Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 24.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE    12,732    15,350    (1,974) -6.9% 0.3%
VCB HOSE      3,590    47,617  (30,795) -28.4% 1.4%
ART HNX      1,543    12,716            83 0.6% 0.0%
FPT HOSE      1,294    69,174        (695) -0.6% 0.3%
VEA UPCOM      1,101      3,445        (622) -4.8% 1.4%
APG HOSE         753      4,862            59 1.2% 5.1%
TCB HOSE         645    23,890          (71) -0.1% 0.3%
DLG HOSE         519      9,009        (253) -1.4% 0.6%
TCH HOSE         404      2,215      1,021 2.9% -6.9%
HPX HOSE         368      3,806        (166) -2.5% 0.2%
CTD HOSE         244      3,966          (83) -0.6% 3.4%
GAB HOSE         231      9,930        (735) -1.6% -6.5%
MCH UPCOM         209         797            42 4.7% 3.0%
HHS HOSE         162      3,477          (90) -0.8% 2.1%
VGI UPCOM         129      4,633          (38) -0.3% 2.6%
HAH HOSE         121         954              8 0.7% 6.7%
FUESSV50 HOSE         121         331        (117) -9.3% -0.1%
FLC HOSE         121    24,273        (510) -1.0% -1.8%
BFC HOSE         118         277         168 28.1% 1.0%
TCT HOSE         118         210            64 37.2% -0.3%
NNC HOSE         117         227         121 23.2% -0.2%
CNG HOSE         116         166            86 24.3% -0.5%
VGC HOSE            99      5,158        (244) -4.1% -5.0%
HBC HOSE            99    10,155        (830) -3.7% -3.7%
SDT HNX            87            87            52 46.5% 0.0%
ABS HOSE            85      3,560             -   0.0% 7.0%
HND UPCOM            73         625              3 0.2% 1.7%
D2D HOSE            71      4,051         162 1.4% 0.2%
IJC HOSE            65         714          (54) -2.3% -4.7%
DHC HOSE            65      2,804    (1,214) -12.9% -0.5%
PNJ HOSE            64    24,500            (9) 0.0% 1.2%
TV2 HOSE            57      3,673            54 1.6% -5.7%
BMC HOSE            50            90            44 16.5% 0.5%
DPG HOSE            48      2,710        (155) -1.6% 0.6%
LAS HNX            48            48         102 54.7% 0.0%
HDC HOSE            47      3,854    (1,160) -6.7% 4.2%
IMP HOSE            43      4,519          (15) -0.3% -5.6%
GMD HOSE            42      1,399            (5) -0.1% 1.3%
VSC HOSE            40         410        (255) -6.2% 1.3%
DHG HOSE            36         258        (517) -15.3% 0.3%
SLS HNX            36            76         136 40.4% 0.2%
CNVL2001 HOSE            35            35             -   0.0% -
FCN HOSE            33      1,818          (44) -0.7% 1.6%
AST HOSE            32         278        (477) -25.3% -1.9%
NBC HNX            32         105         117 56.6% 1.8%
HQC HOSE            27      8,932            11 0.1% 0.9%
NCT HOSE            27      1,018        (213) -10.5% 2.2%
NTP HNX            27            41        (175) -19.1% 0.4%
LDG HOSE            27      9,337            18 0.1% -4.1%
CMG HOSE            26            48        (205) -15.9% 1.2%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 48.00%           4,759      1,328 -5.0%
PHR HOSE 24.01%         22,791      7,231 -1.2%
FRT HOSE 18.37%           5,507      2,902 -4.5%
TCH HOSE 2.90%         35,172      2,215 -6.9%
SAB HOSE 2.40%           6,452      1,846 2.0%
TV2 HOSE 1.62%           3,364      3,673 -5.7%
LCG HOSE 1.58%           1,516      1,043 -3.5%
ITA HOSE 1.49%           8,580      1,682 0.0%
CVT HOSE 1.43%           4,001      1,899 0.7%
D2D HOSE 1.37%         11,753      4,051 0.2%
APG HOSE 1.16%           5,029      4,862 5.1%
HVH HOSE 1.08%           2,707      4,265 -7.0%
ART HNX 0.64%         12,919    12,716 0.0%
HAG HOSE 0.62%         10,225      2,758 -0.4%
KLF HNX 0.54%         13,752    13,122 -4.8%
TCM HOSE 0.21%         11,472      2,660 1.7%
ASM HOSE 0.18%           7,297      1,425 -2.4%
LDG HOSE 0.11%         16,224      9,337 -4.1%
HQC HOSE 0.07%         15,981      8,932 0.9%
LTG UPCOM 0.05%               981      4,618 -0.2%
NHH HOSE 0.01%         10,992      7,326 -1.4%
TVB HOSE 0.00%           2,425      1,291 0.3%
MBB HOSE 0.00%       132,907    62,936 -0.3%
REE HOSE 0.00%         26,443      7,468 2.7%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

PTB HOSE      9,697   225,896     25,568 -3.2%
TNG HNX      8,876   711,954     17,957 -9.9%
LTG UPCOM         981     60,840        4,618 -0.2%
ABS HOSE         145     10,180        3,560 7.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.