOSE            83    13,576          (11) -0.1% -6.1%
VNS HOSE            82         517            48 16.1% -6.0%
SCR HOSE            82      8,191        (424) -2.4% -6.8%
TDM HOSE            79      1,277        (324) -7.2% -3.3%
HUT HNX            76      9,134    (4,794) -51.2% -10.0%
SDT HNX            75         105            47 37.9% -3.4%
STK HOSE            70         797        (287) -9.4% -6.7%
DVP HOSE            64         139            76 13.3% -1.5%
BFC HOSE            63         151         180 37.9% -6.3%
TIP HOSE            61         216            48 4.7% -3.4%
SD6 HNX            51         142            63 51.4% 0.0%
WCS HNX            50         491            72 14.8% 2.5%
NTP HNX            42            55        (184) -15.4% -0.4%
LDG HOSE            39      7,030          (83) -0.5% -6.9%
IVS HNX            37         170              3 5.7% -3.8%
TMP HOSE            31            40          (32) -43.6% -0.2%
TNI HOSE            27         358        (182) -3.2% -1.6%
NCT HOSE            27         215        (310) -14.3% -1.7%
PNJ HOSE            27    20,205          (11) 0.0% -6.9%
PIA HNX            26            52            14 22.9% -0.8%
DPG HOSE            24      4,263        (158) -1.7% -6.8%
NAF HOSE            23         140              6 0.9% -0.4%
LCG HOSE            23         945            25 1.6% -6.8%
TCT HOSE            22            38            78 44.0% -0.3%
LAS HNX            21            21            98 54.8% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
PHR HOSE 26.41%        25,146        5,455 -6.8%
FRT HOSE 15.01%          5,988        3,376 -6.7%
ANV HOSE 8.92%          2,428        1,311 -3.2%
SAB HOSE 4.73%          7,664        1,206 -4.0%
SKG HOSE 3.46%          1,983        2,239 -7.0%
TCH HOSE 2.76%        36,904        6,492 -6.9%
ITA HOSE 2.74%          9,407        2,671 -6.2%
SGN HOSE 1.91%          1,451        5,235 -2.9%
BWE HOSE 1.65%          4,055        1,499 -4.5%
TV2 HOSE 1.48%          3,079        4,881 -6.9%
APG HOSE 1.48%          4,430        1,985 -3.6%
D2D HOSE 1.31%        11,733        5,155 -6.9%
KLF HNX 0.96%        12,216        9,160 5.0%
CVT HOSE 0.78%          4,542        1,377 -2.9%
ART HNX 0.63%        12,934        2,261 -7.1%
AMV HNX 0.63%          8,857        3,832 -9.1%
HAG HOSE 0.49%          9,944        4,984 -6.8%
ASM HOSE 0.29%          8,061        1,927 -5.5%
CTG HOSE 0.23%     187,666     90,121 -6.8%
TCM HOSE 0.22%        11,156        7,646 -6.7%
VNM HOSE 0.19%     196,023     55,495 -5.0%
HND UPCOM 0.14%          1,970        1,268 -5.3%
HQC HOSE 0.09%        15,650        5,501 -5.8%
CTR UPCOM 0.06%        21,869        8,560 -9.5%
VCS HNX 0.00%        28,204     10,860 -9.6%
MBB HOSE 0.00%     142,326   110,711 -6.9%
REE HOSE 0.00%        29,478        9,531 -6.0%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HNG HOSE      4,697   367,540     26,598 -2.4%
SGN HOSE      1,451     21,901        5,235 -2.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.